A5.5 CẦU NGUYỆN QUA LỜI TIÊN TRI

Chương 5

CẦU NGUYỆN QUA LỜI TIÊN TRI

DẪN NHẬP

Chủ đề bài học của chúng ta trong chương nầy là: "Cầu nguyện những lời cầu nguyện tiên tri". Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của "sự cầu nguyện tiên tri".

Vào năm 1968 chúng tôi tổ chức một trong những cuộc Hội nghị. Có khoảng 1.800 người tham gia. Chúng tôi biệt riêng ngày thứ sáu để kiêng ăn và cầu nguyện. Lúc bấy giờ chúng tôi đang thi hành chức vụ cho những nhu cầu cá nhân của những người tham gia hội nghị. Chúng tôi thành lập một số nhóm cầu nguyện, mỗi nhóm gồm từ năm đến sáu người lãnh đạo thuộc linh. Sau đó từng cá nhân tiến đến cầu nguyện dọc theo bao lơn phía trước của giảng đường.

Nhóm cầu nguyện mà tôi tham gia gồm có vợ tôi và một giáo sĩ kỳ cựu cho Châu Phi trong bốn mươi năm, cũng như ông bà Ruth và Allen Banks là những vị Mục sư lớn tuổi.

Chức vụ rất nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng của bà Ruth Banks đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Bà là một cụ bà đẹp lão với mái tóc bạc trắng và bà đã bước đi với Đức Chúa Trời gần trọn cuộc đời mình.

Bà thường nhẹ nhàng đặt tay trên đầu của mỗi người và bắt đầu cầu nguyện. Và đó là những lời cầu nguyện tiên tri và thánh khiết.

Mặc dù những người chúng tôi cầu nguyện cho đều là những người hoàn toàn lạ, nhưng những lời cầu nguyện của bà Ruth rất chi tiết khi nêu ra những nhu cầu thầm kín của mỗi cá nhân. Khi cầu nguyện, bà thường kể ra những bí mật cá nhân đầy đau thương của họ cho đến nỗi họ bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Bỗng họ nhận biết rằng Đức Chúa Trời biết những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc chiến đấu, cũng như trong những nỗi đau buồn của họ. Chức vụ của tình yêu và ân điển Đức Chúa Trời này đã sửa soạn tấm lòng của họ để nhận lấy những lời chỉ dẫn và cố vấn cần thiết của nhóm cầu nguyện.

Tôi lắng nghe và xem xét rất cẩn thận. Chưa lần nào bà Ruth thất bại trong chức vụ trực tiếp của bà trước những nhu cầu cụ thể của họ. Lời cầu nguyện tiên tri của bà luôn luôn chính xác, ngay cả khi kể ra những chi tiết kín dấu nhất của một người. Tôi đã chưa bao giờ thấy một người nào cầu nguyện như vậy.

Tôi thưa với Chúa rằng tôi không hiểu được những điều tôi đã nghe và thấy. Tôi cầu xin Ngài ban cho tôi khả năng và ân điển để cầu nguyện như đầy tớ gái bé bỏng của Ngài đã cầu nguyện vậy.

Tôi mong muốn Đức Thánh Linh giải phóng tôi khỏi những giới hạn của tâm trí và sự hiểu biết tự nhiên của tôi. Tôi kêu khóc xin sự khôn ngoan thần thượng và sự tri thức của Ngài để đáp ứng cho những nhu cầu sâu kín nhất của những người cô đơn và đau khổ trên khắp thế giới. Bấy giờ tôi nhận biết rằng mình đã bắt đầu nhìn thấy sự quan trọng của cả hai vai trò song song của sự nói tiên tri và cầu nguyện.

Tôi không dám nói rằng ngày nay tôi đã có được một chức vụ giống như của bà Ruth. Nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi kêu cầu cùng Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện, Ngài cho phép tôi cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, cảm biết được những cảm xúc của Ngài và suy nghĩ về những tư tưởng của Đức Chúa Trời.

