NHỮNG GỢI Ý:

Hai điều Đức Chúa Jêsus thường xuyên làm trong chức vụ của Ngài là giảng dạy và làm phép lạ. Khi Chúa giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng Ngài đã minh họa sự giảng dạy đó bằng cách sử dụng những ví dụ.

Nhiều người chỉ biết Nước Thiên đàng là một Vương quốc khi một người tin nhận Chúa qua đời rồi được vào. Đó là Nước Thiên đàng trong tương lai. Nhưng hiện tại, Chúa Jêsus đã đem Nước Thiên đàng đến thế gian này rồi và ai tin nhận Ngài thì được dời từ nước của Sa-tan bước vào Nước Thiên đàng của Đấng Christ. Trong Cô-lô-se 3:13-14 chép rằng: "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội."

Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Chúa Jêsus mô tả Vương quốc Thiên đàng hiện tại ở trên đất này bằng những ẩn dụ:

 

NGƯỜI GIEO GIỐNG.

1. Đất Tốt: Loại đất tốt tượng trưng cho những người: Nghe, Hiểu và Vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. Tương ứng với ba nguyên tắc căn bản để học Kinh Thánh là Quan sát (Nghe), Giải thích (Hiểu) và Áp dụng (Vâng theo).

2. Đất cứng: là nơi đường đi, chim chóc ăn những hạt giống rơi trên đường đi. Ở đây, Lời Đức Chúa Trời vẫn được nghe, nhưng rõ ràng họ không hiểu (chỉ mới quan sát chứ chưa giải thích để áp dụng).

Vì thế đất cứng đường đi tượng trưng cho những người nghe lời Chúa nhưng thiếu mất hai điều rất cần là Hiểu và Vâng theo Lời Chúa.

3. Đất đá sỏi: Đất đá sỏi chỉ có ít đất thịt, nên hạt giống cũng nẩy mầm nhưng mặt trời mùa hè đã làm chúng khô héo nhanh chóng. Lý do là vì thiếu rễ, thiếu độ sâu.

Vì vậy, vấn đề quan trọng không phải là sự nhiệt thành tiếp nhận lời Chúa mà là lời Chúa đã đâm rễ ở độ sâu nào trong lòng.

Mặt trời tượng trưng cho sự bách hại. Người tín hữu muốn sống còn khi đương đầu với chống đối, thử thách, bắt bớ, phải để cho Lời Đức Chúa Trời đâm rễ sâu trong lòng mình.

4. Đất bụi gai: để cho sự lo lắng và sự tham của cải đời này làm cho ngẹt ngòi hạt giống lời Chúa.

 

LÚA MÌ VÀ CỎ DẠI (CỎ LÙNG) – CÁCH PHÂN BIỆT THÀNH VIÊN TRONG NƯỚC TRỜI

1. Câu chuyện: Chủ ruộng gieo giống tốt nhưng kẻ thù lén gieo cỏ lùng. Cỏ lùng rất giống với lúa mì. Đến khi lúa mì trổ bông các đầy tớ mới khám phá bèn xin chủ cho nhổ cỏ lùng đi. Chủ bảo hãy để đến mùa gặt hãy nhổ cỏ lùng rồi mới gặt lúa mì.

2. Lời giải thích: Khác với ví dụ người gieo giống, ở đây người gieo giống tốt là Chúa Jesus, lúa mì là con cái nước trời, cỏ dại là con cái ma quỷ tức là kẻ vô tín, mùa gặt là ngày tận thế và con gặt là Thiên sứ.

3. Mối quan tâm của các đầy tớ: Khi khám phá cỏ lùng, họ muốn nhổ đi ngay. Nhiều người Do Thái cũng như môn đồ Giăng và môn đồ Chúa xưa và nay cũng thường thắc mắc vì sao Chúa lại để những kẻ gian ác hiện hữu trong thế gian.

4. Câu trả lời của chủ: Chủ bảo hãy để đến mùa gặt. Ở đây chúng ta thấy một trong những khía cạnh vĩ đại của Chúa Cứu Thế. Giống như sự cám dỗ trên núi cao, từng hồi từng lúc Chúa đã bị cám dỗ dùng bạo lực để thiết lập Nươc Trời. Nhưng Chúa đã không dùng bạo lực để thiết lập Nước Trời thì chúng ta cũng đừng dùng thế lực, sức mạnh hay khôn ngoan riêng để ép buộc người khác tin Chúa. Vì “không phải bởi quyền thế, năng lực, bèn là bởi Thần Ta” Xa-cha-ri 4:6.

 

HẠT CẢI VÀ MEN – SỰ PHÁT TRIỂN  NƯỚC TRỜI

1. Sự kiện: Hạt cải (mù tạt) là một hạt rất nhỏ nhưng lớn thành một cây rất lớn, chim trời có thể đến làm tổ trên cành. Một chút men được nhồi vào bột sẽ làm nổi cả đống bột.

