Tìm kiếm

A5.3 QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH LINH

Chương 3

QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH LINH

DẪN NHẬP

"...Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện... "(Rô-ma 8:26).Thật kỳ lạ, quyền năng trong sự cầu nguyện chỉ dành cho những ai hạ mình thừa nhận rằng họ không biết phải cầu xin điều gì.

Đức Thánh Linh đang tìm kiếm những người như vậy để Ngài có thể ban quyền năng cho họ trong sự cầu nguyện.

"...Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. "(8:26).

Chúng ta nhận được sự giúp sức của Đức Thánh Linh chỉ khi chúng ta vâng theo mạng lịnh được chép trong Ê-phê-sô 6:18 "Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện... hãy tỉnh thức... và cầu nguyện... ".

"Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh "là gì? Sự cầu nguyện nầy khác với những hình thức và kiểu cách cầu nguyện khác như thế nào? Tôi muốn giải thích sự khác nhau đó trong chương nầy.

A. NHỮNG HÌNH THỨC KHÁC NHAU CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

Có nhiều cách để chúng ta có thể tiến đến gần Chúa qua sự cầu nguyện. Tất cả đều quan trọng và có những chức năng riêng biệt trong Hội thánh cũng như trong đời sống theo Chúa của chúng ta.

1. Sự Cầu Nguyện Trầm Lặng.

Một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã hiến dâng trọn cuộc đời họ để cầu nguyện. Họ để nhiều thì giờ để học hỏi về Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện.

Mối quan tâm lo lắng của họ đối với thế giới được bộc lộ qua sự "cầu thay ", tức là cầu nguyện thay cho những người khác. Hình thức cầu nguyện này rất quan trọng. Tuy nhiên, những người cầu nguyện theo cách này thường ít khi học cách "cầu nguyện trong Thánh Linh ".

2. Những Sách Cầu Nguyện.

Nhiều người đọc những bài cầu nguyện của họ từ các sách cầu nguyện. Chúng ta có một sách cầu nguyện trong Kinh Thánh, đó là sách Thi thiên. Khi những lời cầu nguyện nầy được đọc lên với một tấm lòng thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ đem đến sự sống của Lời Hằng-sống qua Lời-được-chép ra.

3. Những Lời Cầu Nguyện Được Hướng Dẫn.

Những người khác nữa luôn lặp lại "những bài cầu nguyện đã được hướng dẫn ".Nhiều người trong chúng ta đã được một ai đó giúp đỡ trong lời cầu nguyện đầu tiên. Những đứa trẻ được cha mẹ chúng dạy cho cầu nguyện. Chúng ta cũng thường hướng dẫn người khác đọc "bài cầu nguyện của tội nhân’’.

Mới đây tôi đã chứng kiến một sự kiện rất xúc động liên quan đến"sự cầu nguyện được hướng dẫn " tại một Hội thánh. Vào cuối buổi thờ phượng, một người thanh niên hỏi một thân hữu rằng anh có muốn tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình không?

"Ồ không. Tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng". Anh thanh niên tiếp tục hỏi: ‘’Anh có biết sẽ cầu nguyện điều gì khi anh đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi nghĩ là tôi không biết", thân hữu thành thực trả lời.

"Vậy thì anh có muốn biết không?’’

"Vâng, tôi muốn biết".

Anh thanh niên nói "Đây là bài cầu nguyện. Anh chỉ cần đọc theo tôi". Rồi anh bắt đầu hướng dẫn thân hữu đọc bài cầu nguyện ăn năn. Anh chỉ cho thân hữu biết phải cầu nguyện điều gì để mời Chúa Jesus ngự vào lòng và làm Cứu Chúa của mình.

Đang khi thân hữu lặp lại những lời cầu nguyện, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má anh. Gương mặt anh sáng lên với sự vui mừng. Đức Thánh Linh đã phá đổ sự cứng lòng của anh và Đấng Christ ngự vào lòng anh, anh đã thật sự được sanh lại.

Đức Chúa Trời tôn trọng tất cả mọi hình thức cầu nguyện nếu như chúng ta thành tâm cầu khẩn Ngài trong đức tin. Tuy nhiên, những hình thức cầu nguyện trên đây cũng chưa phải là sự "cầu nguyện trong Thánh Linh ".

