Tìm kiếm

D9.1 Ma Quỉ: Học Cách Nhận Biết Chúng

Bài của Ralph Mahoney với nhiều phần trích dẫn từ những tác phẩm của Giáo sĩ Charles Haupt (Nam Phi) và Nhà Truyền Giáo T.L Osborn (Tulsa, OK, USA).

Mục Lục

D9.1-Ma quỉ: Học Cách Nhận Biết Chúng

D9.2-Ma quỉ: Quyền Lực Của Chúng

D9.3-Trang Bị Để Đuổi Quỉ

D9.4-Hướng Dẫn Buổi Nhóm Giải Cứu.

 

Chương 1 - MA QUỈ: HỌC CÁCH NHẬN BIẾT CHÚNG

Phần Dẫn Nhập

Bài này không có ý sao chép lại các dàn bài giảng dạy rõ ràng ở Phần C2 và C5 trong phần Tham Khảo Đề Mục của Cây Gậy Người Chăn Bầy. Chúng ta cần nghiên cứu phần này để am tường sâu xa hơn về tà linh học.

Những điều sau đây giúp bạn có câu trả lời rõ ràng cho các câu hỏi nầy:

• Ma quỉ là gì/ Ma quỷ là ai?

• Làm cách nào chúng ta nhận biết sự hành hạ của ma quỷ?

• Ma quỉ có quyền lực gì?

• Ma quỉ làm gì đối với con người?

• Làm thế nào bạn nhận biết một người bị quỉ ám?.

• Làm thế nào để đuổi quỉ?

• Sự đoán phạt trên ma quỉ là gì?

Một Cơ đốc nhân có thể làm chủ trên ma quỉ cách mau chóng một khi họ nhận được sự hiểu biết rõ ràng về công việc của ma quỉ, và sự thất bại về mặt pháp lý của chúng tại Thập tự giá. Bạn nên xem lại Phần B, "Cuộc sống đắc thắng của Cơ đốc nhân", trong phần khởi đầu của sách hướng dẫn huấn luyện lãnh đạo, để có sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề này. Một khi bạn hiểu được ma quỉ hoàn toàn bất lực đối với tín đồ như thế nào, bạn sẽ không bao giờ sợ hãi các tà linh và ma quỉ nữa.

Mỗi tín đồ có thể có uy quyền trên ác linh và ma quỉ. Học về uy quyền của Cơ Đốc nhân và thực hành bằng đức tin trong lời của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh

"Kế đó Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành các chỗ mà Ngài sẽ đi "

"Ngài nói với họ rằng: Hễ các ngươi vào thành hãy chữa lành kẻ bệnh ở đó. "(Lu-ca 10:1, 8, 9)

"Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: Lạy Chúa vì danh Chúa, các quỉ cũng phục tùng chúng tôi. "

"Ngài phán rằng: Ta thấy quỉ Satan từ trời sa xuống như chớp. Nay ta ban quyền giày đạp bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân ngươi; không gì làm hại các ngươi được. "

"Dầu vậy chớ mừng vì các quỉ phục ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. "(10:17-20)

Câu 20 đã làm sáng tỏ rằng được cứu rỗi là một nguyên cớ lớn lao để vui mừng hơn là đuổi quỉ trong Danh Jesus. Mục tiêu chính của chức vụ chúng ta không phải là đuổi quỉ mà là giảng tin lành cho người hư mất.

Nhưng để giảng tin lành theo cách mà dân chúng đáp ứng lại và được cứu, thì chúng ta phải làm trong quyền năng và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh (1Cô-rinh-tô 2:4). Thật quan trọng khi chúng ta có uy quyền trên Satan và chúng ta thực hành uy quyền này.

Phierơ và Giăng đã mô tả hai uy quyền lớn gắn chặt với cuộc chiến sống còn trên đời sống con người là:

"Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đang rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. "(1Phi-e-rơ 5:8)

Nhưng Giăng nói: "Và con của Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ " (1Giăng 3:8). Chúa Jesus kêu gọi chúng ta hợp tác với Ngài trong việc hủy phá công việc của ma quỉ.

