NHỮNG GỢI Ý:

Đoạn 6 nhắc chúng ta nhớ:

Chúa Jêsus đã dạy cho con cái Ngài cách để cầu nguyện, thưa chuyện với Đức Chúa Trời.

Không được giả hình, nhưng trong mọi việc phải thành thật như làm cho Chúa chứ không phải làm vì để người khác thấy, cụ thể như việc bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn.

Chúa dạy phải yêu mến, tìm kiếm những giá trị còn lại đến đời đời. Không phải mãi lo lắng cho những việc chỉ có giá trị tạm thời, chóng qua.

Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, tích trữ của cải trên trời. Đừng sống chỉ lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Đừng trở nên kẻ nô lệ cho tiền bạc.  Chúa Jêsus khuyên chúng ta nhìn xem Chúa đã chăm sóc loài chim trên trời và loài hoa dưới đất thế nào để chúng ta không sống trong lo lắng, tuyệt vọng nhưng càng tin cậy sự thành tín của Ngài.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 6:33 (BDHD): 

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.

 


Nội dung

Việc từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn

1 “Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời.

2 Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì 4 để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

5 Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả;vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy.Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại,rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

7 Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. 9 Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy:

'Lạy Cha chúng con ở trên trời;

Danh Cha được tôn thánh;

10 Vương quốc Cha được đến,

Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội cho chúng con,

Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;

13 Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!

(Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời.A-men.)’

14 Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. 15 Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.

16 Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 17 Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con,là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.”

Kho báu thật

19 “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. 21 Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

Ánh sáng của thân thể

22 “Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, 23 nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!”

Sự lo lắng

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.

25 Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? 27 Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? 28 Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. 30 Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế,huống chi là các con? 31 Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: 'Chúng ta sẽ ăn gì?’ 'Uống gì?’ 'Mặc gì?’ 32 Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.”