4. Sự Cầu Nguyện Theo Danh Sách Mua Hàng.

Một hình thức cầu nguyện khác được gọi là "danh sách mua hàng ". Đôi khi chúng ta lập ra một danh sách về những nhu cầu của mình, rồi dùng danh sách này để đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta thường viết ra để rồi cứ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nhận được sự trả lời.

Danh sách này có thể là những lời cầu xin cho gia đình, bạn bè, hội thánh và Mục sư của chúng ta. Nếu chúng ta có những động cơ đúng, thì hình thức cầu nguyện nầy cũng vẫn đem lại những kết quả phước hạnh.

Gia cơ chương 4 câu 2 cho chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta "...chẳng được chi vì không cầu xin ".

Ví dụ cho điều này được minh họa trong câu chuyện "con trai hoang đàng "(Lu-ca 15:11-31). Người em đã đòi hỏi và nhận được gia tài của mình. Sau đó, anh ta rời cha để đi xa và sống một cuộc đời tội lỗi.

Nhiều tháng sau, anh ăn năn và quay về. Gia tài đã tiêu sạch, bây giờ anh là kẻ không nhà cửa và nghèo túng. Nhưng người cha đã vui mừng chào đón anh, tha thứ cho anh, rồi sai đầy tớ giết bò con mập để mở tiệc ăn mừng vì đứa con hoang đàng đã quay về.

Người anh phàn nàn cùng cha mình rằng "Cha chưa hề ban cho tôi một bữa tiệc ".Người cha trả lời: "Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. " Anh có thể có buổi tiệc bất cứ khi nào anh mong muốn.

Người anh đã không cầu xin, vì vậy anh ta không nhận lãnh. Anh đã bỏ qua quyền lợi của mình. Nếu anh cần nhiều hơn, anh phải xin. Đây là quyền lợi của anh, của người con trai trưởng.

B. LẠM DỤNG SỰ CẦU NGUYỆN VÀ CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH

Chúng ta có thể mắc phải hai lỗi lầm trong sự cầu nguyện. Lỗi lầm thứ nhất là không cầu xin. Nhưng lỗi lầm thứ hai còn nghiêm trọng hơn: Cầu xin cách ích kỷ cho điều chúng ta muốn, thậm chí có khi điều chúng ta cầu xin nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Gia cơ đã nói về cả hai nan đề này: "anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ (ích kỷ, sai lầm),để dùng trong tư dục mình "(Gia-cơ 4:2, 3).

1. Cầu Nguyện Theo Tư Dục.

Từ ngữ "tư dục " là một từ có nghĩa rất nặng trong tiếng Hy lạp được dùng trong Tân-ước. Nó nói lên những tham muốn quá đáng của con người. Thường thì bản chất của nó là ác. Phao-lô đã nhắc đến điều này trong các thư tín ông gởi cho Timôthê để khuyên răn:

"...nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại... "(1Ti-mô-thê 6:9).

"...hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ... "(2Ti-mô-thê 2:22).

"...bị bao nhiêu (nhiều thứ) tình dục xui khiến... "(3:6).Tư dục là mong muốn điều gì đó rất xấu xa. Nó giống như "tham lam "hay mong muốn ích kỷ, "tham lam "là muốn có được những gì của người khác. Nó tự biểu lộ trong nhiều cách: Tham muốn địa vị, quyền lực, tiền bạc và thú vui tội lỗi.

Nếu chúng ta dùng sự cầu nguyện để phục vụ cho tư dục mình, chúng ta đang đặt mình trong sự nguy hiểm thuộc linh. Chúng ta sẽ đánh mất Chúa bởi cớ những động cơ sai lầm của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện do các linh tư dục và tham lam xui khiến.

Một số người được dạy rằng cầu nguyện là một phương tiện để chúng ta nhận được bất cứ điều gì mình muốn từ Đức Chúa Trời. Nếu bạn được dạy như vậy, bạn sẽ không nhận ra sự cầu nguyện sai lầm của mình. Cầu nguyện không phải để đòi hỏi tất cả những điều vật chất mà chúng ta có thể mơ tưởng đến. Lời cầu nguyện của chúng ta trước hết phải tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời.

