NHỮNG GỢI Ý:

Chúa Jêsus dạy về tinh thần khiêm nhường, không đoán xét, lên án người khác.

Đức Chúa Trời lắng nghe, đáp lời cho người cầu xin, người tìm kiếm và gõ cửa nơi Ngài cho những nhu cầu thuộc về vật chất và tâm linh.

Cẩn thận trước những giáo lý sai trật không đến từ Chúa, nhưng đến từ những giáo sư giả, tiên tri giả.

Điều quan trọng không phải là biết nhiều về luật pháp Nước Trời, tri thức Kinh Thánh, nhưng là người làm theo Lời Chúa dạy, kết quả của việc làm theo luật pháp của Nước Trời thể hiện ra trong nếp sống hằng ngày.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 7:21 (BDHD): 

Không phải bất cứ ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

 

Ví dụ trong bài giảng của Chúa Jêsus:

  • Cửa hẹp và cửa rộng. Đường hẹp và đường rộng (khoảng khoát).
  • Kẻ đội lốt chiên là tiên tri giả.
  • Người xây nhà trên đá và người xây nhà trên cát.
  • ...

Nội dung Ma-thi-ơ

 

Sự xét đoán

1 “Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. 2 Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. 3 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao con có thể bảo anh em: 'Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”

 

Các lời khuyên khác

6 “Đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo, e chúng chà đạp dưới chân, và quay sang cắn xé các con chăng.

7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. 8 Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9 Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? 10 Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12 Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình,hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. 14 Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.”

 

Cách nhận biết kẻ tiên tri giả

15 “Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. 16 Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? 17 Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. 18 Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. 19 Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Như thế,nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng.

21 Không phải bất cứ ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22 Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ 23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: 'Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”

 

Phải làm theo lời Chúa

24 “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. 25 Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá. 26 Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. 27 Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề.”

28 Khi Đức Chúa Jêsus phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; 29 vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.