A4.2 CẢM TẠ VÀ CA NGỢI

(HIẾN DÂNG CHÍNH MÌNH ANH EM)

A. MỤC ĐÍCH HÀNG NGÀY CỦA SỰ CA NGỢI.

Thi Thiên 100:4 chép: "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. "

Có hai lý do chính mà chúng ta phải ca ngợi Đức Chúa Trời:

• Vì Ngài là ai: Bản chất và đặc tính của Ngài.

• Vì những gì Ngài đã làm: ân tứ, phước hạnh, sự gìn giữ, trả lời cho sự cầu nguyện...

1. Ngợi Khen Đức Chúa Trời Vì Ngài Là Ai.

Hỡi bạn yêu dấu, tôi xin nói với bạn rằng, ca ngợi Đức Chúa Trời mỗi ngày vì chính mình Ngài sẽ thay đổi đời sống của bạn.

Bạn có thể bắt đầu bằng những lời đơn giản như thế này: "Lạy Chúa, ngày hôm nay con ca ngợi Ngài vì Ngài là Cứu Chúa của con. Ngài không những chỉ cứu con khỏi những tội lỗi trong quá khứ, nhưng cũng còn là Cứu Chúa của con lúc này. Con biết Ngài sẽ cứu con khỏi những sự sợ hãi, những nghi ngờ và những sự giận dữ. Con hết lòng cảm tạ Ngài vì Ngài là Cứu Chúa thành tín và quyền năng của con. "

Ngày hôm sau bạn có thể suy gẫm về một đặc tính khác của Đức Chúa Trời. "Lạy Chúa, con ca ngợi Ngài bởi vì Ngài là thành tín và chơn thật. Con luôn luôn tin cậy vào chân lý của lời Ngài, Lời đó không bao giờ sai trật. Trong Ngài có sự tự do, và ngày hôm nay con có thể bước đi trong sự tự do kỳ diệu đó ".

Bằng cách này bạn có thể tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời vì những đặc tính của bản chất Ngài mỗi ngày. Tôi đã từng xem những quyển sách đưa ra danh hiệu của Chúa Jêsus cho mỗi ngày của năm. Bạn có thể tự mình liệt kê ra những danh sách đó. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng sự ca ngợi và thờ phượng của bạn sẽ trở nên vô cùng tươi mới và có ý nghĩa.

2. Ca Ngợi Đức Chúa Trời Vì Những Gì Ngài Đã Làm.

Cũng vậy, hãy ca ngợi Chúa vì những phước hạnh Ngài đã làm trên đời sống bạn trước đây mà bạn chưa hết lòng cảm tạ và ca ngợi Ngài. Hãy luôn giữ sự ca ngợi cảm tạ trong đời sống bạn. Hãy nêu ra những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn ngày hôm qua để ca ngợi Ngài. Điều đó sẽ làm cho đời sống cầu nguyện của bạn luôn tươi mới và đầy lạc quan.

B. DÂNG THÂN THỂ ANH EM CHO CHÚA.

Rô-ma 12:1 dạy chúng ta phải làm như vậy."Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em "Sự thờ phượng thật là dâng thân thể của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng thân thể mình như thế nào? Một trong những cách là quỳ xuống, nhưng nếu bạn không thể quỳ được, hãy ngồi xuống trước mặt Chúa với tấm lòng khiêm nhường (Tất cả họ đều đang ngồi khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần).

Tuy nhiên nếu được quỳ xuống vẫn tốt hơn. Bằng cách này chúng ta tỏ ra rằng chúng ta ao ước thuận phục và dâng chính mình cho Chúa. Nó vượt qua những nghi lễ và hình thức tôn giáo. Nó có nghĩa là chúng ta đang cúi cả lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Cũng có nhiều cách nữa để chúng ta dâng chính mình cho Chúa.

Sáng nay tôi đã nhảy múa trước mặt Chúa. Tôi đã làm trong một thời gian rất ngắn nhưng với tấm lòng đầy dẫy sự ca ngợi và vui mừng. Thi Thiên 47:1 chép: "Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời...)

Không cần phải mỗi ngày đều ca ngợi Chúa theo cùng một cách. Hãy dâng thân thể của bạn theo vài cách mà Đức Chúa Trời đẹp lòng vào thì giờ bắt đầu của mỗi ngày.

Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có thể dễ dàng chống lại những cám dỗ của thế gian đối với thân thể bạn nếu bạn làm như vậy. Hãy đưa tay lên cho Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen thánh khiết vào mỗi sáng sớm sẽ giúp bạn tránh khỏi những hành động bất khiết và sự không vâng lời.

Khi thân thể chúng ta không được dâng lên cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải đương đầu với nhiều nan đề. Tham ăn, lười biếng, tình dục bất khiết là những tội của thân thể. Ca ngợi và dâng thân thể là một trong những cách giúp ta chống lại "Thế gian, xác thịt và ma quỷ ". Cũng ta hãy dâng thể mình cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng mỗi ngày.

C. HÁT BÀI CA MỚI

Thi Thiên 96:1 chép: "Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va". Phải hát như thế nào? Chúng ta sẽ nhận những bài ca mới nầy từ ai? Từ Đức Thánh Linh và các ân tứ của Ngài.

1. Ba Cách Hát.

Phao-lô mô tả rằng: "...Tôi sẽ hát theo tâm thần... "(1Cô-rinh-tô 14:15). Phao-lô đã sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh để hát bài ca mới. Những câu Kinh Thánh tiếp theo đề cập đến ba cách hát khen Chúa.