Năng lực và sự cầu nguyện của chúng ta phải được tập trung vào:"Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài ". Rồi Chúa Jesus hứa rằng chúng ta sẽ được ban cho"những điều "chúng ta cần (Ma-thi-ơ 6:33).

Đức Chúa Trời biết chúng ta cần gì và Ngài hứa sẽ cung cấp, nếu chúng ta tìm kiếm Nước và sự công bình của Ngài. Nếu chúng ta tìm kiếm những "điều vật chất " hơn là Nước Đức Chúa Trời, có thể chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm thuộc linh và đang làm buồn lòng Ngài.

2. Cầu Nguyện Sai Lầm.

Một trong những sự đoán phạt khủng khiếp nhất mà Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta là Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta cứ sai lầm kèo nài với Chúa trong sự cầu nguyện. Nếu lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ một động cơ sai lầm, có thể Đức Chúa Trời chẳng lập tức trả lời. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục cầu xin, có thể Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta muốn, nhưng cùng với sự đoán phạt.

Thi Thiên 106:15 nói về con cái Y-sơ-ra-ên rằng: "Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin; nhưng sai bịnh tổn hại linh hồn chúng nó ".

Dân Y-sơ-ra-ên đã chán Ma-na (bánh từ Trời). Vì vậy, họ cầu xin Chúa ban cho "thịt "."...nhưng có lòng tham dục quá đỗi trong đồng vắng, và thử (chọc giận) Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ "(106:14).

Cuối cùng, Chúa đã ban cho họ những gì họ cầu xin, nhưng cũng dấy bệnh tật và sự chết trên họ. Cầu nguyện cách sai lầm có thể dẫn đến những điều rất đáng buồn cho đời sống của chúng ta.

3. Những Động Cơ Và Thái Độ Sai Lầm.

Chúng ta có thể lạm dụng hoặc sử dụng cách sai lầm những ân tứ của Đức Chúa Trời. Câu chuyện về tiên tri Balaam là một gương điển hình về sự lạm dụng ân tứ thuộc linh (Dân Số Ký 22:1-24:25).

Balaam thật sự có ân tứ tiên tri. Những lời tiên tri của ông là những lời hùng hồn nhất trong cả Kinh Thánh. Không có lời tiên tri nào của ông là ra vô ích. Nan đề đối với Balaam không phải ân tứ hay chức vụ của ông, nhưng là những động cơ của ông. Balaam đã sử dụng ân tứ Chúa ban để đạt được danh vọng và vàng bạc cho riêng mình.

Ông được hứa sẽ được ban cho vàng bạc cùng sự vinh hiển nếu ông nói tiên tri cho Vua Ba-lác và rủa sả dân sự của Đức Chúa Trời. Balaam cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng ông có nên đi tiếp kiến Ba lác hay không. "Đức Chúa Trời phán cùng Balaam rằng: Ngươi chớ đi với chúng nó; Chớ rủa sả dân nầy... "(Dân Số Ký 22:12;).

Ban đầu Balaam vâng lời Đức Chúa Trời và từ chối đi gặp Ba lác. Nhưng khi Ba lác hứa sẽ ban nhiều vàng bạc và danh vọng cao hơn, thì Balaam tiếp tục nài xin Chúa cho ông đi.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời để cho ông đi theo đường ông muốn, nhưng sai một thiên sứ cầm gươm trần chặn đường để giết ông. Balaam không thể thấy thiên sứ, mặc dầu con lừa ông cưỡi thấy rõ ràng. Lòng tham tiền bạc và danh vọng của Balaam đã làm mù con mắt tiên tri của ông. Nhưng lúc ấy con lừa trung thành đã cứu mạng sống của ông.

Kinh Thánh cho chúng ta biết lý do mà Đức Chúa Trời làm cho các tôi tớ không vâng phục của Ngài lầm lạc. "Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối. Hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều phục dưới sự phán xét của Ngài. "(2Tê-sa-lô-ni-ca 2:11, 12).

