A4.3 XƯNG TỘI VÀ TẨY SẠCH

(DÂNG HIẾN LÒNG CỦA ANH EM)

A. XIN NGÀI TRA XÉT

Cùng với thân thể của chúng ta, chúng ta cũng cần phải dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu xin Chúa tra xét lòng của chúng ta. Tác giả Thi thiên nói rằng: "Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời" (Thi Thiên 139:23, 24).Đây không phải là lời cầu nguyện của một người đang chìm trong tội lỗi gớm ghiếc hay thất bại nặng nề. Đa-vít đã kinh nghiệm những lần như vậy. 51:1-19 là lời cầu nguyện ăn năn về tội tà dâm và tội giết người của ông (đôi khi được gọi là Thi thiên của một "tội nhân"). Nhưng đây không phải là trường hợp Đa-vít viết 139:1-24.

Trong những câu đầu của Thi thiên nầy, Đa-vít nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Ông biết rằng Chúa ở cùng ông mọi nơi và mọi lúc. Ông biết Đức Chúa Trời đã đặt ông trong con đường phước hạnh cũng như có một chương trình tuyệt diệu cho đời sống của ông.

Ông tiếp tục nói rằng những lời hứa ban phước của Chúa cho ông nhiều như cát bãi biển. Ông nhận biết tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời là điều rất quí báu cho mọi lối của ông.

Thi thiên nầy là bức tranh về một người đang sống trong tình bạn thân thiết với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông cầu xin Chúa tra xét lòng ông và thử các ý tưởng của ông để xem có điều gian ác nào mà ông không nhận biết chăng.

Những câu mở đầu của Thi thiên nầy cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết mình. Thật là khôn ngoan nếu chúng ta mời Ngài tra xét chúng ta; để Ngài chỉ ra những chỗ hiểm nguy trong đời sống có thể làm cho chúng ta hoặc những người khác bị thương hoặc bị tổn hại.

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường đưa cho tôi một danh sách các việc phải làm vào mỗi ngày thứ bảy. Đó là những việc nặng nhọc, và tôi thường phải mất bốn tiếng hoặc hơn để làm xong. Rồi thì tôi có thể vui chơi trong những giờ còn lại.

Vào buổi tối khi cha tôi trở về, ông thường cầm danh sách và nhìn quanh để xem mọi việc đã được làm hay chưa. Đôi khi ông chỉ những góc nhà chưa được quét sạch. Và tôi thường cầm cây chổi nhỏ để quét sạch những nơi đó.

Bây giờ cha tôi không còn làm tôi "quê" bằng cách không nhẹ nhàng giao việc cho tôi theo cách đó nữa. Ông thường giúp đỡ tôi làm việc cách đúng đắn ngay lần đầu bắt tay vào việc. Khi tôi đã làm được ông luôn luôn bảo: "Con làm việc đó tốt lắm." Và bạn có thể đoán được, tuần sau khi quét nhà tôi thường lập tức nhớ đến những "góc nhà kín giấu" mà tôi đã không thấy rõ để quét sạch lúc đó.

Rất có thể tất cả chúng ta đều có "những góc kín dấu" trong lòng cần phải được quét sạch.

Tôi không nói điều này để làm bạn "quê", nhưng có nhiều người có những thói quen tội lỗi nhưng họ ít khi nhận biết. Cuối cùng họ sẽ gặt lấy những gì họ đã gieo. Kết quả tội lỗi của họ sẽ là những đau đớn và hình phạt đúng kỳ. Rồi họ sẽ thắc mắc: "Tại sao điều này lại xảy ra cho tôi?".

Những người lãnh đạo Hội Thánh phải để nhiều thì giờ để giải quyết những nan đề do tội lỗi gây ra cho những tín hữu, mà đó là hậu quả từ những tội lỗi kín giấu. Họ suy nghĩ, nói năng và hành động những điều sai trái và thậm chí không hề nhận biết.

Rất ít người đến và nói rằng "tôi đã quyết định quay lưng lại với Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời tội lỗi". Nhưng họ luôn đến với tấm lòng đau thương bởi vì họ không biết phải đi với Chúa Jêsus hoặc lắng nghe tiếng Chúa như thế nào.

Nếu chúng ta cầu xin Chúa chỉ ra những tội lỗi kín dấu của chúng ta, Ngài sẽ tỏ bày và giúp chúng ta quét sạch những chỗ dơ bẩn trong đời sống của mình.

