Tìm kiếm

A4.4 MỆNH LỆNH VÀ SỰ VÂNG LỜI

(DÂNG HIẾN NGÀY CỦA BẠN)

A. DÂNG NGÀY CỦA BẠN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy... Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài "(Thi Thiên 37:5, 7).

Hai từ ngữ "phó thác" và "yên tịnh" vô cùng quan trọng. Chúng hình thành một con đường mà bởi đó chúng ta bước vào sự đồng đi với Chúa mỗi ngày.

Bằng cách "phó thác" mọi việc mà chúng ta không thể thay đổi được cho Đức Chúa Trời và "yên tĩnh" với sự biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời "(Rô-ma 8:28),chúng ta sẽ mang lấy mệnh lệnh thiên thượng mỗi ngày.

Chúng ta không ra lệnh cho Đức Chúa Trời.

Hãy đến với Chúa mỗi ngày và nói rằng:"Lạy Chúa Jesus, con muốn chuyện trò với Ngài về ngày hôm nay ".

Rồi bạn hãy nói với Ngài về những gì bạn quan tâm đến. Từng điểm một, bạn trình lên cho Ngài ngày của bạn, những người xung quanh, những địa điểm, những sự kiện, những quyết định...

Luôn luôn có những điều chúng ta không mong đợi lại xảy đến. Đó là lý do tại sao dường như chúng ta không bao giờ làm trọn những gì mình đã hoạch định.

Có những ngày, những gì chúng ta đã lập kế hoạch lại không được hoàn thành, và chúng ta cảm thấy bối rối, lo lắng và buồn bã. Những ngày không có kết quả có thể rất thất vọng đối với chúng ta.

Cùng với thời gian tôi đã khám phá ra rằng, những gì tôi đã nghĩ là những ngày "không kết quả" lại trở nên kết quả bội phần hơn.

Thật được khích lệ khi nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bị những điều "bất ngờ" chi phối.

Những kế hoạch và mục đích của chúng ta có thể thất bại, nhưng mục đích và kế hoạch của Ngài thì không bao giờ thất bại. Nếu mỗi sáng chúng ta dâng đời sống mình ngày đó cho Chúa, thì không có gì là phung phí hoặc uổng công.

Có những ngày tôi bỏ qua thì giờ tương giao buổi sáng với Chúa, và tôi đã không trình dâng ngày đó cho Chúa. Tôi đã thất bại trong việc lập ra những thứ tự công việc của mình với Chúa trong ngày hôm ấy. Tôi đã quá vội vã lao vào công việc của Chúa đến nỗi đã không dành thời gian trông cậy Chúa của những công việc.

Thường thì trong những ngày đó, vào khoảng 10:30 hoặc 11:0 công việc của tôi vô cùng rối rắm. Đầu tôi vang lên những âm thanh như tổ ong với mọi thứ công việc lộn xộn từ trong ra ngoài. Bạn đã bao giờ có một ngày như vậy chưa?

Dầu có cầu nguyện buổi sáng hay không, tôi vẫn có thể lao vào những công việc vô cùng cam go và khó khăn vào lúc 11 giờ sáng. Nhưng việc chuẩn bị bằng sự cầu nguyện sẽ giúp tôi có một sức mạnh thuộc linh thật.

Trình dâng một ngày lên cho Đức Chúa Trời sẽ làm cho một người tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ khôn ngoan hướng dẫn chúng ta trong những nan đề xảy đến với chúng ta trong ngày mà chúng ta không hề mong đợi. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn trong ngày, và sự khác biệt ấy lớn vô cùng.

Tôi cảm tạ Chúa vì ngai Ân điển của Ngài thật sự là một nơi đầy ân điển chứ không phải ngai phán xét. Tôi rất vui mừng vì chúng ta có thể đến với Ngài ngay cả khi chúng ta thất bại, và Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ và phục hồi địa vị cho chúng ta.

Tôi thường quì gối xuống kêu cầu sự giúp đỡ và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sự vội vã và bối rối của những ngày không cầu nguyện và trình dâng ngày đó lên cho Đức Chúa Trời. Tôi vui mừng khám phá ra rằng mặc dù tôi đã không trông cậy Ngài, nhưng Ngài vẫn trông đợi tôi.

Không bao giờ là quá trễ để cầu nguyện, nhưng chúng ta sẽ ngăn chặn được nhiều điều đáng tiếc cho chính chúng ta và những người khác bằng thì giờ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Đó là lúc chúng ta "phó thác" trọn ngày của chúng ta cho Chúa, rồi thì chúng ta có thể yên tịnh trong Ngài.

