NHỮNG GỢI Ý:

Chúa Jêsus cùng các sứ đồ đang ngồi trên núi Ô-liu, Ngài giảng dạy cho họ biết những điều hết sức quan trọng liên hệ đến tương lai. Trong đoạn 25, Chúa Jêsus dùng hai ẩn dụ và một sự mô tả về sự phán xét cuối cùng để nói về những việc sẽ xảy ra khi Ngài trở lại thế gian một lần nữa.

ẨN DỤ MƯỜI THIẾU NỮ ĐỒNG TRINH

Ẩn dụ “Mười thiếu nữ đồng trinh” cũng như một số ẩn dụ khác hơi xa lạ đối với hầu hết chúng ta, vì nền văn hóa của chúng ta khác với nền văn hóa xứ Pa-lét-tin thời Chúa Jêsus. Vì thế, muốn hiểu rõ ẩn dụ “Mười thiếu nữ đồng trinh”, chúng ta phải tìm hiểu nghi thức hôn lễ tại Pa-lét-tin thời đó.

Câu chuyện: Có mười cô thiếu nữ đồng trinh cùng với cô dâu để chờ chàng rể đến. Năm người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình, trong khi năm người dại không đem dầu theo. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả đều ngủ gục. Khi nghe loan báo tin chàng rể đến, năm người dại thấy đèn mình gần tắt, nên xin dầu của năm người khôn, nhưng không được, họ đành phải đi mua dầu. Trong khi đó, chàng rể đến, cùng với những người sẵn sàng đi vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Năm người dại đến trễ, nên không được vào dự tiệc cưới.

Nghi Thức Hôn Lễ Tại Pa-lét-tin:

1. Thời điểm tổ chức: Lễ cưới được tổ chức vào ban đêm, bắt đầu tại nhà cô dâu và kết thúc tại nhà chàng rể. Chàng rể đội một cái nón trông giống như vương miện, sẽ cùng các bạn đến nhà cô dâu vào giờ không hẹn trước.

2. Đón chàng rể: Dĩ nhiên cô dâu phải luôn sẵn sàng vì không biết giờ nào chàng rể sẽ đến. Khi nghe tiếng kêu ngoài đường: “Kìa, chàng rể đến. Hãy ra đón chàng rể”, thì cô dâu và gia đình cùng bạn bè cô dâu sẽ chạy ra đường để đón. Rồi tất cả sẽ cùng vào nhà cô dâu.

3. Lễ cưới: Lễ cưới gồm có ba phần: Trước tiên là nghi lễ tôn giáo được tổ chức tại nhà cô dâu. Sau đó là lễ rước dâu: Những người đưa dâu cầm đèn đuốc để soi đường. Đúng ra, ai không có đèn hay đuốc, không thể tham gia đưa dâu. Cuối cùng là tiệc cưới tại nhà chàng rể, dành cho tất cả những ai tham dự lễ rước dâu.

Ý Nghĩa Ẩn Dụ Mười Thiếu Nữ Đồng Trinh

Chân lý chính ở đây là phải chuẩn bị đón Chúa Jêsus sẽ trở lại. Mười thiếu nữ đồng trinh tượng trưng cho Hội Thánh hữu hình trước ngày tận thế, trước ngày trở lại của Chúa Cứu Thế Jêsus. Việc năm người không được dự lễ cưới và tiệc cưới cho thấy: Có nhiều người trong Hội Thánh, xưng mình là người theo Chúa, nhưng thật ra không phải. Đến ngày Chúa trở lại, mọi sự sẽ rõ ràng.

Trong Kinh Thánh, dầu là biểu tượng về Đức Thánh Linh (Lu-ca 4:18; Công vụ 10:38; IICô-rinh-tô 1:21-22). Trong Rô-ma 8:9 sứ đồ Phao Lô cho biết: “Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài”. Vì thế, năm người dại tượng trưng cho những tín đồ hữu danh vô thực. Họ đã đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng đã thiếu mất một điều quan trọng. Đó là Đức Thánh Linh. Họ không thuộc về Chúa. Cho nên, Chúa có thể khẳng định với họ trong ngày Chúa trở lại rằng: “Ta không biết các ngươi đâu”.

 

ẨN DỤ NHỮNG TA-LÂNG

Ta-lâng là một đơn vị đo trọng lượng nhưng ở đây là một đơn vị tiền tệ. Theo chú thích trong Kinh Thánh NIV, một ta-lâng có giá trị hơn 1.000 Mỹ kim.

Người chủ tượng trưng cho Đức Chúa Trời, các đầy tớ tượng trưng cho chúng ta, các ta-lâng tượng trưng cho những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho mỗi chúng ta và những ta-lâng đó phải được sử dụng để làm lợi cho Đức Chúa Trời.

Nên nhớ rằng các đầy tớ có các ta-lâng trong tay mình để sử dụng, nhưng các ta-lâng vẫn là của chủ. Chủ chỉ giao phó cho họ để làm lợi cho chủ thôi.

Ý chính của ẩn dụ ta-lâng là người chủ muốn đầy tớ sử dụng số ta-lâng ông giao để khi ông trở về sẽ có lời.

Như thế, ý nghĩa của ẩn dụ nầy là Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng cho Ngài những khả năng và tài sản mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải: Thực hiện ý muốn Ngài, hoàn thành chương trình Ngài và làm vinh hiển Ngài qua đời sống chúng ta.

