Back to Top

LỜI TỰA

Cuộc đời là gì? Đời sống là gì? Nếu ta tìm đọc trong những sách Triết học, những sách Văn chương, thì các giải thích sẽ rất khó hiểu.

Tuy vậy, một cách đơn giản, có thể nói rằng cuộc đời là tổng số các ngày mà chúng ta có ở mặt trên đất. Còn đời sống là tổng số những suy nghĩ, quyết định, hành động, ứng xử,… mà chúng ta làm ra trong các ngày ấy.

Nhưng đời sống của chúng ta lại là sản phẩm của ý tưởng chúng ta [Châm 4:23;23:7a]. Mà ý tưởng chúng ta thì phát xuất từ niềm tin của chúng ta,

Và niềm tin chúng ta thì lại lập nền trên Thần học của chúng ta.

Như vậy, nếu chúng ta có một Thần học đúng, chúng ta sẽ sống đúng. Sống đúng, chúng ta sẽ có một cuộc đời phước ân, và một Thiên đàng vinh hiển. Còn nếu chúng ta có một Thần học sai, chúng ta sẽ sống sai. Sống sai, chúng ta sẽ có một cuộc đời vô phước, và một địa ngục kinh hoàng.

Cho nên Thần học không phải là vấn đề xa lạ với cuộc sống hằng ngày, mà thật ra thì trái lại. Có thể nói rằng Cơ-đốc nhân sống, tức là Cơ-đốc nhân đã thể hiện Thần học vào trong những khoảng thời gian, và hoàn cảnh cụ thể của đời sống.

Thành ra, học Thần học là việc vô cùng quan trọng và cần thiết cho mọi Cơ-đốc nhân, để sống cho Đức Chúa Trời.

Và cũng để làm chứng nhân cho Ngài, trong lúc phải “thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” [IPhi 3:15].

*   *

*

Dân sự Đức Chúa Trời rất khao khát học Thần học. Nhưng như là kinh nghiệm và thực tế cho thấy, lòng nóng cháy muốn học Thần học của rất nhiều Cơ-đốc nhân đã bị tàn tắt mau chóng bởi hai nguyên nhân chính: (1) Một là không có thì giờ, (2) hai là sách Thần học khó đọc, khó hiểu.

Nay, để khắc phục phần nào hai trở ngại vừa kể, chúng tôi cậy ơn Chúa, soạn ra tập tài liệu "Thần Học Vấn Đáp" nầy. "Thần Học Vấn Đáp" nầy có 3 đặc điểm:

Một là, các bài học rất ngắn gọn, được viết theo thể "Hỏi & Trả Lời" để bỏ bớt những sự mở đàng giới thiệu dài dòng. Học viên chỉ cần dành ra mỗi tuần 30 phút thì đã có thể học kỹ càng một bài học.

Hai là, mặc dầu những vấn đề chính của Thần học đều được trình bày đầy đủ, và khá chi tiết, song chúng tôi sẽ cố gắng trình bày, cố gắng giải thích một cách bình dị, cụ thể, để mọi học viên đều có thể dễ dàng đọc và hiểu được.

Ba là, bất cứ nơi nào có thể được, chúng tôi sẽ cố gắng học theo gương Cứu Chúa, biến lối văn nghị luận thường rất khô khan của khoa học (mà Thần học là một khoa học), thành ra lối văn ký sự, chuyện tích, hoặc thậm chí, thời sự, để có thể đem lại phần nào hứng thú cho người đọc*.

Thiện chí thì nhiều, nhưng do trình độ hiểu biết, khả năng biên tập và thời gian đều hạn chế, những tập tài liệu "Thần Học Vấn Đáp" nầy chắc chắn sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Kính xin Quý Tôi Con Chúa đang khi đọc, thấy có chỗ nào cần, xin vui lòng đóng góp mỹ ý, cùng có lời chỉ giáo, để hầu cho sau nầy có được một bộ sách mà qua đó mọi con cái Chúa đều có thể học biết các chân lý vĩ đại của Kinh Thánh một cách có hệ thống và nhẹ nhàng.

Kim Đức

*Chúng ta thấy rằng thay vì ban cho loài người một quyển sách Giáo lý, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại một quyển Kinh Thánh với đầy đủ các thể loại văn chương, để độc giả dễ hiểu vì nhiều thí dụ, dễ nhớ nhờ liên tưởng, và hứng thú vì nhiều chuyện tích. Người ta nói rằng nếu Lev Tolstoi viết một bộ sử để tổng kết lịch sử và văn hóa nước Nga trong hai thế kỷ 18 và 19, thì nhiều lắm cũng sẽ chỉ được một trăm ngàn độc giả, nhưng vì nhờ ông viết «Chiến tranh và Hòa bình» mà ông có được mấy trăm triệu độc giả.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

*John Drange Olsen: Thần Đạo Học, Nhu Liệu Thánh Kinh, Nguyễn Thiên Ý

*Millard J Erickson: Thần Học I,II,III, Thánh Kinh Thần Học Viện, Anaheim, California, USA

*Millard Erickson: Thần Học Cơ Đốc Giáo, Nhu Liệu Thánh Kinh, Nguyễn Thiên Ý

*William Dyrness: Những Chủ Đề Trong Thần Học Cựu ước, Viện Thần Học Việt Nam, Westminster, California, 2004

*Systematic Theology: Augustus H. Strong, 1907, Old Tappan, New Jersey, Fleming H Revell, 1970, 27th Printing

*Alister E. McGrath: Christian Theology, Oxford UK, Blackwell Publishers Inc., 2001

*Wayne Grudem: Systematic Theology, Leicester England, Inter-Varsity Press, 1994

*Gordon R. Lewis: Decide for Yourself, Downers Grove, Ill, US, Inter-Varsity Press, 1974                        

*J.I. Packer: Knowing God, Inter-Varsity Press, Downers Grove, Illinois, US 1993. 

*Louis Berkhof: Systematic Theology, World-class Educational Resources for Discipleship (online)

*William Evans: Great Doctrines of the Bible (online)

*Normal L. Geisler: Systematic Theology (online)

*Gregg R. Allison: Historical Theology, Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530. 2011.

*Paul Johnson: Intellectuals, HarperPerennial, Newyork, NY10022, 1990

Filters

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.