Back to Top

Giới Thiệu Tự Điển Thánh Kinh Cadman

THÁNH KINH TỪ ĐIỂN: Một quyển sách toàn thể con cái Chúa rất cần và những người muốn khảo cứu: Chuyện tạo thành trời đất, chuyện Dựng nên loài người, chuyện Loài người sa ngã, chuyện Lập phương pháp cứu chuộc, chuyện Đại hồng thủy đời Nô-ê, chuyện Khởi điểm các người trên đất, chuyện Mặt trời mặt trăng dừng lại trong đời Giô-suê, chuyện Đóng cửa trời 3 năm không mưa trong đời Ê-li, chuyện Dân Do-thái, chuyện Nước Ai-cập, chuyện Cứu Chúa Jêsus giáng sanh, chuyện Khởi giảng Tin Lành trên đất, chuyện Dự ngôn các nước trong thế gian, chuyện Chúa Tái lâm, v. v. và cũng rất cần cho mọi người vì có giải nghĩa Sự chết, Sự sống và Sự Sống lại.

Quyển THÁNH KINH TỰ ĐIỂN bằng tiếng Việt do cố Giáo sĩ Wm. C. Cadman soạn theo các bản: THÁNH KINH TỪ ĐIỂN chữ HÁN, theo bản BIBLE DICTIONARY tiếng Anh và lấy các điều giải nghĩa cần thiết trong HOLY BIBLE của Bác sĩ C. I. Scofield, D. D. Khởi làm từ năm 1938, kết thúc bản thảo trong hai năm 1945 và 1946 trong trại giam tù binh đồng minh của người Nhựt tại Mỹ Tho, Nam phần (Giáo sĩ vị cầm giữ với tánh cách người công dân của một nước nghịch).

Những tác phẩm ra từ nơi trại giam, ngục thất bởi tấm lòng vàng chứa đựng đầy ĐỨC KÍNH CHÚA và TÌNH YÊU NGƯỜI xưa nay không ít. Song hoàn cảnh của soạn giả phần THÁNH KINH TỪ ĐIỂN hai năm trong trại giam tại Mỹ Tho, có thể so sánh với tác giả quyển THIÊN LỘ LỊCH TRÌNH  là ông John Brnyan: Người Anh Cát-lợi, sống trong thế kỷ XVII, bị giam 12 năm trong ngực vì chỉ nói lẽ thật của TIN LÀNH.

Trong 15 năm, tôi nhờ bản thảo quyển THÁNH KINH TỪ ĐIỂN nầy, kê cứu và tham khảo KINH THÁNH rất bổ ích cho tôi về sự học hỏi Lời Chúa và giúp tôi cổi mở nhiều điều thắc mắc của lòng đối với các vấn đề trọng đại trong Kinh Thánh. Điều làm cho tôi rất thỏa mãn là: Lấy câu KINH THÁNH giải nghĩa KINH THÁNH, lấy chuyện cổ giãi bày chuyện cổ, hơn thế nữa là giải nghĩa từ chử Đầu cho đến chữ Cuối trong KINH THÁNH. Chỉ một số điều hoặc sửa câu văn cho rõ ý của bài! Song đối với kho tàng để khảo cứu Kinh Thánh của chúng ta hiện nay, quyển THÁNH KINH TỪ ĐIỂN bằng Việt ngữ này là thứ nhứt.

Tôi viết mấy lời này trước sự hiện diện trong Chúa của Cố Giáo sĩ Wm. C. Cadman với lòng kính cẩn biết ơn, và giới thiệu cùng các bạn ham mến tham khảo Kinh Thánh. Đây, một kho tàng đầy đủ nhứt từ trước tới nay, (1-12-1953) trong kho sách khảo cứu Kinh Thánh bằng Việt ngữ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta.

Mục sư LÊ VĂN THÁI

Dalat, 1-12-1953

Để tra cứu từ ngữ, xin vui lòng bấm vào khung "CHỌN TỪ ĐỂ TRA..."