2. Chân lý: Cả hai ví dụ đều nói lên một chân lý là sự lớn mạnh của Nước Trời. Trong ẩn dụ nầy, Nước Trời thoạt đầu rất nhỏ bé. Tuy nhiên:

- Hạt cải làm ví dụ về Lời Chúa tăng trưởng mạnh mẽ trong thế gian.

- Men làm ví dụ về Lời Chúa tăng trưởng trong lòng cho đến khi thấm nhập cả đời sống.

 

KHO BÁU GIẤU KÍN VÀ HẠT TRAI – GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC TRỜI

1. Ý nghĩa ẩn dụ: Nước Trời không phát triển nhờ bạo lực hay sợ hãi. Nó phát sinh bởi Đức Thánh Linh từ bên trong khi một người khám phá giá trị của Nước Trời đối với chính mình.

2. Cơ hội khám phá của báu: Nhiều người khám phá Nước Trời trong một thời điểm bất ngờ (Sứ đồ Phao-lô) trong khi có nhiều người phải tìm kiếm rồi mới nhận được (Giê-rê-mi 29:13).

- Khám phá không ngờ: Kho báu giấu kín.

- Tìm kiếm mới gặp: Hạt trai vô giá.

 

LƯỚI CÁ – HIỆN TRẠNG NƯỚC TRỜI

1. Lưới cá: Ẩn dụ nầy cho chúng ta thấy hiện trạng của Nước Trời gồm cả người xấu lẫn người công chính. Khác với ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng nói đến những người trong thế gian, ẩn dụ lưới cá nói về những người trong Hội thánh. Đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn.

2. Bài học: Ẩn dụ lúa mì cỏ lùng cho biết không thể loại kẻ ác khỏi thế gian ngay thì ẩn dụ lưới cá cho biết không thể loại người xấu ra khỏi Hội thánh. Nhưng rồi họ cũng sẽ bị thiên sứ loại ra trong ngày cuối cùng. Do đó, chúng ta đừng mong đợi một Hội thánh toàn hảo trên thế gian nầy. Ngoài Đức Chúa Trời không ai biết lòng người khác và chính Ngài sẽ thi hành sự phán xét đúng thời điểm.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 13:49-50  (BDHD): 

"Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, và ném kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."

 

Nhân vật:

  • "Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe. Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng?" (Ma-thi-ơ 13:55-56). Đây là các con của gia đình Giô-sép và Ma-ri sau khi Ma-ri sanh Chúa Jêsus. Trong Ma-thi-ơ 1:25, Giô-sép đã vâng lời Chúa đem Ma-ri về chăm sóc nhưng cả hai không ăn ở như vợ chồng cho đến khi Chúa Jêsus sanh ra. Nhưng sau đó, họ ăn ở với nhau và có được các con trai, con gái của riêng mình. Vì vậy, không thể nói bà Ma-ri là người đồng trinh suốt đời.

 

 


Nội dung

Ẩn dụ về người gieo giống

1 Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jêsus rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. 2 Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều.

Ngài phán: “Có một người đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5 Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. 7 Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. 8 Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Giải nghĩa ẩn dụ

10 Các môn đồ đến gần hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ?” 11 Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. 12 Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. 13 Bởi vậy, Ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. 14 Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm:

'Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu;

Đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì.

15 Vì lòng dân nầy chai lì;

Tai đã nặng,

Mắt đã nhắm,

Sợ rằng mắt thấy được,

Tai nghe được,

Lòng hiểu được,

Họ tự hối cải,

Và Ta sẽ chữa lành chăng.’

16 Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được; phước cho tai các con vì nghe được! 17 Thật, Ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy nhưng không được thấy; ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe.

18 Vậy, các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. 19 Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường. 20 Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; 21 nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn,hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã. 22 Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. 23 Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.”

24 Đức Chúa Jêsus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. 25 Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: 'Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’28 Chủ đáp: 'Một kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng:'Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ 29 Chủ đáp: 'Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước,bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta.’”

Ẩn dụ về hạt cải và men

31 Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. 32 Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó.”

33 Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên.”

34 Đức Chúa Jêsus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. 35 Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri:

“Ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ,

Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian.”

36 Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Jêsus vào nhà. Các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con.” 37 Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; 38 đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng; cỏ lùng là con cái quỷ dữ; 39 kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. 40 Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; 41 Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, 42 rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Ẩn dụ về kho báu

44 “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy.”

Ẩn dụ về viên ngọc quý

45 “Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý; 46 khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.”

Ẩn dụ về lưới cá

47 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. 49 Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, 50 và ném kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

51 “Các con có hiểu mọi điều đó không?” Các môn đồ thưa: “Dạ hiểu.” 52 Ngài phán rằng: “Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình.”

Đức Chúa Jêsus về Na-xa-rét

53 Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Jêsus rời khỏi chỗ ấy.54 Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: “Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? 55 Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe hay sao? 56 Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?” 57 Họ vấp phạm vì Ngài.Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.” 58 Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ.