NHỮNG GỢI Ý:

GIAI ĐOẠN SAU PHỤC SINH

1. Thời gian: Giai đoạn sau phục sinh bắt đầu với sự phục sinh của Chúa Jêsus, tiếp tục cho đến hôm nay và kéo dài cho đến khi Chúa Jêsus trở lại. Như thế, giai đoạn sau phục sinh bắt đầu với Ma-thi-ơ đoạn 28 và hiện vẫn đang tiếp diễn.

2. Nhóm người đầu tiên đến mộ: Ma-thi-ơ 28:1 cho biết lúc tưng tưng sáng ngày Chúa nhật, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. Mác 16:1 cho biết có hai bà đi chung với Ma-ri Ma-đơ-len là Ma-ri mẹ Gia-cơ và Sa-lô-mê đến mộ để xức xác Chúa. Lu-ca 24:10 cho biết có thêm Gian-nơ và các bà khác. Giăng chỉ đề cập đến Ma-ri Ma-đơ-len là người đã báo tin cho mình về ngôi mộ trống. Nhưng ông cũng ám chỉ có các bà khác cùng đi khi dùng đại danh từ số nhiều “chúng tôi” trong Giăng 20:2 “chúng tôi chẳng hay họ để Ngài ở đâu”.

3. Thứ tự các diễn tiến: Sáng sớm các bà đến mộ thấy mộ trống. Ma-ri Ma-đơ-len vội vàng chạy về báo tin cho Phi-e-rơ và Giăng. Các bà còn lại vào mộ thấy thiên sứ báo tin Chúa sống lại. Trong khi các bà trở về thì Phi-e-rơ, Giăng và Ma-ri Ma-đơ-len lại đến mộ. Sau khi quan sát kỹ ngôi mộ trống, Phi-e-rơ và Giăng trở về nhà. Nhưng Ma-ri vẫn ở lại mộ.

Biến cố Chúa phục sinh là một sự kiện có nhiều bằng chứng đáng tin cậy hơn bất cứ một sự kiện lịch sử nào.

 

BẰNG CHỨNG NGÔI MỘ TRỐNG

1. Sự kiện: Sáng sớm Chúa nhật phục sinh, các phụ nữ đã đến mộ đặng xức xác cho Chúa (Mác 16:1) nhưng họ chỉ thấy ngôi mộ trống.

Ma-ri Ma-đơ-len lý luận rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ (Giăng 20:2). Các thiên sứ giải thích rằng Chúa đã sống lại (Ma-thi-ơ 28:6). Các lính canh lại phao tin môn đồ Chúa lấy trộm xác Chúa (Ma-thi-ơ 28:13). Tuy nhiên, sự kiện Chúa phục sinh là đề tài của các bài giảng của các sứ đồ, là nền tảng của Cơ Đốc giáo.

2. Giải thích: Chỉ có hai lối giải thích cho ngôi mộ trống: Hoặc là Chúa thật đã sống lại, hoặc là có ai đã lấy trộm xác Chúa.

a. Giới cầm quyền không thể lấy trộm xác Chúa: Vì khi các sứ đồ rao giảng rằng Chúa đã sống lại, họ chỉ cần đem xác Chúa cho công chúng xem thì Cơ đốc giáo đã phải chấm dứt ngay. Nhưng họ đã không thể làm điều đó vì họ không có xác Chúa. Như thế, giới cầm quyền không thể là nhóm lấy trộm xác Chúa.

b. Kẻ trộm cũng không thể lấy trộm xác Chúa: Kẻ trộm chỉ lấy cắp những gì có giá trị đối với họ. Trong ngôi mộ của Chúa, điều có giá trị đối với kẻ trộm chỉ là vải liệm và hương liệu, còn xác chết đối với họ không những vô giá trị mà còn là điều ghê tởm. Vì thế, kẻ trộm không thể là người lấy trộm xác Chúa vị tại mộ Chúa vải liệm vẫn còn mà xác Chúa thì mất.

c. Môn đồ cũng không thể lấy trộm xác Chúa: Nếu họ lấy trộm xác Chúa thì họ biết chắc Chúa đã chết. Trong khi chính họ đã xác quyết mạnh mẽ rằng Chúa đã sống lại vì họ đã được thuyết phục với những bằng cớ rõ ràng về Chúa sống lại.

