Tìm kiếm

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ Lục 1: PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHÁT TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

Một trong những nhu cầu thiết yếu hiện nay là phải tiếp xúc với hàng ngàn người chẳng bao giờ đặt chân đến nhà thờ hay có dịp nghe giảng Phúc Âm. Bạn với tôi, chúng ta đang có phương tiện đem Phúc Âm đến cho họ tại nhà riêng, tại các văn phòng, các tiệm buôn, và những nơi khác qua truyền đạo đơn.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

  1. Truyền đạo đơn sẽ trực thoại với thân hữu ngay tại nhà riêng của họ.
  2. Truyền đạo đơn sẽ mang Phúc Âm đến với những người ta không thể tiếp xúc để làm chứng.
  3. Truyền đạo đơn sẽ giúp cho thân hữu ôn lại những điều ta đã làm chứng cho họ.
  4. Khi dùng truyền đạo đơn để trình bày Phúc Âm, ta sẽ tránh được những tranh luận không cần thiết.

PHƯƠNG PHÁP TUYỂN CHỌN TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

Khi muốn chọn truyền đạo đơn để phân phát hoặc để làm chứng cho thân hữu, ta phải biết rõ quan điểm thần học của chính mình và của quyển sách nhỏ đó. Nhiều quyển truyền đạo đơn thường dùng ngày nay không tỏ bày Phúc Âm rõ ràng. Nếu một quyển truyền đạo đơn không giải thích rõ về Phúc Âm, ta không nên dùng nó. Hãy tuyển chọn quyển khác thích hợp hơn.

Ngoài ra, nếu biết người mình sẽ tiếp xúc là ai, ta phải chọn về những vấn đề thích thú cho các hạng tuổi đó. Người cao niên thích biết về thiên đàng, người trung niên thích thú về sự thành công, tuổi thanh niên thích nghe về chuyện hôn nhân, giới thiếu niên thích tìm hiểu về chuyện phiêu lưu.

NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ NÊN TRÁNH TRONG VIỆC PHÂN PHÁT TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

  1. Ta không nên chỉ tặng sách thôi, mà còn phải kèm theo những lời tích cực như: “Tôi xin phép được chia sẻ cho bạn về một quyển sách nhỏ mà nội dung của nó đã làm thay đổi đời sống tôi”.
  2. Hãy để những truyền đạo đơn biếu tặng cho thân hữu ở bất cứ nơi nào bạn được phép: tại trạm bán xăng, tại nhà hàng, tiệm buôn, văn phòng bác sĩ, luật sư, nhà thuốc tây, phi trường, thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc...
  3. Nên in địa chỉ và số điện thoại của bạn hoặc của Hội Thánh vào tất cả những quyển truyền đạo đơn.
  4. Không nên biếu tặng những quyển truyền đạo đơn quá cũ, hoặc đã bị xé rách.

Ăn mặc lịch sự khi đi phân phát truyền đạo đơn hoặc đi chứng đạo.

 

Phụ Lục 2: CÁC CÂU THÁNH KINH CẦN GHI NHỚ CHO VIỆC CHỨNG ĐẠO

THƯỢNG ĐẾ LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ, YÊU THƯƠNG, KHÔNG MUỐN AI BỊ HƯ VONG

Giăng 3:16 “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn”.

1Ti-mô-thê 2:4 “Chúa mong muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu rõ chân lý”

2Phi-e-rơ 3:9 “Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn”.

NHƯNG VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ PHẠM TỘI NÊN CON NGƯỜI BỊ HƯ VONG

Ê-sai 53:6—“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”.

Giê-rê-mi 17:9 “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”

Rô-ma 3:10 “Thánh Kinh chép: chẳng một người nào công chính dù chỉ một người thôi”.

-  3:23 “Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế.”

ÁN PHẠT CỦA TỘI LỖI CON NGƯỜI LÀ SỰ CHẾT

Ê-xê-chiên 18:4 “Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta: linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta: linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết”.

Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh viễn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta”.

Ê-phê-sô 2:1 “Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác”.

NHƯNG CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU TÌNH NGUYỆN CHỊU CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHUỘC TỘI CON NGƯỜI

Rô-ma 5:8 “Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi”.

2Cô-rinh-tô 5:21 “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính”.

1Ti-mô-thê 1:15 “Đây là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. Trong những người được cứu, ta nặng tội nhất”.

Hê-bơ-rơ 9:26b “Chúa Cứu Thế chỉ xuất hiện một lần vào cuối các thời đại, dâng thân Ngài làm sinh tế để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta”.

