MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Có Một Điều Mà Bạn Có Thể Thay Đổi Được

Có Một Điều Mà Bạn Có Thể Thay Đổi Được

“Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình, và trở về với Đức Giê-hô-va.” (Ca-thương 3:40) Khi cảm thấy đời sống mình dường như đang bị sụp đổ, việc nhận biết những gì mình có thể thay đổi - và những gì mình không thể thay đổi - có...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01