Balaam đã có thái độ và động cơ sai lầm. Ông sẵn sàng rủa sả dân sự của Chúa chỉ vì danh vọng và tiền bạc. Ông "chuộng sự không công bình ". Vì vậy, Đức Chúa Trời để cho ông mắc phải sự lầm lạc. Ông đang đi lầm lối nhưng không hề nhận biết đường lối sai trật của mình. Ông bị đui mù do những động cơ bất chính của mình, thậm chí ông không thấy được lưỡi gươm của thiên sứ đang chờ để giết ông.

Kết quả sau cùng của câu chuyện là một tấn bi kịch cho cả Balaam và dân Ysơraên. Balaam chết do tội lỗi của mình (Dân Số Ký 31:8).

Chúng ta hãy giống Chúa Jesus: "Lạy Cha... xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. "(Lu-ca 22:42).

C. ĐỨC THÁNH LINH GIÚP ĐỠ CHÚNG TA CẦU NGUYỆN.

Phao-lô kêu gọi và khích lệ chúng ta"cầu nguyện trong Thánh Linh ".Như chúng ta đã thấy, đây là cách duy nhất để tránh sự cầu nguyện sai lầm. Phao-lô đã nói rất kỹ vấn đề này trong thơ Rôma, ông giải thích rõ ràng cách Thánh Linh có thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài trong sự cầu nguyện.

"Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. "(Rô-ma 8:26, 27).

Những người lãnh đạo Hội thánh thường xuyên đương đầu với những hoàn cảnh và nan đề mà chúng ta thực sự không biết phải cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện điều gì cho phải lẽ.

Đôi khi các nan đề có thể quá to lớn và cuộc sống của con người hết sức rắc rối, và chúng ta không biết phải giúp đỡ họ cách nào.

Cũng vậy, có quá nhiều loại nan đề: những nan đề ấy có thể liên quan đến sự quyết định, con người, nơi chốn, tiền bạc, sức khỏe và các nhu cầu thuộc linh.

Cuộc sống con người giống như một tấm lưới đánh cá bị rối thành một mớ. Chúng ta không biết phải bắt đầu gở rối từ đâu. Chúng ta muốn làm những điều đúng, theo đúng cách, với đúng người, đúng chỗ và với những lý do đúng đắn. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

Thật được khích lệ khi nhận biết rằng Đức Thánh Linh biết chúng ta rõ hơn là chúng ta biết mình. Ngài biết chúng ta là ai, đang ở đâu và chúng ta đang ở trong tình trạng nào. Ngài cũng biết ý muốn và sự đáp lời của Đức Chúa Cha cho mọi nhu cầu. Sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài giúp đỡ cho sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Đức Thánh Linh bù đắp cho sự yếu đuối và thiếu khả năng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và hơn nữa, Ngài sẵn sàng đặt những gì đáng phải cầu nguyện trong miệng của chúng ta, để chúng ta cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra như thế nào? Nó xảy ra khi chúng ta "cầu nguyện trong Thánh linh ".

1. Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cụm từ này được dùng trong Tân ước để mô tả một loại cầu nguyện vượt quá giới hạn hiểu biết của con người.

Giu-đe 20 khích lệ chúng ta "Hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện "

Trong Ê-phê-sô 6:18 dạy rằng chúng ta bước vào trận chiến chống lại các chủ quyền và thế lực bằng cách "...nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin ".

a. Ân Tứ Tiếng Lạ.

Phaolô giải thích cách mà chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh trong 1Cô-rinh-tô 14:14 "Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện... " Một trong các lợi ích chính yếu của ân tứ tiếng lạ là để "Cầu nguyện trong Thánh Linh ".

"Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta bèn là nói với Đức Chúa Trời..." (14:2). Sử dụng ân tứ tiếng mới là một trong những phước hạnh của sự báp tem trong Thánh Linh.

b. Đức Thánh Linh cho phép chúng ta

Khi chúng ta để Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta, chúng ta bắt đầu "cầu nguyện trong Thánh Linh ". Phao Lô dạy rằng có ba điều quan trọng sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh (Rô-ma 8:26, 27)

1) Đức Thánh Linh cho phép chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời.

2) Đức Thánh Linh cho phép chúng ta cảm biết được những cảm xúc của Đức Chúa Trời.

