NHỮNG GỢI Ý:

Vào khoảng 15 năm trước khi Chúa Jêsus ra đời (20 T.C.), Hê-rốt Đại đế bắt đầu tu sửa và xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem, là đền thờ thứ hai đã được xây dựng lại trong thời E-xơ-ra, vốn đã đứng vững gần 500 năm (E-xơ-ra 6:14-15). Hê-rốt đã biến đền thờ thành một trong những công trình xây dựng đẹp nhất tại Giê-ru-sa-lem, mục đích không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng là để được lòng dân Do Thái mà vua ấy đang cai trị. Đề án xây dựng tráng lệ này vẫn chưa hoàn tất trọn vẹn cho đến năm 64 S.C. Lời tiên tri của Chúa Jêsus là sẽ chẳng còn một hòn đá nào nằm chồng trên một hòn đá khác đã được ứng nghiệm năm 70 S.C., khi người La Mã phá hủy hoàn toàn ngôi đền thờ này luôn với cả thành phố Giê-ru-sa-lem.

Các môn đệ Chúa muốn biết khi nào ngôi đền thờ này sẽ bị phá huỷ. Chúa Jêsus đã đưa ra cho họ một bức tranh có ý nghĩa tiên tri về thời kỳ đó, kể cả các biến cố sẽ dẫn đến việc ấy. Ngài cũng nói luôn về các biến cố tương lai liên hệ với việc Ngài sẽ trở lại thế gian này để phán xét mọi người. Chúa Jêsus đã báo trước cả các biến cố gần lẫn xa mà không đặt chúng theo thứ tự thời gian. Có một số các môn đệ Chúa vẫn còn sống để được nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem bị phá huỷ vào năm 70 S.C. Biến cố này sẽ bảo đảm với họ rằng mọi việc khác mà Chúa Jêsus đã tiên báo cũng sẽ xảy ra.

Chúa Jêsus báo trước cho các môn đồ về tương lai hầu cho họ có thể học biết phải sống như thế nào trong hiện tại. Nhiều lời tiên báo của Chúa Jêsus trong phân đoạn Kinh Thánh này vẫn chưa được ứng nghiệm. Ngài không báo trước những lời tiên tri để chúng ta phỏng đoán lúc nào chúng có thể được ứng nghiệm, nhưng để giúp chúng ta luôn tỉnh thức về mặt tâm linh và luôn chuẩn bị sẵn sàng trong khi chờ đợi Chúa trở lại.

Có rất nhiều giáo phái xưng mình là Tin Lành nhưng họ thực sự là tà giáo vì đã tuyên bố ngày Chúa Jêsus tái lâm. Kinh Thánh không cho chúng ta biết ngày giờ, vì vậy nếu có ai hoặc một giáo phái nào tự xưng rằng mình biết ngày Chúa tái lâm thì đó là tà giáo, chúng ta phải tránh xa. Trong số những giáo phái tin rằng Chúa Jêsus đã tái lâm có: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, Chứng Nhân Giê-hô-va...

Có nhiều người đã tự xưng mình là Chúa Jêsus tái lâm, họ là những tiên tri giả đã xuất hiện và sẽ xuất hiện. Trong tự điển Wikipedia nêu ra rất nhiều người tự xưng mình là Chúa Jêsus trở lại và thuyết phục nhiều người tin theo sự sai lạc của họ.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, Chúa Jêsus trở lại rất gần rồi. Trong câu 28 "Hãy rút bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến." Trong Cựu Ước, cây vả làm hình bóng về dân Y-sơ-ra-ên và nhiều lời tiên tri cho biết dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị tan lạc khắp nơi. Điều đó đã ứng nghiệm nhưng rất nhiều lời tiên tri khác đã cho biết trong thời kỳ cuối cùng Ngài sẽ đem người Y-sơ-ra-ên tan lạc từ khắp nơi trở về lại vùng đất của họ và đó là hình ảnh cây vả đâm chồi ra lá, nói đến sự hồi sinh. Vào năm 1948, sau một thời gian dài lưu vong khắp nơi trên thế giới thì nước Y-sơ-ra-ên đã chính thức tuyên bố độc lập và thành lập quốc gia mới. Vì vậy, Chúa Jêsus nói tiếp trong câu 29 "Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết Con Người đã gần, đang ở ngay trước cửa."

Vì vậy chúng ta hãy tỉnh thức và góp phần nói về ơn cứu rỗi của Chúa cho người thân để mọi người được nghe biết Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi, được hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng khi Chúa Jêsus đến.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 13:31  (BDHD): 

"Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu."

 

 

010 Den tho cua herot tren nui den

 


Nội dung

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

(Mat 24:1,2; Lu 21:5,6)

1 Khi Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, một môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao!” 2 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con thấy những tòa nhà nầy vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống.”

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4 “Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào các điều ấy xảy đến, và có dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả các việc ấy không?” 5 Đức Chúa Jêsus bắt đầu nói với họ: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. 6 Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến và nói rằng: 'Chính ta là đấng ấy!’ và chúng sẽ lừa dối nhiều người. 7 Khi các con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng bối rối; việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. 8 Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi.

9 Về phần các con, phải cảnh giác vì họ sẽ nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh đập trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ. 10 Nhưng trước hết, Tin Lành phải được rao giảng cho mọi dân tộc. 11 Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh Linh. 12 Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. 13 Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.

14 Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra (ai đọc phải hiểu), thì ai đang ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; 15 ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì; 16 ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. 17 Trong những ngày ấy, thật khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! 18 Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra trong mùa đông. 19 Vì trong những ngày ấy sẽ có hoạn nạn mà từ thuở khai thiên lập địa, lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20 Nếu Chúa không rút ngắn các ngày ấy thì không một ai được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21 Khi ấy, nếu có ai bảo các con: 'Nầy, Đấng Christ ở đây!’ hay 'Kìa, Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22 Những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện; chúng làm các dấu lạ, phép mầu để nếu có thể thì lừa gạt cả những người được chọn. 23 Hãy cảnh giác. Ta đã nói trước mọi chuyện cho các con rồi.

24 Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn,

Mặt trời sẽ tối tăm,

Mặt trăng sẽ không chiếu sáng,

25 Các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống,

Và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. 27 Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.

28 Hãy rút ra bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29 Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra thì biết Con Người đã gần, đang ở ngay trước cửa. 30 Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

32 Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng vậy, chỉ một mình Cha mà thôi. 33 Hãy cảnh giác và tỉnh thức vì các con không biết giờ đó đến khi nào. 34 Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và dặn người gác cửa phải tỉnh thức. 35 Vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, 36 kẻo chủ về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ chăng. 37 Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”