Về sau, lời cầu nguyện tiên tri càng trở nên chính xác và riêng tư hơn, đem lại nhiều kết quả hơn trong những đời sống chúng tôi đã cầu nguyện cho.

Điều nầy không có nghĩa là chúng tôi không hề sai lầm trong chức vụ của mình và sẽ không bao giờ sai lầm. Không ai trong chúng tôi trọn vẹn đến nỗi không cần đến những lời chứng hoặc sự suy xét của những người anh, người chị trưởng thành trong Đấng Christ. Tuy nhiên, sự cầu nguyện với sự tham gia của ân tứ tiếng lạ, ân tứ thông giải và ân tứ tiên tri có thể đem đến sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong đời sống cá nhân của chính chúng ta và của những người khác.

1Cô-rinh-tô 14:24, 25 cho chúng ta biết rằng chức vụ tiên tri sẽ bày tỏ những bí mật của lòng những người chưa tin. Nhờ đó họ sẽ nhận biết rằng họ bị cáo trách vì tội lỗi, và sẽ cúi xuống để thờ lạy và xưng nhận rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Tôi cầu mong như vậy!

A. CẦU NGUYỆN TIÊN TRI LÀ GÌ?

Nói tiên tri là nói trước những lời Đức Thánh Linh ban cho cách tự ý trong một ngôn ngữ mà chúng ta hiểu được. Đó là những lời chúng ta không hề suy nghĩ đến khi nói ra. Những lời và những ý tưởng nầy do Đức Thánh Linh đưa đến khi chúng ta nói lên vì lợi ích của những người khác.

Chúng ta có một ví dụ rất rõ ràng về sự nói tiên tri được ban cho cách nào, bằng cách nghiên cứu một sự kiện trong cuộc đời của Môi-se. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi- se rằng... Arôn, anh ngươi, sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi Arôn, anh ngươi, sẽ tâu cùng Pharaôn... "(Xuất Ê-díp-tô 7:1, 2).

Những lời Arôn nói ra trong cương vị là tiên tri của Môi-se là do Môi-se ban cho ông. Arôn không nói những lời của chính mình.

Đây là cách Ân tứ tiên tri hành động. Đức Thánh Linh ban những lời; chúng ta nói những lời ấy ra cho những người khác khi cầu nguyện. Lời tiên tri cũng được dùng để nói với những người khác hầu gây dựng, khuyên bảo và yên ủi họ (1Cô-rinh-tô 14:3).

Sự cầu nguyện tiên tri là chìa khóa để mở những cánh cửa quyền năng và mục đích của Vương quốc cho dân sự của Đức Chúa Trời.

1. Cầu nguyện là con người nói với Đức Chúa Trời.

2. Nói tiên tri là Đức Chúa Trời nói với con người qua con người.

3. Sự cầu nguyện tiên tri là Đức Thánh Linh nói qua chúng ta trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Cha.

Cả ba điều này đều cần thiết để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất cũng như trên trời.

Ít ai dạy dỗ về sự cầu nguyện tiên tri, mặc dầu chủ đề này rất cơ bản và quan trọng. Thật sự tôi chưa được nghe một sứ điệp nào về chủ đề đặc biệt này từ trước đến nay.

a. Suy Nghĩ Về Các Ý Tưởng Của Đức Chúa Trời.

Trong những chương trước trong loạt bài học này, chúng ta đã học được rằng có ba điều sẽ xảy ra khi chúng ta thuận phục công tác của Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện (Xem Rô-ma 8:26, 27)

1) Chúng ta bắt đầu cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời.

2) Chúng ta bắt đầu cảm biết được những cảm xúc của Đức Chúa Trời.

3) Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về các ý tưởng của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã học qua hai chủ đề đầu trong những chương trước.

Sự cầu nguyện tiên tri cho phép chúng ta "suy nghĩ về các ý tưởng của Đức Chúa Trời". Đây là chủ đề trung tâm trong bài học này. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự cầu nguyện sẽ đem đến cũng như diễn đạt sự hiểu biết và thông hiểu tiên tri sâu sắc.

Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng sự xức dầu tiên tri đòi hỏi phải cầu nguyện nhiều như (hoặc nhiều hơn) nói tiên tri.

Cầu nguyện và nói tiên tri được buộc chặt với nhau trong cuộc đời của tất cả các tiên tri trong cả Cựu-ước và Tân-ước.

B. NHỮNG TIÊN TRI CẦU NGUYỆN

1. Simêôn và Anne

Simêôn và Anne là những tiên tri đã lớn tuổi ở Đền thờ Giêrusalem. Họ được Đức Chúa Trời sử dụng để chào đón Mari và Giô-sép khi hai ông bà mang hài nhi Giê-xu lên đền thờ để dâng cho Chúa.

Đức Chúa Trời đã dùng Simêôn và Anne để nói tiên tri về những điều liên quan đến con trai mới sanh của họ. Đây cũng là những lời chúc phước, khích lệ và mục đích thần thượng trong cuộc đời của họ.

Kinh Thánh đã vẽ nên một bức tranh thú vị về nữ tiên tri Anne, một phụ nữ với một đời sống cầu nguyện kỳ lạ.

"Lại có bà tiên tri Anne... đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm, rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi Đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện.

"Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu từ thành Giêrusalem ".(Lu-ca 2:36-38).

a. Mối Liên Hệ Chặc Chẽ Của Sự Cầu Nguyện Và Nói Tiên Tri.

Tôi đã chú ý đến một điểm thật lý thú khi học về cuộc đời của các tiên tri: Kinh Thánh nói đến đời sống cầu nguyện của họ nhiều như nói đến những lời tiên tri của họ.

Trong trường hợp của nữ tiên tri Anne, lời chứng của Kinh Thánh liên hệ đến đời sống cầu nguyện của bà nhiều hơn là chức vụ tiên tri của bà. Bà là một nữ tiên tri được xức dầu (được Đức Chúa Trời kêu gọi). Hơn nữa, "sự xức dầu" của bà được biểu hiện trong sự cầu nguyện. Chức vụ tiên tri của bà hầu như là sự cầu nguyện. Có lẽ bà đã cầu nguyện hàng ngàn lời cầu nguyện tiên tri. Nhưng chỉ có một lời tiên tri của bà được ghi lại cho chúng ta.

Mối liên hệ của cầu nguyện và nói tiên tri cũng được nhìn thấy trong Hội thánh tại Antiốt.

2. Các Tiên Tri Tại Antiốt.

"Trong Hội thánh tại Antiốt, có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư... Đương khi môn đồ (họ) thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: "Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm ".Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. "(Công vụ 13:1-3).

Qua đoạn Kinh Thánh nầy, tôi tin rằng các tiên tri và giáo sư tại Antiốt đã để nhiều thì giờ trong chức vụ thờ phượng, cầu nguyện và kiêng ăn. Dường như đây là một thông lệ hay chức năng của Hội thánh này.

Trong nhiều năm tôi đã nghĩ rằng chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của người tiên tri là công bố hay nói ra lời của Chúa Giê-hô-va. Tuy nhiên trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng họ biệt riêng nhiều thì giờ để cầu nguyện hơn là nói tiên tri.

3. Giêrêmi.

Khi học về cuộc đời của tiên tri Giêrêmi chúng ta thấy rằng vai trò quan trọng của ông là cầu nguyện, không phải là nói. Nói cách khác ông để nhiều thì giờ để nói với Đức Chúa Trời hơn là nói với con người.

"Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm "(Giê-rê-mi 9:1).

Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta đã bỏ qua một sự thật ấy là chúng ta chưa hiểu khía cạnh tiên tri trong sự cầu nguyện. Ngoài khía cạnh này thì mục đích và quyền năng trọn vẹn của sự xức dầu tiên tri không thể được tỏ bày cách đầy đủ.

a. Sự Cầu Nguyện Và Sự Nói Tiên Tri Phải Đi Chung Với Nhau.