Trước khi chúng ta mô tả ma quỉ, tốt nhất chúng ta nên hiểu biết chút ít về Satan.

A. SATAN LÀ AI?

Satan là chúa của thế gian (2Cô-rinh-tô 4:4). Satan là vua của các quốc gia (Ma-thi-ơ 4:8, 9). Satan là tác giả của tất cả sự buồn bã và lo âu, bệnh tật, đau đớn và chính sự chết nữa. Satan là vua và là kẻ cầm quyền của mọi tà linh. Nó cai trị chốn tối tăm tại nơi Âm Phủ. Khát vọng và kế hoạch chính của Satan là hủy diệt cuộc sống của nhân loại và dĩ nhiên mang lại sự đau buồn cho tấm lòng của Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Chúng ta hiểu rõ hơn Satan là ai bằng các danh hiệu của nó trong Kinh Thánh.

1.Ma Quỉ:

Trong Ma-thi-ơ 13:19 nó được gọi là "kẻ gian ác ". Trong câu 39 nó được gọi là "Kẻ thù địch" và "Ma quỉ". Ma quỉ có nghĩa là "Kẻ kiện cáo " "kẻ phỉ báng ""Kẻ vu cáo ".

2. Kẻ Kiện Cáo:

Trong Khải Huyền 12:20 nó được gọi là "Kẻ kiện cáo các tín đồ ".

3. Kẻ Thù Nghịch:

Trong 1Phi-e-rơ 5:8; nó được gọi là "Kẻ thù nghịch " và được so sánh như "sư tử rống, rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được."

4. Con Rồng:

Trong 20:2 nó được mô tả bởi một số tên rất là gớm ghiếc hầu như không thể nghĩ hơn được nữa: "Con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan ".

5. Cha Của Kẻ Nói Dối:

Trong Giăng 8:44, nó được gọi là "kẻ sát nhân, kẻ nói dối và là cha của sự nói dối ".

6. Kẻ Cám Dỗ:

Trong Ma-thi-ơ 4:33, nó được gọi là "kẻ cám dỗ ".

7. Chúa Quỷ:

Trong 12:24 "Chúa quỷ ".

8. Vua Cầm Quyền Chốn Không Trung.

Trong Ê-phê-sô 2:2 "Vua cầm quyền chốn không trung. "

9. Vua Chúa Thế Gian:

Trong Giăng 14:30 "Vua chúa thế gian ".

10. Kẻ Làm Mù Tâm Trí:

2Cô-rinh-tô 11:3 "Kẻ làm hư hỏng tâm trí ".

B. TÀ LINH LÀ AI?

Có người nói ngày nay làm gì có tà linh, chẳng qua đó chỉ là những lời nói bóng gió mà thôi, song điều này không đúng sự thật. Kinh thánh dạy dỗ cách rõ ràng và dứt khoát về tà linh cũng như về các thiên sứ. Cả hai đều có thật và rất hiện thực ngày hôm nay. Chúng ta cần hiểu biết rõ cả hai lãnh vực này.

Tà linh thì gian ác, đầy sự ganh ghét và phá hoại. Tà linh có thân vị giống như tâm linh con người. Tà linh là linh không có thân xác để ngự trị. Chúng ta có tâm linh ở trong thân thể. Tâm linh của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Còn các tà linh phục vụ Satan và được Satan sai phái đi.

1. Tà Linh Thuộc Về Ma Quỷ.

Ma quỷ trực thuộc Satan, kẻ cai trị ma quỷ. Chúa Jesus nói về chúng như là: "...ma quỷ và các quỷ sứ của nó " (Ma-thi-ơ 25:41). Tiếng Hylạp là Diabolos có nghĩa là "kẻ kiện cáo" hay "kẻ vu cáo". Nó luôn luôn được dùng ở thể số ít trong Tân ước.

Chữ daimon và daimonion được dùng cả số ít lẫn số nhiều và không thay thế cho diabolos, vì chỉ có một diabolos (ma quỷ) nhưng có nhiều daimonion hay daimon là tà linh.