Hơn nữa, họ đã sẵn sàng liều chết khi bị bắt bớ vì đã rao truyền sự kiện Chúa sống lại. Không ai chịu chết cho một sự giả dối vô ích. Vì thế, sự kiện các môn đồ liều mạng sống mình chịu chết rao giảng sự kiện Chúa sống lại chứng tỏ họ đã thành thật tin như thế. Vì vậy, môn đồ không thể lấy trộm xác Chúa.

Lối giải thích duy nhất cho ngôi mộ trống là Chúa đã sống lại.

 

BẰNG CHỨNG NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THAY ĐỔI

I. CÁC MÔN ĐỒ

1. Trước khi tin Chúa phục sinh: Ma-thi-ơ 26:56 cho biết, tại vườn Ghết-sê-ma-nê, khi Chúa bị bắt, “Hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi”.

Ma-thi-ơ 26:69-74 kể lại việc Phi-e-rơ, sứ đồ trưởng của Chúa đã ba lần chối không biết Chúa Jêsus.

2. Sau khi tin Chúa phục sinh: Sau khi gặp và tin Chúa phục sinh, các môn đồ đã được thay đổi hoàn toàn: Từ những môn đồ rất sợ hãi, họ đã trở nên những môn đồ rất can đảm rao giảng Phúc Âm trước mặt dân chúng (Công 2:14) và ngay cả trước Tòa Công luận là tòa án đã lên án chết chính Chúa Jêsus, Thầy của họ (Công 4:5-20). Họ đã “đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Công 4:31).

 

II. ĐOÀN DÂN ĐÔNG TIN CHÚA PHỤC SINH

1. Trước khi tin Chúa: Đây chính là đám đông, bởi sự xúi giục của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, đã đòi đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá, dù Chúa Jêsus đã làm nhiều phép lạ và dạy dỗ họ lời Đức Chúa Trời một cách quyền năng.

2. Sau khi nghe giảng về Chúa phục sinh: Dân chúng đều cảm động và sau lời kêu gọi của Phi-e-rơ có độ ba ngàn người ăn năn tội, tiếp nhận Phúc Âm và chịu báp-têm (Công 2:41). Sau đó, đạo Chúa cứ tràn ra và trong hàng ngũ những người chống đối Chúa đã có nhiều thầy tế lễ trở lại tin Chúa phục sinh (Công 6:7).

3. Đời sống thay đổi của các tín hữu: Suốt bao nhiêu thế kỷ, hàng tỉ người đã tin nhận Chúa phục sinh và đã từng trải kinh nghiệm được Chúa thay đổi đời sống. Trước mắt những người chưa tin thì đây là một bằng chứng hùng hồn nhất, thuyết phục họ tin rằng Chúa Cứu Thế Jêsus thật đã sống lại và là Chúa hằng sống. Còn đời sống chúng ta thế nào? Nếu hỏi bằng chứng Chúa sống ở đâu? Bạn và tôi có thể chỉ cho mọi người biết và thấy Chúa đang sống trong lòng chúng ta, qua đời sống chúng ta.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Ma-thi-ơ 28:19-20 (BDHD): 

 

"Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”

 

 


Nội dung

Sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus

1 Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2 Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. 3 Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. 4 Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết.5 Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7 Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi.”

8 Hai phụ nữ nầy vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. 9 Bất chợt, Đức Chúa Jêsus gặp họ và nói: “Chào các con!” Họ đến gần, ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài. 10 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Đừng sợ, hãy đi bảo các anh em Ta đến Ga-li-lê, tại đó họ sẽ gặp Ta.”

Báo cáo của lính canh và tiếng đồn trong thiên hạ

11 Trong lúc hai phụ nữ nầy đi, thì vài tên lính canh mộ đi vào thành, thuật cho các thầy tế lễ cả mọi việc đã xảy ra. 12 Sau khi đã họp bàn với các trưởng lão, họ cho các tên lính một số tiền lớn, 13 và dặn: “Hãy nói rằng 'các môn đồ của nó đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, và lấy trộm xác đi.’ 14 Nếu việc nầy đến tai tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, và tránh phiền lụy cho các anh.” 15 Vậy chúng nhận tiền và làm y như lời họ dặn. Chuyện nầy được lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay.

Đức Chúa Jêsus hiện ra tại Ga-li-lê

16 Mười một môn đồ đi đến miền Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho họ. 17 Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ. 18 Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20 và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”