B. TRÌNH DÂNG NHỮNG NHU CẦU NHƯ MỘT TRẺ THƠ

"Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác "(Châm Ngôn 3:6, 7).

Tôi muốn bạn biết rằng sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời như một trẻ thơ quan trọng như thế nào. Chúng ta cần Đức Chúa Trời như một đứa trẻ cần Cha mình. Chúng ta phụ thuộc vào Ngài hoàn toàn. Mỗi ngày chúng ta rất cần đến Ngài.

Tôi đã giảng Tin lành hơn bốn mươi năm. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều. Một buổi sáng Chúa Nhật khi tôi đang cầu nguyện, tôi tha thiết thưa với Chúa:

"Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, đây là Jack đứa con nhỏ của Cha đây. Con đến với Ngài như một đứa trẻ thơ bởi vì con cần sự giúp đỡ của Ngài ngày hôm nay. Con không muốn sự thờ phượng tại Hội thánh chỉ đi theo một hình thức tôn giáo. Con muốn hướng dẫn dân sự của Cha vào sự thờ phượng thật. Lạy Cha, con từ chối ‘sự khôn ngoan theo mắt mình’ ".

"Khôn ngoan theo mắt bạn" có nghĩa là tự hào và kiêu ngạo, cảm thấy tự tin vào chính mình, rằng mình có thể làm được mọi sự mà không cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Bao lâu mà chúng ta còn quan tâm đến hình thức và mô hình của buổi thờ phượng, thì có lẽ chúng ta sẽ không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Vẫn có những người tổ chức một buổi thờ phượng mà dân sự chẳng hề được gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Sự thành công của một buổi nhóm phụ thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải tin cậy và phụ thuộc vào Ngài trong mọi khi và mọi cách. Đây là một sự phụ thuộc trẻ thơ đơn sơ mà chúng ta phải duy trì. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như Đa-vít rằng: "Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghiêng tai qua, nhậm lời tôi; vì tôi khốn cùng và thiếu thốn "(Thi Thiên 86:1).

C. CẦU XIN SỰ HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài "(25:4,5).

Tôi trình dâng ngày của mình cho Chúa bằng cách nói rằng:"Lạy Cha, cả ngày hôm nay con sẽ trông đợi Ngài. Hãy chỉ cho con các đường lối Ngài, và dạy con các nẻo đường Ngài ". Tôi đặc biệt cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi trong mọi nan đề khác nhau.

Và khi tôi đối diện với những nan đề nầy, tôi lại quay lại cùng Chúa và nói rằng:"Chúa ơi, xin giúp đỡ con ". Bằng cách nầy, tôi có thể sử dụng mối liên hệ mật thiết mà tôi đã thành lập với Chúa vào buổi sáng.

Gần đây, khi tôi sắp nói một điều gì đó, tôi thấy điều gì đó cản trở trong linh hồn của mình và dường như Thánh Linh phán cùng tôi rằng: "Đừng nói điều đó! ". Lời phê bình của tôi không có gì là xấu hay không thật; nó chỉ là không cần thiết.

Dường như tôi đã bàn cãi với Đức Chúa Trời: "Con biết rằng nó là không cần thiết, nhưng dầu sao thì con cũng muốn nói điều đó. Điều đó không làm tổn thương ai cả. " Đức Chúa Trời đã trả lời cách đơn giản rằng: "Đừng nói điều đó. "

Đôi khi chúng ta đã bỏ qua hoặc không vâng theo sự ngăn cản nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời, và cứ việc nói điều mình thích. Những gì chúng ta nghĩ là những lời vô hại lại trở thành kinh nghiệm rất đau đớn cho người khác. Rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc vì đã không chú ý đến lời cảnh cáo của Thánh Linh trong lòng chúng ta.

Ngay cả khi những lời phê bình hay nhận xét của chúng ta dường như vô hại, chúng ta cũng cảm thấy hơi buồn vì mình đã đi trước Chúa chỉ để thỏa mãn sự ham nói của mình.

Trong trường hợp nầy, tôi đã kiềm giữ được môi miệng mình và cảm thấy được sự đồng ý của Thánh Linh. Thật là dễ chịu khi biết rằng thái độ và hành động của chúng ta đẹp lòng Chúa.

Tôi muốn bạn nắm được điểm nầy: khả năng để kiềm chế của tôi đến từ sự cầu nguyện buổi sáng của tôi. Tôi đã dâng ngày của tôi cho Chúa và đã cầu nguyện rằng:"Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Ngài "(19:14).

Nếu chúng ta cầu xin sự hướng dẫn đặc biệt của Chúa vào lúc bắt đầu mỗi ngày, Ngài sẽ thành tín dẫn dắt chúng ta trong từng chi tiết sẽ xảy đến với chúng ta trong ngày ấy.