2. Chúng Là Các Thiên Sứ Sa Ngã.

Tà linh là các thiên sứ sa ngã. "Còn các Thiên sứ không giữ thứ bật và bỏ chỗ riêng mình " (Juđe 6). Chúng được tạo dựng cách hoàn hảo và được cho quyền để lựa chọn. Tà linh là các thiên sứ chọn sự bất phục Đức Chúa Trời và phục vụ Satan.

a. Một Số Bị Cầm Giữ.

Trước hết, những thiên sứ phạm tội bị cầm giữ trong "xiềng xích nơi tối tăm " (2Phi-e-rơ 2:4) chờ ngày đoán xét các thiên sứ (1Cô-rinh-tô 6:3)

b. Một Số Đang Tự Do.

Thứ nhì, là số thiên sứ sa ngã và Đức Chúa Trời cho phép chúng tiếp tục phục vụ Satan và vương quốc của nó. Lý do để xảy ra việc này là một trong những điều kín nhiệm của Đức Chúa Trời (Phục truyền 29:29). Satan không phải toàn tại (có nghĩa là không ở mọi nơi trong một lúc, như Đức Chúa Trời) nhưng nó có đạo quân yêu quái hay các linh lìa khỏi xác phục vụ ý muốn của Satan một cách ngoan ngoãn đến nỗi dường như lúc nào Satan cũng có mặt khắp mọi nơi.

C. TÀ LINH LÀ GÌ?

1. Sự Khác Nhau Giữa Thân Và Linh.

Tôi có một thân thể nhưng tôi la một linh. Tâm linh tôi cư ngụ trong thân thể tôi. Tôi bày tỏ chính mình tôi (tâm linh tôi) bằng các tính năng của thân thể tôi. Bạn có thể thấy thân thể tôi nhưng không thể thấy tôi bởi vì cái tôi thật sự là linh sống trong thân thể tôi.

Đơn giản thân thể tôi là nhà mà tâm linh tôi sống trong đó. Một ngày kia thân thể tôi chết và trở về các bụi, nhưng Tôi (tâm linh tôi) sẽ không bao giờ chết. Tôi sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời là nơi tôi từ đó mà ra "thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó " (Truyền Đạo 12:7).

Tôi (tâm linh tôi) là một thân vị. Tôi tự bày tỏ qua thân thể tôi. Nếu thân thể tôi bị cất đi, tôi (tâm linh tôi) không thể bày tỏ chính tôi. Cắt lưỡi tôi thì tâm linh tôi không thể nói được. Hủy diệt tai tôi thì tôi (tâm linh tôi) không thể nghe. Bịt mắt tôi thì tôi (tâm linh tôi) không thấy được. Ngay cả mắt tôi bị bịt, tai tôi điếc và lưỡi tôi bị rời ra, tâm linh tôi vẫn còn đó, nhưng nó không thể thấy, nghe hay nói.

Dù bạn cắt chân và tay tôi, hủy diệt khứu giác và cổ họng tôi, song bạn vẫn không thể hủy diệt tâm linh tôi được. Nhưng tâm linh tôi không còn bày tỏ chính mình được nữa. Tâm linh của tôi vẫn còn có thân thể nhưng các tính năng bộc lộ đã bị hủy diệt.

Bây giờ bạn có thể hiểu được ý nghĩa khi nói về sự khác nhau giữa linh và thân hay là sự khác nhau giữa tôi và thân.

2. Linh Không Có Thân.

Tà linh là những ác linh không có thân xác để chúng có thể bày tỏ chính mình cho thế gian. Vì chúng không có thân thể riêng, nên phải lang thang khắp đất để tìm kiếm một thân xác mà chúng có thể nhập vào và tìm sự bày tỏ để hoàn tất sứ mệnh của ma quỷ (Ma-thi-ơ 12:43).

Vì tà linh thật sự là một thân vị, chúng bày tỏ chính thân vị của chúng qua một người mà chúng nhập vào.

Có nhiều tầng lớp hay loại tà linh khác nhau như có nhiều mẫu người khác nhau, chúng ta sẽ bàn một vài loại.

D. SATAN NHƯ THẾ NÀO?

Satan là kẻ thù của bạn. Ma quỷ là kẻ thù địch bạn. Chúng không hài lòng với các quyền hợp pháp của bạn trên chúng và ghen tuông di sản của bạn.

