MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Giải Pháp Của Chúa Cho Những Thất Bại Của Chúng Ta

Giải Pháp Của Chúa Cho Những Thất Bại Của Chúng Ta

“Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cô-sô-se 2:14 BHĐ) Tất cả chúng ta đều từng trải thất bại. Tất cả chúng ta đều có sai lầm! Chúng ta không...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01