Khi chúng ta lắng nghe tiếng Ngài, và tìm cách vâng theo Lời Ngài, chúng ta sẽ học biết đi gần gũi bên cạnh Ngài mỗi ngày. Rồi đêm đến chúng ta có thể nghe Ngài phán rằng: "Hỡi con yêu dấu của ta, được lắm. Ta thật sự tự hào về con". Và điều đó đáng giá hơn tất cả.

B. ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA DỐI

Bị lừa dối là tin một điều gì đó là đúng trong khi điều đó là sai. 1Giăng 1:7-10 cho chúng ta biết rằng bao lâu mà chúng ta bước đi trong ánh sáng của tình yêu Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài, thì huyết của Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nhưng khúc Kinh Thánh đó cũng nói rằng: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình "và rằng: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác ".

1. Ba Sự Lừa Dối.

Qua khúc Kinh Thánh này chúng ta thấy được ba lãnh vực dễ bị lừa dối:

a. Chúng Ta Không Có Tội.

Nghĩ rằng chúng ta không có tội gì để cần phải được tha thứ.

b. Chúng Ta Không Cần Phải Xưng Tội.

Nghĩ rằng nếu chúng ta có phạm tội thì Chúa cũng bỏ qua hoặc tha thứ, cho dầu chúng ta không đối diện với tội ấy hoặc thưa với Ngài về tội ấy.

c. Chúng Ta Sẽ Không Được Tha Thứ.

Nghĩ rằng chúng ta không thể hoặc sẽ không được tha thứ ngay cả khi chúng ta xưng tội mình.

2. Sự Lừa Dối Phá Vỡ Mối Tương Giao Với Chúa.

Nếu chúng ta bị bất cứ một trong ba sự lừa dối kia, mối tương giao giữa chúng ta với Chúa (bước đi và trò chuyện với Ngài) sẽ bị phá vỡ. Chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi cầu nguyện, ca ngợi và thờ phượng Chúa.

Lời của Chúa sẽ không còn đem đến niềm vui và bình an như trước đây. Chúng ta sẽ không còn muốn đối diện với Chúa mình nữa. Chúng ta sẽ thấy rất khó khi trực diện với Chúa. Chúng ta cố gắng hành động như mọi việc đều đúng, nhưng sâu thẳm trong lòng chúng ta biết có điều gì đó sai trái.

a. Những Tấm Lòng Bị Tổn Thương.

Những ai tin rằng họ không phạm tội gì cả, họ vẫn phải chịu những nan đề do tội lỗi của họ gây ra. Nhưng họ không biết tại sao họ lại phải chịu những điều đó, hoặc là tại sao lòng họ vẫn cứ bị tổn thương.

b. Những Tấm Lòng Cứng Cỏi.

Tất cả những ai phạm tội nhưng nghĩ rằng mình không cần phải xưng ra với Đức Chúa Trời, bởi vì họ nghĩ rằng Ngài đã tha thứ, thì lòng của họ sẽ trở nên cứng cỏi. Rồi sau đó họ không còn nghe được tiếng Chúa đang cố gắng cảnh cáo họ. Và rồi thật nguy hiểm là họ sẽ đi xa khỏi Đức Chúa Trời.

Phải chăng đây cũng là nan đề của những người Pharisi? "Mấy người Pharisi...nói với Ngài rằng: còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi (lừa dối) nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại". (Giăng 9:40, 41). Người Pharisi đã bị lừa dối mà họ không biết. Cho nên tội lỗi họ vẫn còn lại.

c. Những Tấm Lòng Nặng Nề.

Những ai cảm thấy rằng mặc dầu họ đã xưng với Đức Chúa Trời những tội lỗi của họ, nhưng Ngài vẫn không thật sự tha thứ và bỏ qua, thì họ sẽ luôn luôn mang lấy một tấm lòng nặng nề. Họ cứ mãi bước đi dưới đám mây tội lỗi tối tăm.

Nếu chúng ta mở lòng mình ra và thật thà nói rằng đôi khi chúng ta cũng sa ngã hoặc thất bại thì điều ấy tốt đẹp biết bao. Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng tha thứ và phục hồi cũng như thêm sức cho chúng ta. Ngài cũng muốn dạy chúng ta cách đứng lên và tiếp tục bước đi mỗi khi sa ngã.

Cách duy nhất để không phạm tội là chúng ta hãy chạy đến với Chúa trước khi chúng ta phạm tội. Chạy đến với Chúa trước khi phạm tội thì dễ hơn chạy đến với Ngài sau khi phạm tội.