Hãy học để nhận biết kẻ thù bạn; và nhận diện ra nó; hãy học các chiến thuật chiến trận của nó để có sự khéo léo trong khả năng và đức tin để đẩy lùi nó. Chỉ có đọc và biết Kinh Thánh mới có thể làm được điều này. Thông tin sau đây được thiết lập để giúp bạn hiểu những gì Kinh Thánh nói về đề tài này.

"Khí giới để chiến trận không phải thuộc về xác thịt, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy " (2Cô-rinh-tô 10:4).

Câu Kinh Thánh này bảo chúng ta rằng chúng ta đang chiến trận, chúng ta phải có vũ khí thuộc linh được Thánh Linh trang bị để có thể đạp đổ các đồn lũy trong tâm trí đã bị làm cho mù lòa bởi ma quỷ. (4:4)

"Vì chúng ta không đánh trận cùng thịt và huyết, bèn là cùng các chủ quyền, cùng thế lực và cùng vua chúa của thế gian mờ tối này " (Ê-phê-sô 6:12)

1. Satan Là Kẻ Ác.

Mọi điều xấu xa, phá hại, nản lòng, hiềm thù, trói buộc là của Satan. Công việc của ma quỷ luôn luôn là để "cướp, giết và hủy diệt " (Giăng 10:10) linh, hồn và thân thể là những tạo vật của Đức Chúa Trời trong tổng thể hay trong từng phần.

2. Satan Chống Lại Đức Chúa Trời Và Gia Đình Của Ngài.

Satan chống lại chúng ta. Nó khinh thường chúng ta. Nhưng chúng ta được cảnh báo phải luôn tỉnh thức. Satan, kẻ thù nghịch của bạn, luôn luôn hiện diện để thách thức đức tin, tính liêm chính và các quyền giao ước của bạn. Satan luôn luôn lãnh đạo một cuộc nổi loạn công khai chống lại Đức Chúa Trời và gia đình của Ngài.

Nhưng Chúa Jesus "đã hiện ra và hủy phá công việc của ma quỷ " (1Giăng 3:8).

E. MA QUỶ NHƯ THẾ NÀO?

1. Ma quỷ Nói.

Chúng nói qua tâm trí và khả năng nói của một người theo như cách mà tâm linh bạn nói qua lưỡi và cổ họng của bạn.

"Khi tà ma thấy Ngài bèn sấp mình xuống chân Ngài mà kêu lên rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời " (Mác 3:11)

"Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng; Ngài là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời " (Lu-ca 4:40, 41)

"Ngài (Đấng Christ) dạy như có quyền phép. .. và cũng lúc ấy trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: hỡi Jesus người Naxarét chúng tôi với Ngài có sự gì chăng. Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jesus quở trách nó và phán rằng: hãy nín đi và ra khỏi người này " (Mác 1:22-25) Những câu Kinh thánh này chỉ cho chúng ta biết tà ma thường nói như thế nào với những người sẽ đuổi chúng.

2. Tà Ma Biết Tương Lai Của Chúng.

Chúa Jesus gặp hai người nam bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra. Khi Ngài sắp đuổi chúng ra, chúng kêu lên "chúng tôi với Ngài có can hệ gì? Lạy con Đức Chúa Trời. Có phải Ngài đến để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? " (Ma-thi-ơ 8:29)

Tà ma muốn gì khi nó nói: "Ngài đến để làm khổ chúng tôi trước kỳ " Chúng nó đang nói về kỳ nào?

Tà ma biết Địa Ngục đã dọn sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Chúng biết ngày hầu đến, lúc đó chúng sẽ bị "quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó có con thú và tiên tri giả, chúng sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời " (Khải Huyền 20:10) "... cùng với kẻ hèn nhát, chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiết, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và tất cả kẻ nói dối " (21:8) và với "kẻ nào không được biên vào sách sự sống " (20:15)

Tà ma biết ngày hầu đến khi chúng bị khổ sở, ngày và đêm cho đến đời đời. Chúng biết chúng sẽ không còn làm khổ loài người nữa, bởi vì "kỳ của chúng " sẽ phải đến.