Những ta-lâng Chúa ban có thể là những điều ai cũng có như: tài sản, thì giờ, khả năng, tình bạn, kinh nghiệm, sự hiểu biết, sức khỏe... hoặc có thể là những khả năng đặc biệt cho từng cá nhân như: điêu khắc, hội họa, giọng hát, năng khiếu âm nhạc, năng khiếu sinh ngữ, giảng dạy, làm chứng, khả năng kinh tài, tiếp đãi khách, chăm sóc...

 

MÔ TẢ VỀ SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG.

Khi Chúa Jêsus trở lại sẽ có một tòa án phán xét mà Chúa là Đấng phán xét. Đây là sự phán xét các nước.

1. Người bị phán xét: Ma-thi-ơ 25:32 cho biết muôn dân sẽ nhóm lại trước mặt Chúa. Nghĩa là muôn dân, muôn nước ở khắp nơi trên thế giới, trải qua mọi thời đại đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Chúa.

2. Hai nhóm người: Qua sách Ma-thi-ơ, chúng ta thấy nhiều lần nhắc đến hai nhóm người này

  • Ma-thi-ơ 3:12: Giăng Báp-tít cho biết Đấng Mê-si-a sẽ chia nhân loại làm hai nhóm. Đó là lúa và rơm rạ.

  • Ma-thi-ơ 7:13-14 Chúa cho biết có hai con đường mà nhân loại đang đi: Đường hẹp dẫn đến sự sống và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt. IGiăng 5:12 giải thích ai tin nhận Con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời, ai không tin nhận thì không có sự sống đời đời.

  • Ma-thi-ơ 13:30 Chúa ví nhân loại như hai nhóm lúa mì và cỏ lùng được trồng và lớn lên trong ruộng tượng trưng cho thế gian. Ma-thi-ơ 13:41-43 giải thích đó là kẻ ác và người công bình.

  • Và trong Giăng 8:42-44 Chúa cho biết nhân loại có hai nhóm có hai cha khác nhau, hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là ma quỷ.

Tóm lại, nhân loại chỉ được chia làm hai nhóm, chứ không có nhóm thứ ba, nhóm trung dung. Kinh Thánh khẳng định như thế.

3. Kẻ được ban thưởng: Ma-thi-ơ 25:34-40. Theo tiêu chuẩn phán xét ở trên, thì nhóm bên phải được ban thưởng là được Cha ban phước, được hưởng nước thiên đàng. Họ được ban thưởng vì họ đã giúp đỡ người thiếu thốn. Đó là bằng chứng cho thấy họ đã có đức tin thật nơi Chúa. Có thể xác định rằng họ là người được cứu bởi đức tin.

4. Kẻ bị đoán phạt: Ma-thi-ơ 25:41-46. Vua phán cùng nhóm bên tả rằng: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó”.

Đây là sự hình phạt đời đời dành cho kẻ khước từ Chúa. Nhóm bên tả không giúp đỡ người thiếu thốn là bằng chứng cho thấy họ không có đức tin thật và không có đức tin thật chính là lý do vì sao họ không được cứu.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 25:23 (BDHD):

 

Chủ nói với người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’

 


Nội dung

Ẩn dụ về mười trinh nữ

1 “Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2 Trong số đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo; 4 còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo. 5 Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi. 6 Nhưng đến nửa đêm, có tiếng gọi: 'Kìa, chàng rể đến! Hãy ra đón người!’ 7 Các trinh nữ thức dậy và sửa soạn đèn của mình. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: 'Xin các chị sớt cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt.’ 9 Nhưng các cô khôn trả lời: 'Không thể được, sẽ không đủ cho cả chúng tôi và các chị; tốt hơn, các chị nên đi đến người bán dầu mà mua.’ 10 Nhưng trong lúc họ đi mua, thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 11 Một lúc sau, các trinh nữ kia cũng đến, thưa rằng: 'Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’ 12 Nhưng người chủ đáp: 'Ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả.’ 13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ.”

Ẩn dụ về các ta-lâng

14 “Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. 15 Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường. 16 Người đã nhận năm ta-lâng liền đi làm lợi ra, và được thêm năm ta-lâng nữa. 17 Người nhận hai ta-lâng cũng vậy, được thêm hai ta-lâng nữa. 18 Nhưng, người đã nhận một ta-lâng thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. 19 Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ nầy trở về và tính sổ với họ. 20 Người đã nhận năm ta-lâng đến, đem thêm năm ta-lâng nữa, và nói: 'Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được năm ta-lâng nữa.’ 21 Chủ nói với người ấy: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ 22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến và nói: 'Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được hai ta-lâng nữa.’ 23 Chủ nói với người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ 24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến và nói: 'Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra;25 nên tôi sợ và đi giấu ta-lâng của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ.’ 26 Nhưng chủ đáp rằng: 'Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia!Có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo, và thu chỗ ta không rải ra không? 27 Thế thì, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. 28 Vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy và cho người có mười ta-lâng. 29 Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. 30 Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”

Sự phán xét sau cùng

31 “Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. 32 Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra: 33 để chiên bên phải, và dê bên trái. 34 Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: 'Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. 35 Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; 36 Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.’ 37 Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: 'Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? 38 Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? 39 Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’ 40 Vua sẽ trả lời rằng: 'Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta.’

41 Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: 'Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 42 Vì Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta.’ 44 Lúc ấy, những người nầy cũng trả lời: 'Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu?’ 45 Ngài sẽ đáp lại rằng: 'Thật, Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người nầy, tức là các ngươi đã không làm cho Ta.’ 46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời.”