Thật đáng buồn khi có sự tách rời giữa hai lẽ thật song sinh nầy giữa thế giới hiện đại. Nhiều người vẫn đứng lên và nói rằng: "Vâng, vâng Chúa phán như vầy!". Tuy nhiên, những lời của họ thường là trống rỗng, không có tiếng vang thật của một tiên tri được xức dầu. Tại sao vậy? Chức vụ của họ đã không được ban quyền năng qua sự cầu nguyện. Thường thì đời sống họ đầy dẫy những hoạt động không thiêng liêng hoặc thậm chí là những hoạt động xác thịt.

Một người không thể đâm sầm vào chức vụ tiên tri nếu không có sự chuẩn bị đặc biệt trong sự cầu nguyện. Ngoài điều nầy thì những từ gọi là "nói tiên tri" sẽ vô cùng cạn cợt, là đối tượng của những lỗi lầm và thậm chí lại là những linh lừa dối.

4. Êli: Một Khuôn Mẫu.

Chúng ta hãy nhìn xem Êli, một con người mẫu mực của sự nói tiên tri và cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ người "yếu đuối như chúng ta "nhưng cũng lại là người cầu nguyện cách sốt sắng những lời cầu nguyện rất linh nghiệm (Gia-cơ 5:16-18).

a. Những Lời Cầu Nguyện Quyền Năng.

Êli cũng gặp phải những nan đề và những sự yếu đuối của con người mà chúng ta đang đối đầu, nhưng lời cầu nguyện tiên tri của ông vẫn mang lại những kết quả đầy quyền năng!

Gia cơ mô tả đời sống cầu nguyện của Êli rằng: "Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu "(Gia-cơ 5:17, 18).

Đây là hai lời cầu nguyện đầy quyền năng. Chúng ta hãy nghiên cứu câu chuyện này trong Cựu-ước. Những lời cầu nguyện quyền năng sẽ sản sinh ra những lời nói quyền năng và những công việc quyền năng.

Câu chuyện thật là cảm động. Ê-li đang công bố lời của Chúa cho A-háp, vị vua gian ác nhất của Ysơraên. Hãy nghe ông nói:

"Ta đứng trước mặt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Ysơraên mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa "(1Các vua 17:1).

b. Lời Tiên Tri Quyền Năng.

Đây là một lời phán xét rất nặng đối với một vị vua gian ác. Nhưng là lời tiên tri của Chúa bởi một người công bình của sự cầu nguyện công bố. Đây là lý do mà sau nầy Gia cơ đã ghi lại rằng:"Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa... " Lời tiên tri quyền năng nầy chính là kết quả do lời cầu nguyện của Êli!

c. Một Thì Giờ Thích Hợp Để Nói:

Có một thì giờ cho cả sự im lặng và sự nói. Tác giả sách Truyền đạo bảo rằng: "Phàm sự gì (đều) có thì tiết, mọi việc dưới trời (đều) có kỳ định. Có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. "(Truyền Đạo 3:1, 7).

Câu chuyện về Êli của chúng ta bây giờ quặt sang một bước ngoặc thú vị. Sau khi ông đã trung tín nói ra lời của Chúa cho vua Aháp, đất Ysơraên trở nên khô hạn, vài năm trôi qua chẳng hề có mưa.

Mọi việc đều bình thường đối với Êli trong một thời gian. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông đến một con suối nhỏ nơi ông có thể uống nước, Ngài cũng sai chim quạ mang thức ăn cho ông mỗi sáng và mỗi chiều. Bức tranh thật thanh bình. Êli ăn, uống, trong khi những người khác đang chết đói trong những năm hạn hán và đói kém nầy.

Tuy nhiên, cuối cùng dòng suối nhỏ cũng khô cạn, và Êli trở thành nạn nhân của lời tiên tri của chính mình! Khi không có nước thì những mẫu bánh mì khô trở nên vô cùng khó chịu, vì vậy có lẽ ông bị cám dỗ mở lại các từng trời. Nếu ông làm như vậy, thì điều nầy ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời về một cơn mưa chưa được ban ra.