3) Đức Thánh Linh cho phép chúng ta suy nghĩ về các ý tưởng của Đức Chúa Trời.

c. Chúng Ta Phải Nhường Chỗ Cho Đức Thánh Linh

1) Cầu Nguyện Những Lời Cầu Nguyện Của Đức Chúa Trời.

Năm 1968 chúng tôi đang tổ chức một buổi kiêng ăn và cầu nguyện. Một nữ tiên tri lớn tuổi tên là Ruth Banks là một thành viên của đội cầu nguyện mà tôi đang hướng dẫn.

Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy rằng khi bà đặt tay trên đầu ai và bắt đầu cầu nguyện, dường như bà biết tất cả về họ. Bà cầu nguyện cho những vấn đề rất sâu kín của cuộc đời họ mà chỉ một mình họ và Đức Thánh Linh biết được.

Những người được bà cầu nguyện đều khóc lóc tan vỡ và cảm tạ Chúa bởi vì họ biết rằng những lời cầu nguyện của bà phát xuất từ trời. Họ biết rằng bà đang "cầu nguyện trong Đức Thánh Linh " Bà đang nhường chỗ cho Đức Thánh Linh hành động qua đời sống bà và cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời.

Những người này được khích lệ lắm bởi vì họ biết rằng Đức Chúa Trời đã biết tất cả các nan đề của họ. Ngài yêu thương họ và đã sai nữ tôi tớ của Ngài cầu nguyện cho những nhu cầu bất năng và tuyệt vọng nhất của đời sống họ.

Kinh Thánh dạy rằng đây là điều sẽ xảy ra khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta"...sự dấu kín trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. "(1Cô-rinh-tô 14:25).

Ngày đó tôi đã cầu xin Chúa rằng: "Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con được cầu nguyện như bà Ruth Banks đã cầu nguyện "Tôi thật sung sướng vì từ năm đó Chúa đã trả lời cho lời cầu nguyện này. Tôi đã học biết phải nhường chỗ cho Đức Thánh Linh hành động qua đời sống mình.

Ngài cũng sẽ làm đều này cho bạn nếu mỗi ngày bạn biệt riêng thì giờ cho việc ra mắt Ngài, và trông đợi Ngài. Rồi bạn sẽ có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời khi bạn sử dụng ân tứ tiếng lạ, ân tứ thông giải và ân tứ tiên tri trong khi cầu nguyện.

2) Cảm Biết Được Những Cảm Xúc Của Đức Chúa Trời.

Trong Rô-ma 8:26 PhaoLô bảo rằng Đức Thánh Linh cầu thay qua chúng ta bằng "Sự thở than ". Công tác của Đức Thánh Linh trong chúng ta qua sự cầu nguyện có thể đem lại một sự đau đớn tâm linh giống như nỗi đau của một người phụ nữ sinh con. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta cầu nguyện với những tiếng thở dài và những âm thanh sâu lắng. Đây là lời cầu nguyện đi thẳng từ lòng của chúng ta đến lòng của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhiều lần Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha theo cách này:

"Khi Đấng Christ còn ở trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin... "(Hê-bơ-rơ 5:7).

Vào năm 1960 Chúa cho phép tôi đến Nhật Bản. Sự dẫn dắt thiên thượng đã ở cùng tôi, và các phép lạ cứ liên tiếp xảy ra trong chuyến truyền giáo ấy.

Một trong những kinh nghiệm sâu sắc nhất đã xảy ra trong đời tôi. Tôi nhận ra chính mình (giống như tiên tri Giêrêmi trong thời Cựu ước) luôn khóc lóc cho người Nhật bản. Nước mắt cứ tuôn trào quanh mắt tôi khi những cảm xúc yêu thương và buồn rầu của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng tôi.

Đức Chúa Trời rất yêu thương dân tộc Nhật và Ngài khiến tôi cũng cảm nhận được tình yêu ấy của Ngài. Tuy nhiên lòng Ngài rất buồn rầu. Đó là vì người Nhật đã không đáp lại tình yêu của Ngài. Hơn nữa họ lại chống đối Ngài và Tin Lành. Ngài cũng rất buồn rầu bởi vì lòng kiêu ngạo và sự thờ hình tượng của họ.

