Ngài khiến da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn. Ngài bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn. Ngài chôn tôi nơi chỗ tối tăm, như người chết tự bao giờ . . . Dù tôi kêu la và cầu cứu, Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện tôi.” (Ca-thương 3:4-6,8)

Tất cả chúng ta đều từng trải qua những lúc khi mà mọi thứ dường như sụp đổ.  Chúng ta mất việc làm.  Một mối quan hệ đổ vỡ.  Một người nào đó qua đời.  Tình hình sức khỏe trở nên tồi tệ. 

Trong những lúc như thế, chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi chúng ta.  Nhưng Ngài không làm vậy.

Tiên tri Giê-rê-mi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy khi ông viết sách Ca-thương.  Đất nước Giu-đa của ông đã trải qua hỗn loạn về mặt kinh tế và bị kẻ thù bên ngoài khủng bố.  Ông đã chứng kiến những hành động vô cùng vô nhân đạo với dân sự mình.  Dân chúng mất việc làm và đang bị chết đói.

Giê-rê-mi đã bắt đầu từ đâu?  Ông thưa với Chúa điều mình đang cảm thấy trong lòng: “Ngài khiến da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn. Ngài bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn. Ngài chôn tôi nơi chỗ tối tăm, như người chết tự bao giờ . . . Dù tôi kêu la và cầu cứu, Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện tôi.” (Ca-thương 3:4-6,8)

Giê-rê-mi cảm thấy như Chúa đã quên mình.  Nhưng Giê-rê-mi không làm ngơ với cảm xúc của bản thân.  Ông đã không tô vẽ để khiến chúng dường như tốt đẹp hơn.  Ông thưa với Chúa những gì trong lòng mình.  Thật ra, Giê-rê-mi đã dành ra năm chương để thưa với Chúa điều ông nghĩ về tình trạng này.  Ông thưa với Chúa rằng: "Điều này thật tồi tệ!"

Vì sao Đức Chúa Trời lại để một phân đoạn như vậy trong Kinh Thánh?  Vì Ngài muốn bạn biết rằng Ngài có thể giải quyết được những tức giận, bực bội và buồn bã của bạn.  Giê-rê-mi dành trọn một sách trong Kinh Thánh để trút đổ lòng mình ra.  Nếu Chúa là Đấng vĩ đại giải quyết được những đau đớn của Giê-rê-mi, thì Ngài cũng đủ vĩ đại để giải quyết những đau đớn của bạn.

Nếu bạn đè nén những cảm xúc của mình xuống, bạn sẽ tự gây tổn thương cho chính mình.  Dạ dày của bạn sẽ ghi nhớ những điều đó!  Thay vào đó, hãy trao những xúc cảm của mình lên cho Chúa.

Khi các con tôi còn nhỏ, chúng hay giận dỗi và ăn vạ.  Những cơn giận đó không làm cho tôi yêu chúng ít đi. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng các con tôi vẫn chưa trưởng thành. Chúng không biết những gì tôi đã biết. Chúa không yêu bạn ít đi khi bạn giận dỗi và ăn vạ. Ngài không nợ bạn một lời giải thích, nhưng Ngài không bao giờ ngại phải nghe những gì bạn nói.

Vì vậy, hãy thưa với Chúa những cảm xúc của bạn.  Sự thành thật và hạ mình của bạn với Chúa sẽ là bước khởi đầu cho việc chữa lành của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống bạn mà bạn ngại khi phải thưa với Chúa?

2.    Tại sao đôi khi rất khó để thành thật với Đức Chúa Trời về những tranh chiến của chúng ta?

3.    Hãy thử viết một lá thư cho Chúa về những tranh chiến của bạn.  Có lẽ bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi viết xuống giấy. Điều gì dễ cho bạn thưa với Chúa bằng cách viết xuống hơn là nói ra?

 


LET IT ALL OUT

BY RICK WARREN —

“He has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. He has besieged and surrounded me with anguish and distress. He has buried me in a dark place, like those long dead . . . And though I cry and shout, he has shut out my prayers.”  Lamentations 3:4-6, 8 (NLT)

We all go through a time when our lives seem to be falling apart. We lose our job. A relationship falls apart. Someone dies. Our health takes a turn for the worse.

In those times, we’re tempted to think God has abandoned us—but he hasn’t.

The prophet Jeremiah was in the same boat when he wrote the book of Lamentations. His country, Judah, endured an economic tailspin and was terrorized by a foreign enemy. He witnessed incredible inhumanities committed against his people. People were out of work and starving to death.

Where did Jeremiah start? He told God how he felt: “[God] has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. He has besieged and surrounded me with anguish and distress. He has buried me in a dark place, like those long dead . . . And though I cry and shout, he has shut out my prayers” (Lamentations 3:4-6, 8 NLT).

Jeremiah felt like God had forgotten him. But Jeremiah didn’t ignore what he was feeling. He didn’t sugarcoat the situation. He told God what was on his heart. In fact, Jeremiah spent five chapters telling God what he thought about the situation. He told God, “This stinks!”

Why would God put that kind of passage in the Bible? He wants you to know that he can handle your anger, your gripes, and your grief. Jeremiah spends an entire book of the Bible blowing off steam. If God was big enough to handle Jeremiah’s pain, then he’s big enough to handle yours too.

If you swallow your emotions, then you just hurt yourself. Your stomach will keep score!

Instead, unload your emotions on God.

When my kids were little, they’d throw temper tantrums, but that didn’t make me love them any less. It reminded me that my kids were immature. They didn’t know what I knew. God doesn’t love you any less when you throw a temper tantrum. He doesn’t owe you an explanation, but he is never afraid of what you have to say.

So tell him how you feel. Your honesty and humility with him will be the beginning of your healing.

Talk It Over

  • What is going on in your life that you’ve been afraid to talk to God about?
  • Why is it sometimes difficult to be honest with God about our struggles?
  • Try writing a letter to God about your struggles. How does it help to put those words on paper? What can you more easily say to God by writing rather than speaking?