Nếu tiên tri Êli đã nói lên trong khi lẽ ra ông phải im lặng, thì một trong hai điều sau có thể sẽ xảy ra:

1) Cầu Xin Sai Lầm:

Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ không nhậm lời cầu xin nầy, bởi vì ông đã cầu xin cách sai lầm, xa rời với ý muốn thiên thượng (Gia-cơ 4:3). Và có lẽ Êli sẽ trở thành một tiên tri không có quyền năng và lời từ Đức Chúa Trời.

2) Cầu Xin Quá Sớm.

Có thể Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu xin nầy, nhưng điều nầy sẽ chấm dứt toàn bộ câu chuyện. Êli sẽ không thể làm "phép lạ lửa giáng từ trời "(1Các vua 18:30-39).

Ma quỉ đã cám dỗ Chúa Jesus hóa đá thành bánh khi Ngài đang kiêng ăn (Ma-thi-ơ 4:3). Và tiên tri Êli đã chờ đợi lời đến từ Đức Chúa Trời như khi Chúa Jesus bị cám dỗ trong đồng vắng.

Đức Chúa Trời là thành tín. Điều nầy được ghi lại rằng: "Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Êli rằng: Hãy chổi dậy, đi đến Sarépta, thành thuộc về Siđôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. "(1Các vua 17:7-9).

Bởi vì cả Êli và người góa bụa nầy đã vâng theo lời của Chúa, nên cả hai người đều được ban thưởng bởi một Đức Chúa Trời yêu thương và khôn ngoan.

Nhu cầu của họ đã trở thành cơ hội để Chúa thi hành phép lạ "dầu và đồ ăn" để cứu mạng sống của họ. Êli có thể đã không hưởng được điều nầy nếu ông nói ra khi đáng phải im lặng; hoặc là đã giữ im lặng khi đáng phải nói ra. Êli đã chờ đợi trong sự cầu nguyện và rồi nói ra lời của Đức Chúa Trời.

d. Chờ Đợi Lời Của Đức Chúa Trời.

"Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Êli rằng: Hãy đi, ra mắt Aháp, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Êli đi... "(1Các vua 18:1, 2).

Êli đã đi ra để lật đổ sự cai trị gian ác của vua Aháp và hoàng hậu Giêsabên. Sự cai trị của họ được hỗ trợ bởi các tín đồ Baanh và các tiên tri của chúng.

Đức Chúa Trời đã giáng cơn đói kém trên họ vì sự thờ phượng hình tượng của họ. Dâng tế lễ bằng trẻ con và các hành động vô luân là một phần trong sự thờ phượng Baanh.

Đức Chúa Trời đã dạy dỗ dân sự Ngài cách rõ ràng: "Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi "(Xuất Ê-díp-tô 23:24).

"Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ Asêra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó "(Phục truyền 12:3).

Vì vậy, ngày đối diện với các tiên tri Baanh đã đến. Bạn có thể đọc toàn bộ câu chuyện trong I Các vua 18. Ê-li đã đưa ra một lời thách thức rằng:

"Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; Nếu Ba- anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. "(1Các vua 18:21).

Và rồi tiếp theo là lời thách thức thứ hai: "...thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải. "(1Các vua 18:24).

Các tiên tri Ba-anh đã kêu cầu thần của họ "Vậy chúng kêu lớn tiếng,... .lấy gươm giáo rạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. "(18:28).Nhưng lửa chẳng giáng xuống.

Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Êli đến gần và cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ápraham, của Ysác và của Ysơraên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Ysơraên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự nầy.

"Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi! Xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự nầy nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.

"Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương.

"Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!

"Êli nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên tri của Baanh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ, Êli đem họ xuống dưới khe Kisôn, và giết họ tại đó "(1Các vua 18:36-40).

Bốn trăm rưỡi tiên tri Baanh bị giết trong ngày đó. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến lời cầu nguyện đã đem lại sự thi thố quyền năng của Đức Chúa Trời:

"...Ngày nay xin tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Ysơraên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự nầy. "(18:36).

1) Làm Những Gì Đức Chúa Trời Phán Dạy.