Cứ tuần này qua tuần khác, hết ngày lại đêm (trong nơi riêng tư và chỗ đông người) dòng nước mắt không sao kềm chế được cứ tràn qua tôi như cơn lụt. Tôi thường tìm một nơi yên tĩnh để khóc với Chúa, nhưng đôi khi không thể. Tôi thấy khá xấu hổ, nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng tôi trong sự cầu nguyện để bẻ gãy gông cùm thuộc linh cho dân tộc Nhật. Sau này tôi được biết rằng nhiều giáo sĩ khác cũng đã có kinh nghiệm như vậy.

Nếu chúng ta để cho Đức Thánh Linh hành động trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm biết được những cảm xúc của Đức Chúa Trời, và sự khác biệt sẽ lớn lao là dường nào! Chúng ta sẽ không đoán xét người khác cách cay nghiệt nữa, bởi vì chúng ta sẽ hiểu được tình yêu và những cảm xúc của Đức Chúa Trời đối với họ. Và rồi chúng ta có thể giúp đỡ họ, bởi vì TÌNH YÊU THƯƠNG CHẲNG HỀ THẤT BẠI NÓ LUÔN LUÔN CHIẾN THẮNG.

3) Suy Nghĩ Về Các Ý Tưởng Của Đức Chúa Trời.

Trong Rô-ma 8:27 Phao-lô dạy rằng:"...vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài (Thánh Linh) cầu thế cho các thánh đồ vậy ".

Bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta có thể tránh xa sự cầu nguyện sai lầm. Chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chức vụ của chúng ta sẽ là một nguồn phước cho những người khác bởi vì nó bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích quan trọng của sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời thường tỏ bày ý muốn của Ngài qua sự cầu nguyện khi chúng ta hầu việc Chúa với những người khác. Tôi muốn chia xẻ một số ví dụ cùng bạn.

Trong kỳ họp mặt của những nhân sự cùng làm việc với nhau, chúng tôi biệt riêng ra một ngày để kiêng ăn và cầu nguyện. Rồi chúng tôi bầu ra những người lãnh đạo để trông coi các nhóm cầu nguyện gồm năm hoặc sáu người đã trưởng thành thuộc linh. Ngày đó được dành để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Cả vợ và chồng đều đến với những nhóm cầu nguyện, hoặc lần lượt đến từng người nếu chưa có gia đình.

Đức Chúa Trời thường tỏ bày các vấn đề riêng tư chi tiết của những người mà chúng tôi cầu nguyện cho. Đây là điều mà tôi có ý nói đến khi dùng những từ "suy nghĩ về các ý tưởng của Đức Chúa Trời ". Những sự mặc khải nầy, do Thánh Linh ban cho, cho phép chúng tôi giúp đỡ họ ăn năn hoặc lìa bỏ những gì có thể thêm vào những nan đề của họ.

Chúa cũng sẽ ban cho chúng tôi những khải tượng để chúng tôi có thể cầu nguyện cho họ cách đặc biệt. Cả nhóm cầu nguyện cứ giữ lòng và trí của mình thuận phục Đức Thánh Linh để biết được những tư tưởng và sự hướng dẫn của Ngài.

Mỗi thành viên trong nhóm có thể nhận được một vài phần ý chỉ của Đức Chúa Trời cho người đến xin cầu nguyện. Các thành viên chia xẻ cho nhau các tư tưởng mà họ tin rằng chúng đến từ Đức Thánh Linh qua sự mặc khải. Bằng cách nầy, những người khác có thể "kiểm tra " hay xác định tính chính xác của điều đã được chia xẻ.

Không phải chúng tôi hoàn toàn "vô ngộ " (không có lỗi lầm) khi sử dụng các ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Chúng tôi càng thêm khôn ngoan và bình an khi những người khác xác nhận hay đồng ý "lời Chúa phán " mà chúng tôi nhận được. Khi mọi người trong nhóm có đồng tư tưởng về một điều gì, chúng tôi được bảo đảm rằng mình thật sự được Chúa tỏ bày tâm trí của Ngài. Rồi thì chúng tôi có thể cầu nguyện theo sự mặc khải đó.