Vì vậy, chúng run sợ trước Chúa Jesus mà la lên "có phải Ngài đã đến làm khổ chúng tôi trước kỳ chăng?"

3. Tà Ma Chống Lại Sự Đầu Hàng.

Ma-thi-ơ 8:1-34; Mác 5:1-43; Lu-ca 8:1-55 nói về chuyện Chúa Jesus đuổi quỷ quân đội từ người điên.

Văn mạch của những đoạn Kinh Thánh này bày tỏ những điều sau:

Thứ nhất: Tà ma thật sự bày tỏ sự thờ phượng Đấng Christ là kiếm cớ để Ngài bớt nghiêm khắc với chúng (Mác 5:6).

Thứ hai: Chúa Jesus ra lệnh chúng phải ra khỏi người đàn ông (Lu-ca 8:29; Mác 5:8)

Thứ ba: Tà ma van xin Chúa Jesus đừng làm khổ sở chúng nhưng khi Ngài nói với chúng, chúng trở nên sợ hãi (Lu-ca 8:28)

Thứ tư: Đấng Christ hỏi chúng "Tên ngươi là chi " (Lu-ca 8:30)

Thứ năm: Tà ma đáp rằng "Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông lắm " (Mác 5:9)

Thứ sáu: khi Chúa Giêxu khăng khăng đòi chúng phải đi khỏi, tà ma vật vã vì bị tống ra khỏi nơi cư ngụ trong thân xác con người "nó van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó " (5:10)

Đoạn cả quân đội tà ma hãm áp người điên, cố gắng năn nỉ thêm. Nếu chúng bị buộc phải ra khỏi người mà chúng sở hữu thì nơi tốt nhất kế tiếp là đàn heo đang ăn gần đó.

"Các quỷ cầu xin Ngài rằng: xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào đó (5:12).

Thứ bảy: "Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào vào bầy heo; bầy heo từ trên vực cao đâm đầu xuống biển. Có độ hai ngàn con heo chết chìm cả dưới biển " (5:13)

Câu chuyện tiêu biểu này chỉ cho chúng ta thấy ma quỷ đã phẩn uất đầu hàng tại chỗ chúng chiếm giữ, tuy nhiên chúng phải đầu phục uy quyền của tôi tớ Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, Chúa Jêsus Christ phán "Ta cho ngươi quyền lực và uy quyền trên ma quỷ " (16:17; Lu-ca 9:1; 10:19) và "Các ngươi sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ "

4. Tà Ma Có Thể Gọi Tiếp Viện.

Chúa Jesus dạy chúng ta một bài học rõ ràng nhất về tà ma trong Mathiơ đoạn 12

"Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta nơi ta vừa ra khỏi, và khi về đến nó thấy nhà không, quét sạch và dọn dẹp tử tế.

Rồi nó lại đi, đem về bảy quỷ khác gian ác hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở, và số phận sau cùng của người ấy sẽ xấu hơn lúc đầu " (Ma-thi-ơ 12:43-45)

Nếu có thể, tà ma sau khi bị đuổi ra rồi, chúng kêu gọi tà ma khác để tăng viện và chiếm cứ lại người mà chúng mới vừa bị tống đi. Điều này xảy ra khi người được giải cứu không hiến dâng đời mình cho Đấng Christ.

Vì vậy, tà ma kêu gọi viện binh hung tợn hơn nó để vào và đóng trú ở đó "và số phận sau cùng của người ấy xấu hơn lúc đầu ".

Chúa Jesus phán với người què vừa được chữa lành "đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xảy đến cho ngươi chăng " (Giăng 5:14)

5. Tà Ma Biết Và Vâng Lời Những Ai Có Quyền Trên Chúng.

Khi Chúa Jêsus gặp những người bị tà ma chiếm hữu, tà ma luôn luôn kêu la khóc lóc "chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là con của Đức Chúa Trời ".

Tà ma không bao giờ thay đổi.

Thí dụ như điều xảy ra trong chức vụ của Phaolô:

"Bây giờ có mấy người trừ quỷ, đi từ nơi này sang nơi khác mạo kêu danh Chúa Jesus trên những kẻ bị quỷ ám: ta nhơn danh Chúa Jesus này, là Đấng Phaolô giảng, để truyền khiến chúng bay ".