Chìa khóa của chiến thắng vĩ đại của Êli được tìm thấy trong một câu ngắn nầy: "Vâng lời Ngài". Một người đầy tớ phải làm điều gì? Anh ta chỉ làm những gì chủ bảo anh ta làm, không hơn, không kém.

Êli đã không làm theo ý riêng mình. Ông không nói tiên tri để được một điều lợi riêng nào (như Balaam đã làm, trong Dân Số Ký 22:1-41). Ông chỉ làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm. Và bởi vì đây là lời và ý muốn của Đức Chúa Trời, nên nó đã đem đến một kết quả trong một quyền năng vĩ đại.

Giống như Êli, chúng ta chỉ nên nói và hành động trong đức tin."Vâng theo lời của Đức Chúa Trời! ".

Một số người không hành động khi Đức Chúa Trời phán, đây là sự vô tín. Một số người khác lại hành động khi Đức Chúa Trời chưa phán, đây là sự tự phụ (đi quá ý muốn của Đức Chúa Trời). Chiến sĩ cầu nguyện phải luôn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và rồi sẽ nói và hành động trong một đức tin đơn sơ và sự vâng phục.

Tiên tri Êli chỉ nói và hành động theo lời của Chúa mà thôi.

e. Lời Tiên Tri Mang Lại Những Kết Quả.

Sau khi chiến thắng Baanh cách khải hoàn, tiên tri Êli bảo vua Aháp rằng: "...Hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn "(18:41).

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ban mưa xuống đất. Vì vậy, Êli đã nói tiên tri cùng vua A-háp rằng sẽ có cơn mưa lớn. Bây giờ hãy lưu ý đến điều Êli làm sau khi ông đã nói tiên tri: "...Êli leo lên chót núi tại Cạtmên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. "(18:42).

1) Lời Cầu Nguyện Kiên Trì, Sốt Sắng.

Sứ đồ Gia cơ bảo rằng Êli đã cầu nguyện cách sốt sắng (Gia-cơ 5:7). Bản ký thuật của Cựu-ước (1Các vua 18:43) cho biết rằng ông đã cầu nguyện bảy lần. Điều nầy bày tỏ sự kiên trì cũng như lòng nhiệt thành sốt sắng của ông. Đây là một lời cầu nguyện khẩn thiết và mạnh mẽ về phía Êli.

Dáng điệu của Êli khi cầu nguyện có lẽ hơi kỳ lạ. Đây là tư thế của những người phụ nữ vùng Trung đông khi sắp sửa sinh con. Đó là tư thế của sự đau đớn khi sanh nở, vì sự đau đớn rất cần thiết cho sự sinh con.

Cũng vậy, Đức Thánh Linh thường khiến cho chúng ta phải chịu đau đớn khi cầu nguyện để lời và mục đích của Đức Chúa Trời được sinh ra.

Êli đã sốt sắng cầu nguyện bảy lần trước khi trên trời xuất hiện dấu hiệu rằng lời của Đức Chúa Trời sắp được ứng nghiệm. Đầu tiên đó là dấu hiệu của một "cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. "(1Các vua 18:44).

Khi đã đến lúc đứa bé được ra đời, chúng ta sẽ thấy không một điều gì có thể ngăn trở đứa bé được sinh ra. Êli đã chịu đau đớn khi cầu nguyện, và bây giờ Đức Chúa Trời sắp sửa hành động!

Êli bảo Aháp hãy thắng xe và trở về kẻo mưa sẽ cầm giữ vua ở lại. Lúc nầy câu chuyện đang ở vào thời điểm gây ấn tượng nhất: "Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Aháp bèn lên xe mình, để đến Gitrêên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Êli, người thắt lưng, chạy trước Aháp cho đến khi tới Gitrêên "(18:45, 46).

2) Chúng Ta Có Một Trách Nhiệm.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu rằng: có một sự liên kết trực tiếp hay là cột chặt giữa việc nói tiên tri và cầu nguyện.