Đây là phương pháp được rút ra từ Kinh Thánh: "...Mọi việc sẽ định cứ (theo) lời khai của hai hoặc ba người làm chứng "(2Cô-rinh-tô 13:1)."Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét "(1Cô-rinh-tô 14:29).

Bằng cách này chúng tôi giữ đúng theo ý muốn và lời của Đức Chúa Trời khi cả nhóm đều trông cậy Chúa và trông cậy nhau trong các ý tưởng của linh (tâm trí, ý muốn).

a) Ba Ví Dụ.

1>. Linh Yếu Đuối

Một ví dụ đã xảy ra tại buổi nhóm nầy đã cho thấy cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng tôi trong sự cầu nguyện. Một thiếu phụ đến để được cầu nguyện cho một nan đề trong thân thể của cô. Cô có một chức vụ đầy quyền năng trong"sự cầu thay ", tức là cầu nguyện chống lại ma quỉ và các thế lực của nó thay cho những người khác. Đây là"cuộc chiến thuộc linh "mà chúng tôi đã nói đến trong những bài trước.

Khi chúng tôi cầu nguyện cho cô, Đức Chúa Trời cho chúng tôi biết rằng nan đề của thân thể cô phát xuất từ một nguyên nhân thuộc linh. Khi cầu nguyện chống lại quyền lực của sự tối tăm, cô đã bị thương bởi sự phản công của quân thù bằng một mũi tên ảnh hưởng vào thân thể cô. Nguyên nhân là một quyền lực gian ác chứ không đơn thuần do một nguyên nhân vật lý tự nhiên. Cô đã không biết điều nầy và đã tìm sự giúp đỡ của Bác sĩ và thuốc men.

Chúng tôi đã đối diện với ma quỉ và các thế lực gian ác của nó bởi quyền năng của sự cầu nguyện và uy quyền của lời Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ cho cô, có một giai điệu chiến đấu đệm nhạc cho lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi biết mình đang chiến đấu với một linh yếu đuối đang trói buộc cô. Rồi chúng tôi nhơn danh Chúa Jesus mà tuyên bố rằng cô đã được tự do, và cô được lành bệnh ngay tức thì!

Bởi sự cầu nguyện trong Thánh Linh, các ý tưởng (khải tượng), tâm trí và ý muốn của Đức Chúa Trời được tỏ bày ra cho chúng tôi. Ngài đã khiến chúng tôi cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, cảm biết được những cảm xúc của Đức Chúa Trời và suy nghĩ về các ý tưởng của Ngài.

2>. Để Chúa Hành Động.

Cho đến cuối ngày hôm đó chúng tôi cũng cầu nguyện cho một người phụ nữ khác đang gặp phải một nan đề khó khăn. Cô có chồng và ba đứa con còn ở tuổi thiếu niên cần được quan tâm rất nhiều. Bên cạnh đó cô còn phải chăm sóc cho người cha già chín mươi sáu tuổi của mình.

Do tuổi cao, ông trở nên như một em bé cần phải được bọc tả. Ông quá yếu, không thể ngồi, đứng hoặc đi lại, vì vậy con gái ông đã phải chăm sóc ông hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Do thiếu ngủ và nghỉ ngơi, cô đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần. Cô sẽ phải làm gì đây?

Kinh Thánh chép: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho "(Phục truyền 5:16).

Cô muốn vâng theo Kinh Thánh, nhưng khi cố gắng làm đẹp lòng cha mình cô đang rơi vào sự tự hủy diệt.

Tôi nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ trong vài phút để xem Đức Thánh Linh trả lời cho sự cầu nguyện của chúng ta như thế nào ". Khi chúng tôi cầu nguyện, Chúa đã cho tôi biết một điều (làm cho tôi suy nghĩ về các ý tưởng của Ngài). Tôi cảm biết rằng Đức Thánh Linh đang tỏ bày như sau:

Chúa đã đến để đem cha của người phụ nữ nầy lên Trời. Khi ông đang hấp hối, cô lại quì bên giường ông, quở trách sự chết và cầu xin Chúa cho cha mình được sống. Chúa phán cùng tôi: "Bởi vì cô ta đã cầu xin được nhận trách nhiệm chăm lo cha mình, và ta tôn trọng lời cầu xin của cô. Khi cô quở trách sự chết, và xin cho cha mình được sống, ta đã rút lui và để cho ông ta sống".