1Phi-e-rơ 1:18,1Phi-e-rơ 1:19 “Anh em đã biết rõ,Thượng Đế đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên. Không phải trả giá bằng bạc vàng dễ mất, mau hư nhưng bằng huyết báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Thượng Đế”.

-  2:24 “Khi chịu chết trên cây thập tự,Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, để chúng ta có tể dứt khoát với tội lỗi và sống cuộc đời công chính. Vết thương Ngài chịu đã chữa lành thương tích chúng ta”.

-  3:18 “Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ.Mặc dù không hề phạm tội, Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta,để đem chúng ta trở về Thượng Đế. Dù thân xác Ngài chết, nhưng tâm linh Ngài vẫn sống”.

CON NGƯỜI PHẢI TIN CẬY VÀO CÔNG LAO CỨU CHUỘC CỦA CHÚA CỨU THẾ ĐỂ ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI.

Rô-ma 3:24-26 “Nhưng Thượng Đế ban ân,rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu hy sinh chuộc tội chúng ta, những người tin cậy huyết Ngài. Việc cứu chuộc này chứng tỏ đức công chính của Thượng Đế đối với tội lỗi loài người trong quá khứ và hiện tại. Trong quá khứ, Ngài nhẫn nhục bỏ qua tội lỗi. Trong hiện tại, người tin Chúa Giê-xu được Ngài tha tội và nhìn nhận là công chính”.

Hê-bơ-rơ 6:18 “Cả lời hứa, lời thề đều bất di bất dịch vì Thượng Đế chẳng bao giờ bội ước. Vậïy, những người tìm đến Ngài đều được niềm an ủi lớn lao và hy vọng chắn trong Ngài.”

SỰ CỨU RỖI LÀ NHỜ ÂN ĐIỂN BỞI ĐỨC TIN, CHỚ KHÔNG DO VIỆC LÀM

Ga-la-ti 2:21—“Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì.”

Ê-phê-sô 2:8,Ê-phê-sô 2:9—“Vậy anh em được nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang.”

-  Tit 3:5,6 “Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. Thượng Đế đã đổ Thánh Linh dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu tinh của chúng ta.”

LỜI MỜI GỌI QUYẾT ĐỊNH

Ê-sai 1:18 –“Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

Giăng 1:12 –“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

2Cô-rinh-tô 6:2b –“Giờ đây là kỳ thuận tiện,hiện nay là ngày cứu rỗi.”

Khải Huyền 3:20a –“Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy.”

LỜI BẢO ĐẢM VỀ SỰ CỨU RỖI

Giăng 3:36 —“Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế.”

-  5:24 –“Tôi quả quyết: Ai nghe lời tôi mà tin Đấng đã sai tôi, thì được sự sống vĩnh viễn. Người ấy không bị kết tội,nhưng đã thoát chết mà vào cõi sống.”

1Giăng 5:11-13 –“Thượng Đế đã tuyên bố Ngài ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn và Chúa Cứu Thế là Nguồn sống. Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế làm sao có sự sống được? Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Thượng Đế mà anh em được sống vĩnh viễn.”

 

Sách Tham khảo

Baumann, Dan, All Originality Makes A Dull Church. Santa Ana: Vision House Publishers, 1976

Ballou, R.O, ed. The Bible of World,quoted in The Analects of Confucius, bk. IV. New York: The Viking Press,1939

Berkhof, L. Systematic Theology,Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959

Bright, Bill. Come Help Change the World:Old Tappan: Fleming H. Revell Company, 1970

Browr, Francis; Driver, S. R. Briggs Charles A. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Claredon Press, 1907

Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Grand Raids: Wm. B.Eerdmans Publishing Co., 1957

Carnedgie, Dale. How to Win Friends and Influence People. (Đắc Nhân Tâm) do Phương hiếu và Nguyễn Hiến Lê lược dịch. Glendale, CA: Đại Nam, không ghi ngày.

Chandter, Russell. The Kennedy Explosion.New Canaan: Keats Publishers, Inc., 1972

Conzer, Edward, Tinh Hoa Phật Giáo và Sự Phát Triển. Sài Gòn: Ban Tu Thư Đại học Vạn Hạnh, 1970

Cơ quan xuất bản Tin Lành. Chân, Giả Luận.Sài Gòn: Nhà in Tin Lành, 1957

Duran, Will. Lịch sử Văn minh Trung Quốc do Nguyễn Hiến Lê dịch. Colifonia: Văn nghệ, 1993

Dương Quảng Hàm. Việt Nam Văn Học Sử Yếu.Forth Smith, AR: Sống mới, 1979

Đức Nhuận, Phật học Tinh Hoa. Sài Gòn: Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1971