Nhiều người đã nhận được một lời tiên tri cho đời sống của họ, nhưng lại không thấy lời tiên tri nầy ứng nghiệm. Tại sao? Bởi vì họ không làm trọn phần của họ là sinh nở mục đích tiên tri thần thượng từ trong tử cung của sự cầu thay.

Lời tiên tri phải được thai nghén, được nhận và được sinh ra trong sự cầu nguyện và cầu thay.

"...Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần "(Giăng 3:6).

Cả vị tiên tri là người nói ra lời cũng như người nhận được lời nầy đều có một trách nhiệm trước mặt Chúa.

Khi lời của Chúa đến với Mari, mẹ của Chúa Jesus, Mari phải nhận lấy và nuôi dưỡng cho đến khi lời nầy được sanh ra."Còn Mari thì ghi nhớ mọi lời ấy (tiếng Hy lạp = Rhema: lời sống) và suy nghĩ trong lòng "(Lu-ca 2:19).

Mari đã mang lời của Đức Chúa Trời đến sự sanh nở qua sự cầu nguyện, ngợi khen, bền đỗ và đức tin. Bà là một người phụ nữ của sự ca ngợi và cầu nguyện. Sau khi Đức Thánh Linh giáng trên bà, bà đã nói tiên tri.

Ca ngợi, cầu nguyện và nói tiên tri là ba biểu hiện đẹp đẽ và quyền năng của Mari tại nhà của Êlisabét và Xachari (1:35-38, 46-55). Mari trở thành một khuôn mẫu cho hết thảy chúng ta khi bước theo Đức Chúa Trời.

Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm phải nuôi dưỡng và đem những lời đã được phán cho chúng ta đến sự sinh nở bởi sự cầu nguyện và cầu thay. Giống như Mari, chúng ta phải nói rằng:"Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền ".

C. NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN TIÊN TRI.

Tôi muốn đưa ra thêm một ví dụ về sự cầu nguyện tiên tri. Mục sư Rick Howard tại thành phố Redwood, bang California đã dạy về các nguyên tắc của sự cầu nguyện tiên tri trong Hội thánh của ông.

Mỗi tối thứ bảy họ lập ra những nhóm cầu nguyện trong Hội thánh để cầu thay. Đây là một hình thức cầu nguyện mà trong đó Đức Thánh Linh hướng dẫn họ trong sự cầu thay cách đặc biệt.

1. Cần Làm Theo Những Nguyên Tắc

Họ thường theo một khuôn mẫu cầu nguyện đặt nền tảng trên sáu nguyên tắc. Hãy sử dụng những nguyên tắc nầy cho nhóm cầu nguyện của bạn.

a. Đầu Phục Đức Thánh Linh và Chúa Jesus.

Trong tinh thần cầu nguyện, họ thừa nhận và đầu phục tâm linh trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh và Chúa Jesus.

b. Trói Buộc Quyền Lực Của Sự Tối Tăm.

Họ trói buộc các quyền lực của sự tối tăm và sự lừa dối là những điều có thể che khuất và ngăn trở lời cầu nguyện của họ hoặc ảnh hưởng đến các tư tưởng của họ.

c. Giữ Tâm Trí Và Tâm Linh Mở Ra.

Họ mở tâm trí và tâm linh của mình để dòng nước sống chảy vào nơi sâu kín nhất của mình (Giăng 7:37, 38).

d. Được Thánh Linh Ban Quyền Năng.

Họ cầu nguyện để Thánh Linh Đức Chúa Trời của tình yêu là lẽ thật sẽ đặc biệt ban quyền năng cho lời cầu nguyện của họ.

e. Cầu Nguyện Bằng Tiếng Lạ.

Mỗi nhóm sẽ cầu nguyện bằng tiếng lạ tiếp theo, chờ đợi Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ phải cầu nguyện cho điều gì, như thế nào và cho ai.

f. Cầu Xin Sự Thông Giải.

Rồi họ cầu nguyện những gì Đức Thánh Linh có thể cho họ biết qua các ý tưởng, Lời của Đức Chúa Trời hoặc khải tượng thuộc linh.

