NHỮNG GỢI Ý:

Sách Mác đã viết cho người La Mã và chủ đề chính là Vương quốc Thiên Đàng đã đến bởi Chúa Jêsus Christ, Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài là một Người Đầy Tớ toàn hảo của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà mọi người được cứu chuộc và được hưởng nước Thiên Đàng phước hạnh. Chúa Jêsus đã dành thì giờ giảng dạy, giới thiệu cho dân chúng và môn đồ Ngài về Nước Thiên Đàng qua các ẩn dụ.

Ẩn dụ về Vương quốc Đức Chúa Trời

Trong đoạn 4, Mác trình bày những ẩn dụ của Chúa Jêsus về Vương quốc Thiên Đàng. Chúng ta đã học ẩn dụ trong Ma-thi-ơ 13. Xứ Pa-lét-tin không trồng lúa giống như những ruộng lúa ngập nước ở Việt Nam. Thời xưa, người Do Thái thường trồng lúa mì trên những cánh đồng, và gieo hạt giống bằng cách nắm hạt giống trong tay, người gieo giống vừa đi, vừa rải hạt giống ra. Vì không giống người Việt Nam gieo mạ cho nên có những hạt giống bay vào những phần đất khác nhau và rốt cuộc có những kết quả khác nhau.

Chúa Jêsus muốn dạy dỗ chúng ta về bốn loại đất tượng trưng cho những tấm lòng tiếp nhận lời Chúa khác nhau của những người ở trong Vương quốc Thiên Đàng hay Hội Thánh của Chúa. Vì vậy, trước khi nghe lời Chúa, chúng ta hãy sửa soạn lòng mình như một mảnh đất tốt, đừng để ma quỷ cướp đi Lời Ngài, đừng để sự lo lắng, sự ham muốn làm giàu và nhiều thứ khác làm cho nghẹt ngòi đời sống tâm linh, nhưng có thì giờ suy gẫm, hiểu rõ và làm theo để vượt qua mọi thử thách và kết quả bội phần.

Ẩn dụ về cây đèn

Chúa Jêsus ví đời sống chúng ta là cây đèn. Trong Giăng 1:4 mô tả Chúa Jêsus là sự sống và sự sống của Ngài là sự sáng cho loài người. Giăng 8:12, Chúa Jêsus cũng tuyên bố Ngài là ánh sáng. Vậy, nếu chúng ta là cây đèn, có Chúa Jêsus là sự sáng trên cây đèn thì sẽ chiếu sáng cho mọi người. Trong Ma-thi-ơ 5:14-16, Chúa Jêsus dạy môn đồ Ngài phải là ánh sáng của thế gian. Người trong Vương quốc Thiên Đàng không phải kết quả chỉ cho riêng mình. Nhưng kết quả của đời sống Cơ đốc phải được chiếu rọi vào thế gian, nơi còn rất nhiều người cần thấy những việc làm tốt đẹp của chúng ta mà họ tìm được đến Đấng Cứu Thế, họ cũng sẽ ngợi khen Cha của chúng ta.

Vậy, đừng để bất cứ điều gì che khuất ánh sáng Tin Lành của Chúa Jêsus qua đời sống chúng ta, hãy xét xem có cái thùng nào ngăn trở hay có chỗ đứng nào không phù hợp (bị đặt dưới gầm giường thay vì trên chân đèn). Trong Khải Huyền 1:20, Chúa bày tỏ Hội Thánh là chân đèn. Hội Thánh là nơi chúng ta chiếu sáng Tin Lành của Chúa như đuốc trong thế gian.

Ẩn dụ hạt giống – hạt cải

Chúa Jêsus khẳng định Lời Ngài có quyền năng, trong Ê-sai 55:11 "Thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn, và hoàn thành việc Ta giao."  Vương quốc Thiên Đàng bắt đầu nhỏ như hạt cải nhỏ bé nhưng về sau sẽ phát triển nhanh chóng và lớn mạnh vô cùng.

Ngay sau sự dạy dỗ của Chúa Jêsus, các môn đồ chứng kiến Chúa có uy quyền tuyệt đối trên bão tố, trên thiên nhiên. Ngài không phải là một giáo chủ của một tôn giáo chỉ có giảng thuyết hay mà không có quyền năng. Ngài là Đấng Mê-si-a, là Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo nên mọi sự, Ngài có quyền trên mọi sự.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 4:39  (BDHD): 

Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ.

 

Chú thích:

Hình ảnh mô tả cảnh gieo giống ở xứ Do Thái.

Sower and Seed blog

 

 

Cây cải. Chính là cây mustard (mù tạc). Hạt của nó rất nhỏ nhưng khi phát triển thành cây rất to lớn.

hat caihat cai nho

 

Cây Mù tạc khi trưởng thành

mustardtree

 


Nội dung

Ẩn dụ về vương quốc Đức Chúa Trời

(Mat 13:1-23; Lu 8:1-15)

1 Đức Chúa Jêsus lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 2 Ngài dùng ẩn dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Trong khi dạy, Ngài phán: 3 “Hãy nghe đây! Có một người đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, vì lấp không sâu nên liền mọc lên. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ. 7 Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được. 8 Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nẩy nở, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” 9 Ngài lại phán: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Ý nghĩa của ẩn dụ

10 Khi Đức Chúa Jêsus còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về các ẩn dụ. 11 Ngài phán: “Sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ,12 để họ:

Xem thì vẫn xem, mà không thấy,

Nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu;

E rằng họ hối cải mà được tha tội chăng.”

13 Rồi Ngài nói: “Các con không hiểu ẩn dụ nầy sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ẩn dụ khác? 14 Người gieo giống, tức là gieo đạo. 15 Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra, nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. 16 Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 17 nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời; nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. 18 Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người nghe đạo, 19 nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. 20 Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

Ẩn dụ về cây đèn

(Lu 8:16-18)

21 Đức Chúa Jêsus lại hỏi họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không? 22 Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng. 23 Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe!” 24 Ngài lại phán: “Hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm; còn ai không có sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Ẩn dụ về hạt giống

26 Ngài tiếp tục phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất; 27 dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào. 28 Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng và kết hạt. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.”

Ẩn dụ về hạt cải

(Mat 13:31,32; Lu 13:18,19)

30 Ngài lại phán: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh hoặc dùng ẩn dụ nào để nói về vương quốc Đức Chúa Trời? 31 Vương quốc ấy giống như một hạt cải, khi đem gieo, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; 32 nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở thành lớn nhất trong các loại rau, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàng nó được.” 33 Ngài dùng nhiều ẩn dụ tương tự để giảng đạo, tùy theo khả năng tiếp thu của họ. 34 Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ẩn dụ; nhưng khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích tất cả cho họ.

Dẹp cơn bão biển

(Mat 8:23-27; Lu 8:22-25)

35 Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi nữa. 37 Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước; 38 nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” 39 Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” 41 Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”