NHỮNG GỢI Ý:

Trong phân đoạn này chúng ta cần lướt qua về khái niệm tính thời gian của người Do Thái: Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, người Do Thái chia làm 12 phần bằng nhau gọi là 12 giờ. Như thế giờ thứ 6 tương ứng với 12 giờ trưa của chúng ta.

Một Đơ-ni-ê là tiền công người La Mã trả cho một ngày làm việc.

Ẩn dụ những công nhân trong vườn nho. Đây là câu chuyện tiếp nối với đoạn 19 câu 30 "Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu." Sau khi kể ẩn dụ này xong, trong đoạn 20:16, Chúa Jêsus kết luận lại: "Như vậy, người cuối cùng sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối."

Chủ vườn nho chỉ về Đức Chúa Trời và ẩn dụ nầy cho thấy cách Chúa đối xử với loài người. Đó là Chúa luôn luôn công bằng (Chủ trả công đúng như đã quy định khi thợ làm xong ngày công của mình). Tuy nhiên Chúa có quyền cư xử rộng rãi nếu Ngài muốn.

Tại đây, ở vùng Bê-rê đi lên Giê-ru-sa-lem thuộc vùng Giu-đê, lần thứ ba Chúa Jêsus nói cho các sứ đồ biết Ngài sẽ chịu thương khó, bị đóng đinh trên thập tự giá và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Dường như không ai trong số họ hiểu gì cả (Lu-ca 18:34). Thay vì thương cảm cho điều Chúa Jêsus bày tỏ, hai sứ đồ Gia-cơ và Giăng còn nhờ mẹ mình là bà Xê-bê-đê xin Chúa cho hai đứa con mình được ngồi bên trái, bên phải cùng Chúa trong vương quốc Ngài. Thật sự, chúng ta cũng có lúc không hiểu chương trình của Chúa, nhưng lại cầu xin những điều hết sức khó chấp nhận, chỉ vì mong muốn xác thịt. Các môn đồ tranh giành nhau địa vị, quyền lợi nhưng Chúa Jêsus dạy Ngài đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và phó mạng sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người.

Trên con đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus đi ngang qua thành Giê-ri-cô, nơi đây Ngài đã chữa lành cho hai người mù.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 20:28 (BDHD): 

 

Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

 

Các nhân vật:

  • Người mù: Theo Mác 10:46-52 thì cho biết người mù có tên là Ba-ti-mê, con của Ti-mê.

 Địa danh:

  • Giê-ru-sa-lem: là một trong những thành phố lừng danh trên thế giới. Dưới tên nầy, nó có niên đại ít nhất từ thiên niên kỷ thứ 3 T.C., và hiện nay, được xem là thành thánh đối với các tín đồ của ba đại tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Thành phố tọa lạc trên một đỉnh cao của các ngọn đồi xứ Giu-đa, cách Địa Trung Hải chừng 50 km, và hơn 30 km về hướng Tây của cực Bắc Tử Hải. Nó tọa lạc trên một cao nguyên không cao lắm, có các triền dốc chạy dài theo hướng Đông Nam.

  • Giê-ri-cô: Một thành phố rất cổ tọa lạc cách phía Tây sông Giô-đanh năm dặm và cách Giê-ru-sa-lem khoảng 15 dặm về phía Đông Bắc. Vào thời của Chúa Jêsus thành phố Giê-ri-cô của thời Cựu ước phần lớn đã bị bỏ hoang, nhưng có một thành phố mới, nằm về phía Nam thành phố cũ, đã được Hê-rốt Đại Vương xây dựng.

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Mathio 20 map 01 name

 

 

 


Nội dung

Người làm công trong vườn nho

1 “Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia, sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, người chủ sai họ vào vườn nho. 3 Khoảng chín giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ 4 thì bảo họ rằng: 'Các anh hãy vào vườn nho của tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi. 5 Khoảng mười hai giờ trưa, và ba giờ chiều, người chủ lại ra, và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng năm giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng: 'Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?’ 7 Họ trả lời: 'Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Người chủ nói với họ: 'Các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi.’

8 Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng: 'Hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu.’ 9 Những người được thuê từ năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một đơ-ni-ê. 10 Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn; nhưng họ cũng lãnh được một đơ-ni-ê. 11 Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. 12 Họ nói: 'Những người cuối nầy chỉ làm có một giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi là những người đã phải làm nặng nhọc và dang nắng cả ngày.’ 13 Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng: 'Bạn ơi,tôi không đối xử bất công với bạn đâu! Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? 14 Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi; tôi muốn trả cho người cuối nầy như đã trả cho bạn vậy. 15 Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị?’ 16 Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.”

Đức Chúa Jêsus báo trước lần thứ ba về sự chết và sống lại của Ngài

17 Trong lúc đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đem mười hai môn đồ riêng ra, và phán với họ rằng: 18 “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, 19 rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn, và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

Lời thỉnh cầu của bà Xê-bê-đê

20 Lúc ấy, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và xin Ngài một việc. 21 Ngài hỏi: “Bà muốn xin điều gì?” Bà thưa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.” 22 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén Ta sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa, có thể được.” 23 Ngài nói với họ: “Các con sẽ uống chén của Ta; còn việc ngồi bên phải hay bên trái Ta, thì Ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”

24 Nghe vậy, mười môn đồ kia rất tức giận hai anh em nầy. 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và khuyên rằng: “Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. 26 Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; 27 còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. 28 Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành hai người mù ở Giê-ri-cô

29 Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn người rất đông đi theo Ngài. 30 Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus đi qua đó thì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” 31 Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” 32 Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” 33 Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” 34 Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.