Geen, Bryan. The Practical of Evangelism.New York, NY: Charles Scribner’s Sons, 1951

Green, M. Evangelism Now and Then.Downers Grove: InterVarsity Press, 1979

Hastings, James. The Christian Doctrine of Faith. New York: Charles Scribner’s Sons, 1919

Kane, J. Herbert. Understanding Christian Missions. Grand Rapids: Baker Book House, 1974

Kennedy, James D. Evangelism Explosion.Third Edition. Wheaton: Tyndall House Publishers, 1983

Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm, bản tiếng Việt xuất bản lần thứ nhất. Omaha, Nebraska: Printers’ Sales Idea Service Company, n.d.

Kiêm Đạt, Lịch Sử Tranh Đấu Phật giáo.Sepulveda: CA: Phật học Viện Quốc tế, 1981

Kuhne, Gary W. The Dvnamics of Personal Follow - up. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980

Lê Văn Siêu, Văn minh Việt Nam. Sài Gòn: Hoa Nghiêm, 1964

Liang, D. A Practical Guide to Personal Evangelism. Petaluma, CA: Chinese Christian Mission Publisher, 1985

Lovett, C.S. Soul - Winning Made Easy. Baldwin Park: Personal Christianity, 1959

Moreau, Scott A. The World of the Spirits: A Biblical Study in the African Context. Nairobi: Evangelical Publishing House, 1990

Ngô Di. Thiền và Lão Trang. Los Alamitos,CA: Xuân Thu, 1991.

Nguyễn Hiến Lê. Khổng Tử. Califonia: Văn nghệ, 1992

Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. Cổ Học Tinh Hoa, quyển thứ nhì, Glendale, CA, Tỉnh Hoa Miền Nam, không ghi ngày

Nguyễn Văn Thọ. Chân Dung Khổng Tử. Sài Gòn,1969

Nhất Thánh. Đất lề Quê Thói (Phong tục Việt Nam). Glendale. CA: Đại Nam, không ghi ngày

Phạm Quỳnh, Phật Giáo Lược Khảo, trích trong Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX của Lê Kim Ngân. Sài Gòn: Văn Hiệp, không ghi ngày.

Phan Kế Bính. Việt Nam Phong Tục. Los Alamitos, CA: Xuân Thu, không ghi ngày

Phan Thanh Bình. Đạo Nào Cũng Tốt. El Cajon,CA, 1989

Pratt. B. The Pilgrimage of Buddhism.New York: The Macmillan Co, 1928

Reischauer, A, K. The Great Religions of the Modern World, ed. By Jurji, E.J. Princeton: Princeton University Press,1947

Ross, W. Nancy. Three Ways of Asian Wisdom Hinduism. Buddhism -Zen and their Significance in the West.New York: Simon & Schuster, 1966

Schilling, Paul. S. The Meaning of Evangelism from Evangelism and Contemporary Issues, quoted in Drummon, A,Lewis. Evangelism the Encounter Revolution. London: Marshall, Morgan &Scontt Bludell House, 1972

Stott, John, R. Christian Mission in the Modern World. Downers Grove: InterVarsity Press, 1975

Strong, H. Augustus. Systematic Theology.Chicago: The Jodson Press, 1907

Sweazey, E.George. Effective Evangelism.New York, NY: Harper & Row, 1953

Tạp Chí Đại Trường. Thần, Người và Đất Việt.California: Văn Nghệ, 1989

Thayer, Henry Joseph. Greek - English lexcon of the New Testament. Grand Rapids: Zondervan Publishing House. 1962

Thích Mật Thể. Việt Nam Phật Giáo Sử lược.Sepulveda, CA: Phật Học Viện Quốc Tế, 1984

Thiện Cẩm. Quan Niệm Giải Thoát Trong Phật Giáo Cũ. Sài gòn, 1970

Thiessen, C. Henry. Introductory Lectures in Systematic Theology. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Cô-lô-se 1949

Thu Giang. Phật Học Tinh Hoa. Dorth Smith,AR: Sống mới, không ghi ngày

Toan Ánh. Nếp Cũ: Tín ngưỡng Việt Nam. Sài Gòn: Nam Chi Tùng Thư, không ghi ngày

Phong tục Việt Nam (Thờ cúng tổ tiên) Hà Nội: Nhà Xuất bản khoa học xã hội, 1991

Trịnh Văn Thanh. Lão Tử, trích trong Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển, quyển 1. Los Alamitos, CA: Xuân Thu, Không ghi ngày."