MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Làm Thế Nào Để Bạn Nhận Được Ân Điển Của Chúa?

Làm Thế Nào Để Bạn Nhận Được Ân Điển Của Chúa?

“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Rô-ma 10:13 Kinh Thánh chép trong Rô-ma 6:23 rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà không phải trả giá của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01