2. Một Câu Chuyện Thật.

Trong một buổi cầu nguyện như vậy, sau khi họ đã cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa bắt đầu đặt một cảm xúc trong lòng của một chị em. Cô nói: "Tôi cảm biết rằng có một vài giáo sĩ tại Phi Luật Tân đang gặp nguy hiểm".

Khi họ cứ tiếp tục cầu nguyện, một số người khác lại nhận được một bức tranh trong đầu (tâm trí) của họ: "Vâng, tôi thấy họ đang bị tù".

Một người khác nhận được sự bày tỏ xa hơn của Thánh Linh. Cô nói cô thấy các tù nhân khác đang dùng dao bắt giữ các giáo sĩ để làm con tin.

Họ cứ tiếp tục cầu nguyện. Một người khác trong nhóm thấy các tù nhân đang đẩy các giáo sĩ vào trong một xe tải, để họ có thể dùng phương tiện nầy mà tẩu thoát. Người chị em nầy la lớn trong nỗi sợ hãi: "phải chặn họ lại! Nếu họ trốn thoát ra bên ngoài, họ sẽ giết hết các giáo sĩ và chạy trốn trong chiếc xe tải đó".

Họ bắt đầu cầu nguyện khẩn đảo và cấp thiết. Hai năm rưỡi sau, Mục sư Howard, qua tác giả của chương nầy, biết được rằng những sự kiện mà họ nhận được trong sự cầu nguyện tiên tri đã thật sự xảy ra.

Chính đêm họ đang cầu nguyện ở California, bởi vì các múi giờ khác nhau, nên lúc đó là sáng Chúa nhật ở Phi-líp-pin.

Cô Olga, một giáo sĩ nổi tiếng trong công tác lo cho các tù nhân tại nhà tù Bilibid ở Phi-líp-pin, cùng bốn cộng sự viên đã bị các tù nhân bắt giữ làm con tin. Các tù nhân đã dí những mũi dao nhọn vào cổ của họ.

Chiếc xe tải trắng của chị Olga đã bị một tù nhân cướp lấy để làm phương tiện chạy trốn. Nhưng khi họ tiến gần cánh cổng tù, động cơ đột nhiên ngừng lại. Mặc dù các tù nhân đã cố khởi động trở lại, nhưng động cơ vẫn không nổ.

Các nhân viên bảo vệ đã có thì giờ để bắt giữ các tù nhân và giải thoát cho vị giáo sĩ và các cộng sự viên của cô. Đức Chúa Trời đã can thiệp, Ngài đã thi hành một phép lạ để giải cứu họ.

Sau khi được tự do từ tay các tù nhân, họ thử khởi động máy trở lại, chiếc xe nổ máy ngay lập tức.

Họ đã được cứu thoát bằng cách nào? Các lời cầu thay tại California đã vang lên trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Qua sự mặc khải, họ có thể cầu nguyện theo sự cầu nguyện của tiên tri, và Đức Chúa Trời đã giải cứu tính mạng của năm giáo sĩ. Là những mục sư Tin lành, chúng ta thật được khích lệ khi biết rằng có những chiến sĩ cầu thay đang hỗ trợ cho chúng ta bằng chức vụ cầu nguyện tiên tri!

3. Một Lời Khích Lệ.

Hỡi các độc giả yêu dấu, tôi xin được khích lệ bạn hãy cẩn thận suy gẫm về chức vụ cầu nguyện tiên tri nầy. Chúa muốn chúng ta sống bởi quyền năng của Ngài trong gia đình, Hội thánh, đất nước của chúng ta và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hãy sử dụng các Ân tứ của Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của bạn. Hãy lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời, và rồi để những lời ấy được sinh nở qua quyền năng của sự cầu nguyện thống thiết.

Đây là đặc quyền cũng như trách nhiệm của hết thảy các tôi trai tớ gái của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi: Sốt sắng cầu nguyện những lời cầu nguyện tiên tri khi Đức Thánh Linh đem những lời cầu nguyện nầy đến với họ.