D. VÂNG PHỤC SỰ HƯỚNG DẪN

Chúa Jesus phán cách rõ ràng rằng Cha trên trời sẽ cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu cần dùng:

"Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó... Hãy ngắm xem loài hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa- lô- môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó...

"Loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi...

"Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi "(Ma-thi-ơ 6:26-32).

Chúng ta không cần phải lo lắng sẽ ăn gì, mặc gì. Cha trên trời sẽ chăm sóc và cung cấp cho chúng ta còn hơn cung cấp cho những con chim bé nhỏ và loài hoa huệ ngoài đồng.

Nhưng có phải chúng ta chỉ ngồi chờ sự quan phòng của Ngài cách thụ động chăng? Hoặc là chúng ta phải làm điều gì đó để vui hưởng được sự cung cấp của Ngài? Kinh Thánh trả lời những câu hỏi nầy. Đức Chúa Trời sẽ không làm ứng nghiệm những lời hứa của Ngài nếu chúng ta không thực hiện những điều Ngài đòi hỏi.

Kinh Thánh chép: "Hãy xin, sẽ ban cho... Hãy cầu như vầy... Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày... "(Lu-ca 11:9; Ma-thi-ơ 6:9-11).

Đây là điều đơn giản mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. "Hãy cầu xin và bạn sẽ nhận được". Đừng lo lắng, nhưng hãy cầu xin.

Có phải Đức Chúa Trời phán rằng nếu chúng ta không cầu xin, thì chúng ta sẽ không được nhận lãnh chăng? Vâng!

Gia-cơ chép: "...anh em chẳng được chi vì không cầu xin "(Gia-cơ 4:2).

Sự cứu rỗi là một ví dụ điển hình. Sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người, và có tính chất đời đời, nhưng chỉ những người cầu xin mới nhận được.

Chúng ta nhận được món quà sự sống đời đời khi chúng ta cầu xin Chúa Jesus ngự vào tấm lòng của chúng ta và làm Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Nhưng chúng ta phải cầu xin.

Cùng một lẽ thật như vậy được áp dụng cho những công việc và nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời cho "đồ ăn hằng ngày". Điều nầy liên quan đến những nhu cầu vật chất và thân thể của chúng ta cũng như nhu cầu về tâm linh.

Chúa Jesus phán: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài "(Giăng 4:34).

Điều nầy có nghĩa gì?

Để làm cho dịu bớt cơn đói của thân thể thì phải ăn, cũng vậy, để làm cho dịu cơn đói của tấm lòng và linh hồn thì chỉ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta biết ý muốn của Ngài.

Cha của chúng ta có một chương trình và mục đích hằng ngày cho đời sống của mỗi chúng ta mà chúng ta chỉ có thể phát hiện trong giờ tương giao với Ngài. Ý muốn của Ngài sẽ trở thành "đồ ăn hằng ngày" cho sự cầu nguyện của chúng ta.

Chìa khóa để biết ý muốn của Đức Chúa Trời là cầu xin ý muốn Ngài, cầu xin mỗi ngày. Điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ bày tỏ chi tiết mọi việc trong ngày của bạn trước khi nó xảy ra. Điều đó có nghĩa là khi chấm dứt một ngày, thì mục đích của Ngài cho đời sống bạn trong ngày đó sẽ được hoàn tất. Nếu bạn đã cầu xin ý muốn của Ngài trước khi các hoạt động của ngày đó bắt đầu.

Đó không phải là ý muốn của bạn, nhưng là ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc hiệp lại cho mục đích tốt lành của Ngài trong Chúa Jesus Christ. Ý muốn của Ngài cho chúng ta là trở nên con cái của Ngài. Không có gì là phí uổng, không có gì là vô nghĩa (Rô-ma 8:28, 29)

Có thể bạn còn không nhận ra được những chi tiết nào trong mục đích của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành trong ngày đó. Nó có thể giống như một trong những ngày"không kết quả " mà chúng ta đã nói ở trên.

Nhưng phải cho Đức Chúa Trời có thời gian để cung cấp mùa thu hoạch. Đó có thể là một tuần, có thể là một năm và cũng có thể là một nửa đời người. Tuy nhiên, sẽ đến một ngày mà tất cả chúng ta có thể nói rằng: "Chúa Jesus đã làm cho tôi mọi sự ".

Hãy dâng mỗi ngày cùng với đời sống bạn cho Đức Chúa Trời. Hãy trình dâng mỗi ngày trước Ngài. Hãy vui mừng cầu xin thức ăn hằng ngày của ý muốn Đức Chúa Trời cho bạn và được yên tịnh.