3. Hãy Nhạy Bén Với Đức Thánh Linh.

Vào thì giờ tương giao buổi sáng chúng ta có thể nói với Chúa rằng chúng ta không muốn bị lừa dối trong suốt ngày đó. Rằng chúng ta thật sự muốn bước đi trong ánh sáng của tình yêu và chân lý của Ngài, rằng chúng ta muốn biết và cảm thấy sự hiện diện của Ngài với chúng ta luôn luôn. Bằng cách này chúng ta có thể hầu việc và thuận phục Ngài với tấm lòng vui mừng.

Mỗi ngày chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nhạy bén với Thánh linh của Ngài, bởi vì Ngài (Thánh linh) có thể cảnh cáo chúng ta khi chúng ở trong sự nguy hiểm. Ngài sẽ lập tức cho chúng ta biết nếu chúng ta phạm tội, chống lại tình yêu và chân lý của Ngài.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng nếu chúng ta không chuyện trò Chúa trong cả một ngày, chúng ta không đánh mất sự cứu rỗi. Tuy nhiên, một tội lỗi nhỏ nhất cũng có thể phá đi mối tương giao của chúng ta với Chúa (tức là bước đường và sự chuyện trò của chúng ta với Ngài).

Chúng ta phải luôn sẵn sàng cầu xin sự tha thứ của Chúa bởi vì chúng ta không muốn cho mối tương giao của chúng ta với Ngài bị phá vỡ. Và chúng ta sẽ muốn làm đẹp lòng Chúa Jêsus trong mọi đường và không hề muốn làm Ngài buồn lòng.

C. HÃY CANH GIỮ TÂM TRÍ VÀ MÔI MIỆNG BẠN

Đa vít viết: "Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm (tâm trí) của lòng tôi được đẹp ý Ngài "(Thi Thiên 19:14).

Có người đã nói rằng, mặc dầu chúng ta không thể ngăn cản con chim bay ngang qua đầu, chúng ta vẫn có thể ngăn cản nó xây tổ trên tóc chúng ta.

1. Canh Giữ Tâm Trí Của Bạn.

a. Ba Nguồn Chính Của Tư Tưởng.

Những tư tưởng và những sự cám dỗ có thể đến với tâm trí chúng ta từ nhiều nơi. Thật ra có ba nơi chính:

1) Thế gian - từ những gì chúng ta thấy và nghe.

2) Xác thịt - từ bản chất tội lỗi của con người cũ.

3) Ma quỉ - từ thế giới linh.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khi một tư tưởng bất khiết đến với chúng ta thì chúng ta cứ phải nuôi dưỡng tư tưởng ấy. Những tư tưởng bất khiết nếu không được thách thức sẽ dẫn đến những lời nói và hành động bất khiết. Điều quan trọng là chúng ta phải lập tức dứt bỏ chúng và thay thế bằng những tư tưởng thánh khiết.

b. Hãy Đặt Chúa Jesus Làm Chúa Của Tâm Trí Bạn.

Chúng ta có thể bắt đầu một ngày bằng cách cầu xin Chúa gìn giữ tâm trí của chúng ta.

Khi một tư tưởng sai lầm nổi lên, Ngài sẽ lập tức cho chúng ta biết. Một cách dễ nhất để ngăn chặn ý nghĩ đó ngay là nói rằng: "Hỡi Chúa Jesus, Ngài cũng đã nhìn thấy ý tưởng đó, vậy con và Ngài sẽ không dành cho nó một chút thời gian hoặc sự lưu tâm nào, phải không Chúa? "

Chuyện trò cùng Chúa Jesus sẽ có một quyền năng ngăn chặn tội lỗi. Xác thịt của chúng ta và thế giới linh sẽ nghe thấy điều ấy. Và điều nầy sẽ giữ chúng ta không tiếp tục những tư tưởng đó nữa, hoặc dẫn chúng ta đến những tư tưởng mặc cảm tội lỗi giả tạo hoặc tự định tội.

Mỗi Cơ đốc nhân sẽ có lúc có những tư tưởng sai trái, nhưng Chúa Jesus có thể là Chúa của tâm trí cũng như tấm lòng của chúng ta.

2. Canh Giữ Môi Miệng Bạn.

"Sống chết ở nơi quyền của lưỡi... "(Châm Ngôn 18:21).

a. Lời Nói Có Quyền Lực.

Chúng ta cũng phải canh giữ lời nói của mình. Lời nói có cảm tình cũng như có ý nghĩa, và nó cũng có quyền lực của cái thiện hoặc cái ác. Lời nói có thể đem đến sự thương tổn hoặc sự chữa lành. Lời nói có thể đem đến sự vui mừng hay buồn bã. Lời nói có thể xây dựng hoặc phá đổ. Lời nói có thể bày tỏ tình yêu hoặc sự sợ hãi, sự sống hay sự chết.

"Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói "(Ma-thi-ơ 12:36).Đôi khi lời nói chỉ là phung phí thì giờ, và thì giờ là sự sống. Những lời nói hư không chỉ là phung phí sự sống.

b. Phải Biết Lúc Nào Nên Nói.

Tất cả chúng ta đều đã từng bị Chúa cảnh cáo lời nói của mình lúc này hoặc lúc khác. Có thể chúng ta sắp nói điều gì, nhưng Ngài lại phán: "Đừng nói điều đó, chưa cần nói lúc này ". Có thể chúng ta không biết rằng giữ lời trong những lúc như vậy là quan trọng ở mức độ nào. Nhưng Chúa biết!

Nhưng có khi Chúa bảo chúng ta hãy nói ra. Ngài đặt điều gì đó từ lòng Ngài vào lòng của chúng ta, và Ngài muốn cho dân sự của Ngài nghe điều đó. Đó là lúc chúng ta phải dùng đức tin để nói. Lời nói từ Chúa sẽ luôn luôn đem đến sự sống!

Bắt đầu mỗi ngày bằng cách chuyện trò với Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta nghe tiếng Ngài trong suốt cả ngày đó. Đây là một lý do vô cùng quan trọng để phát triển thói quen tương giao với Chúa mỗi ngày.

D. HÃY NẮM GIỮ MỤC TIÊU.

Phao-lô đã nói đến điều nầy trong thơ Phi-líp 3:13,14 "Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ ".

Đối với tôi, đây là một câu Kinh Thánh đặc biệt. Thật ra, tôi sẽ xem đây là câu Kinh Thánh sự sống của tôi. Có một lý do tại sao tôi lại xem phần lời Chúa này là quá quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện đằng sau câu Kinh Thánh ấy.

Khi được mười bốn tuổi, một ngày nọ tôi nghe một nữ giáo sĩ giảng. Cô tên là Esther. Cô là một nhà truyền giáo đến giảng tại Hội thánh tôi.

Một đêm kia, trong bài giảng cô kể lại rằng cô đã đến gần cánh cửa sự chết như thế nào. Cô cùng một vài người nữa đang nằm trên một dòng sông khô và bỗng nhiên một dòng nước lũ từ đâu tràn xuống.

Họ đã nắm chặt tay nhau để cầu nguyện và chống lại sức nước chảy xiết. Vì có một mục đích là "chống lại sức nước" đang chảy xiết, họ đã có thể cùng đứng lên, và cuối cùng đi đến một nơi an toàn.

Cô đã kể câu chuyện nầy để giúp chúng tôi hiểu được những từ mà Phao lô đã dùng là "nhắm mục đích" để đạt được điều mà Chúa dành cho đời sống chúng ta.

Lòng tôi thật sự cảm động sâu xa trong đêm đó. Tôi nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, con muốn trở thành loại người nầy. Con muốn luôn luôn "nhắm mục đích" để dành được chính điều tốt nhất mà Chúa muốn dành cho đời sống con". Đó vẫn còn là mục tiêu lâu dài và mục đích sống của tôi trong Đấng Christ.

Những mục tiêu lâu dài sẽ có thể đạt được bằng cách hoàn tất những mục tiêu ngắn hạn mỗi ngày. Mỗi ngày, có rất nhiều những mục tiêu nhỏ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta phải được vươn đến. Đây là những "công việc " nhỏ mà Ngài muốn chúng ta làm.

Trong thì giờ cầu nguyện buổi sáng, Đức Chúa Trời sẽ đem vào tâm trí chúng ta vài việc phải làm trong kế hoạch của Ngài. (Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề nầy trong chương kế tiếp). Đây là những công việc nhỏ mà Chúa muốn chúng ta làm. Khi chúng ta đã hoàn thành những công tác nhỏ nầy trong sự trung tín và vâng phục, chúng ta sẽ nhắm vào mục đích lâu dài, vĩ đại của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta.

Mỗi buổi sáng trong giờ tương giao với Chúa, chúng ta nên dâng cả đời sống và ngày hôm đó của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nên thưa với Chúa rằng chúng ta sẽ cứ "nhắm mục đích" dầu cho bất cứ điều gì cản trở chăng nữa. Chúng ta sẽ không lấy sự nỗ lực của mình mà đầu hàng việc thực hiện ý Chúa.

Chúng ta có thể đạt được những mục tiêu của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ dành được những phần thưởng trên trời. Vì vậy, hãy đến, chúng ta hãy chào đón một ngày mới bằng đức tin, hy vọng, và lòng can đảm trong Chúa Jesus Christ!