Tôi vô cùng ngạc nhiên và sững sờ vì khải tượng nầy. Tôi đã kể lại cho cô để xem có phải những điều nầy đã xảy ra hay không. Những điều nầy đến từ Đức Thánh Linh hay là do những ý nghĩ của tôi. Cô xác nhận rằng cha cô đã sắp chết nhiều lần, và cô đã cầu nguyện như đã mô tả ở trên.

Sau đó chúng tôi đã nhẹ nhàng khuyên cô hãy về nhà và kể những điều này cho chồng và các con nghe, hãy để Chúa hành động. Ông sẽ sung sướng hơn ở Thiên đàng khi lìa khỏi thân xác đã chín mươi sáu tuổi. Rồi cô sẽ không quá buồn rầu và suy sụp tinh thần.

Cô đã làm như vậy. Sau đó gia đình cô đã cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn đem cha chúng con đi, con xin trao ông cho sự chăm sóc thương yêu của Ngài". Vào đêm sau, Chúa Jesus đã đến và đem ông về Trời. Nan đề đã được giải quyết.

Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được những điều này dù cho cả một ngàn năm. Tuy nhiên Đức Thánh Linh đã ban cho chúng tôi lời tri thức và lời khôn ngoan để đem đến cho người phụ nữ nầy khi chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ (cầu nguyện trong Thánh Linh).

3>. Một Công Việc Đang Thất Bại.

Tôi còn nhớ một trường hợp khác là một người đàn ông muốn tôi cầu nguyện cho ông để Đức Chúa Trời giải cứu công việc đang thất bại và ban cho ông được thịnh vượng về mặt tài chánh.

Tôi đáp lời: "Tôi sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi sẽ cầu xin Chúa trả lời cho lời cầu nguyện nầy bằng cách cho tôi suy nghĩ các ý tưởng của Ngài và cảm biết được các cảm xúc của Ngài".

Sau khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, tôi cầu nguyện lời thông giải rằng:

"Lạy Chúa, Ngài đã đem nan đề đến cho người nầy bởi vì anh đã không vâng phục Ngài. Ngài đã ban phước và làm cho anh được giàu có, nhưng anh đã không dâng tiền phần mười để lo lắng cho công việc Chúa. Bây giờ Chúa đang lấy đi tiền bạc của anh, làm cho công việc của anh thất bại cho đến khi anh ăn năn và học biết rằng phải vâng phục Ngài. AMEN ".

Người đàn ông nầy đã giận tôi, nhưng đây là câu trả lời của Đức Chúa Cha cho lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh qua môi miệng tôi. Lời cầu nguyện đó đã đem anh ta đến chỗ ăn năn. Vài năm sau anh trở lại và cảm ơn tôi. Bây giờ anh được Chúa ban phước và được thịnh vượng bởi vì anh vâng theo lời Ngài.

KẾT LUẬN.

Cầu nguyện là đặc ân và trách nhiệm của mỗi một Cơ-đốc-nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là cách Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài ở trên đất nầy cũng như ở trên trời. Vì vậy, chúng ta phải luôn cầu nguyện cho dân sự của Chúa ở khắp mọi nơi bằng mọi cách cầu nguyện.

Lời cầu nguyện.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con cầu nguyện cho những ai đang đọc lời cầu nguyện nầy. Con cầu xin Ngài đổ đầy Thánh Linh trên họ ngay bây giờ, ban cho họ ân tứ cầu nguyện tiếng lạ. Lạy Cha, xin cũng hãy ban cho họ ân tứ thông giải các điều Cha đã tỏ cho họ qua sự cầu nguyện nầy. Xin hãy làm cho họ đầy quyền năng trong sự cầu nguyện. Xin cho họ cầu nguyện lời cầu nguyện của Ngài, cảm biết được những cảm xúc của Ngài và suy nghĩ các ý tưởng của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus và tin rằng Ngài sẽ làm điều nầy. AMEN!