"Song quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Chúa Jesus và rõ Phaolô là người nào, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ dữ ám sấn vào chúng, thắng được chúng và hành hạ chúng đến nỗi chúng chạy ra khỏi nhà trần truồng và bị thương " (19:13-16)

Tà ma biết ai có uy quyền trên chúng. Chúng biết Chúa Jesus cũng như Phaolô. Tà ma nhạo báng và hoàn toàn thắng trên bảy con trai của Sêva, là những kẻ đuổi quỷ vì lý do tiền bạc.

"Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jesus ở Naxarét bằng Đức Thánh Linh " (10:33) Chính Đức Thánh Linh là Đấng đã phán " Biệt riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi " (13:12)

Hai nhân vật mà quỷ dữ biết là cả hai đã được xức dầu bằng Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết điều đó và vâng lời họ.

Nhưng trường hợp này là một lời cảnh báo rõ ràng cho những người chưa tin là không được chơi đùa với ma quỷ. Mọi tín đồ đã được ban cho quyền phép và uy quyền trên ma quỷ, và không nên sợ hãi hay chần chừ sử dụng uy quyền này. Chúa Jesus phán: "Vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ, lấy danh ta mà đuổi quỷ dùng tiếng mới mà nói " (Mác 16:17).

Mary Mađơlen bị ám bởi bảy con quỷ nhưng chỉ một người được xức dầu bởi Đức Chúa Trời đã đuổi bảy con quỷ đó ra.

Trái lại có bảy người nhưng không một người nào trong vòng họ là những tôi tớ được Đức Chúa Trời xức dầu và cả bảy người lại không thể đuổi được thậm chí một con quỷ. Song một quỷ thắng hơn cả bảy người đến nổi chúng chạy trần truồng và bị thương. Thật là một sự so sánh đặc biệt!

Điều này minh chứng rằng tất cả năng lực và sự khôn ngoan tự nhiên của chúng ta là vô ích trước quỷ dữ, tuy nhiên tất cả quỷ dữ ở địa ngục cũng vô hiệu trước một Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời xức dầu.

F. ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ THẾ NÀO?

1. Ngài Là Tốt Lành.

Mọi điều tốt lành, phước hạnh, yêu thương, dịu dàng và tinh sạch là thuộc về Đức Chúa Trời, "mọi ân tứ tốt lành và trọn vẹn đều đến từ trên cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. .." (Gia-cơ 1:17)

2. Ngài Ban Cho Sự Sống.

Đức Chúa Trời "đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống. .." (2Phi-e-rơ 1:3) "Vì con người đến không phải để hủy diệt cuộc sống loài người nhưng để cứu họ " (Lu-ca 9:56)

Chúng ta kết luận rằng Satan là xấu xa và Đức Chúa Trời là tốt lành. Điều lành đến từ Đức Chúa Trời và điều dữ đến từ Satan.

G. CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

1. Chúng Ta Có Áo Giáp Của Đức Chúa Trời.

Chúng ta được ban cho đầy đủ áo giáp để chống lại Satan. Chúa Giêxu trước khi trở về cùng Cha đã ban cho mỗi tín đồ quyền sử dụng Danh của Ngài để chống lại ma quỷ.

Gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chống lại Satan.

Bàn chân của chúng ta được mang giày tin lành

Mũ cứu rỗi được đặt trên đầu của chúng ta. Chúng ta được che thân bởi thuẫn đức tin, thuẫn đó có thể dập tắt tên lửa của kẻ dữ (Ê-phê-sô 6:13-18)

2. Chúng Ta Có Uy Quyền Trên Kẻ Thù.

"Chúa Jesus, nguyên soái của chúng ta phán, "Nầy, ta ban cho các ngươi quyền lực trên mọi quyền lực của kẻ thù " (Lu-ca 9:19)

"Ngài đã ban cho họ quyền lực và uy quyền trên tất cả ma quỷ " (9:11)

"Họ sẽ lấy danh ta mà đuổi quỷ " (Mác 16:17)