"Hãy lấy a) ca vịnh, b) thơ thánh, và c) bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa "(Ê-phê-sô 5:19).

"Hãy dùng những a) ca vịnh, b) thơ thánh, và c) bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời "(Cô-lô-se 3:16).

Hầu hết chúng ta đều hát ca vịnh và thơ thánh, còn "bài hát thiêng liêng" thì sao? Đây là "những bài hát mới" mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Những ai đầy dẫy Thánh Linh sẽ dễ dàng hát bằng tâm thần.

2. Hát Những Thi Thiên.

Những người lãnh đạo lừng danh trong lịch sử Hội thánh đều khuyên chúng ta hãy ca ngợi bằng cách hát Kinh Thánh. "Một sự kêu gọi nghiêm túc để đến một đời sống thánh khiết và tin kính " (A seriuos Call to a Devout and Holy Life). Quyển sách nầy được viết vào những năm đầu của thập niên bảy mươi. Tác giả nói rằng Cơ đốc nhân phải hát những bài Thi thiên vào mỗi buổi sáng.

Thi thiên là nguồn bài hát phong phú để ca ngợi Đức Chúa Trời. Thi thiên cũng cho chúng ta những gương để noi theo.

Vua Đa-vít là một ca sĩ của dân Ysơraên. Khi bắt đầu một ngày ông thường làm gì? Câu trả lời được tìm thấy trong Thi thiên sau:

"Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi "(Thi Thiên 5:3).

"Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa "(59:16).

"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức! Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm "(57:7, 8).

Thì giờ nầy khoảng chừng bao lâu? Có thể ban đầu ba hoặc bốn phút. Nhưng khi tâm thần chúng ta vui mừng trong Thánh Linh với những bài ca vui mừng, chúng ta sẽ không còn nhớ thì giờ và sẽ ngạc nhiên vì thời gian đi qua quá nhanh.

Bên cạnh Thi thiên, những khúc Kinh Thánh khác cũng có thể hát được. Thánh Linh sẽ ban cung điệu cho chính chúng ta.

Đây cũng là điều mà Phao-lô và Si-la đã kinh nghiệm trong tù. "Lối nửa đêm, Phao- lô và Si- la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời,... Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả" (Công vụ 16:25, 26). Quyền năng thay là sự hát NGỢI KHEN CHÚA.

Chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng, bất cứ một cố gắng nào của chúng ta trong việc hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đó sẽ là những âm thanh ngọt ngào nhất đối với lỗ tai của Ngài.

D. THỜ PHƯỢNG TRONG THÁNH LINH.

"Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. "(Giăng 4:23).

"Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh... .hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa (Ê-phê-sô 5:18-19).

Sự cầu nguyện và ngợi khen của chúng ta có thể là "...theo tâm thần" (1Cô-rinh-tô 14:14-16). Ca hát và cầu nguyện trong tâm thần có nghĩa là ca hát và cầu nguyện trong tiếng mới hoặc bằng ngôn ngữ đến từ Đức Thánh Linh.

Âm thanh và lời của những bài ca và lời cầu nguyện nầy không thể học hỏi được. Đây là ngôn ngữ mà tâm trí của người đang cầu nguyện và ca hát không thể hiểu được, cũng như không phải những người ngồi nghe gần có thể hiểu được. Tuy nhiên Đức Chúa Trời hiểu vì bởi đó là lời của Đức Thánh Linh. "Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời... (14:2).

Sứ đồ Phao-lô bảo rằng (Rô-ma 8:26, 27) đôi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện điều gì. Thánh Linh có thể cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời qua chúng ta bằng ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu được. Phao-lô nói rằng lời cầu nguyện đó luôn luôn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

Thường thì sau khi cầu nguyện"bằng tâm thần ", chúng ta sẽ cầu nguyện bằng ngôn ngữ của chính mình hoặc bằng ngôn ngữ chúng ta đã học bằng sự khôn ngoan. Trong 1Cô-rinh-tô 14:14-16, Phao-lô gọi đó là lời cầu nguyện"bằng trí khôn " (hoặc là lời thông giải của lời cầu nguyện trong tiếng mới của chúng ta).

Cầu nguyện "theo tâm thần " có thể thường được kèm theo bằng "cầu nguyện theo trí khôn "(cũng như sự thông giải tiếng lạ). "Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy "(14:13).

Cầu nguyện trong tiếng mới là một công cụ quyền năng và là ân tứ phước hạnh của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó phải là một phần quan trọng của đời sống tâm linh của chúng ta.

Hát theo tâm thần có thể có cùng một mục đích như vậy. Đôi khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời rằng chúng ta yêu Chúa nhiều như thế nào. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta bằng cách đặt những âm thanh của những bài ca ngợi vào miệng lưỡi chúng ta mà với tâm trí mình chúng ta không thể hiểu được.

Chúng ta biết rằng lòng của chúng ta đầy dẫy sự vui mừng, tình yêu và sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và tâm thần của chúng ta được bổ sức khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mới (14:2,4,17,18).

Sự dạy dỗ trên giải thích cho chúng ta cách sử dụng những ân tứ của Thánh Linh trong sự tương giao cá nhân với Chúa. Trong thì giờ tương giao riêng tư với Chúa, chúng ta có thể được tự do để cầu nguyện và ca ngợi. Chúng ta sẽ được gây dựng, và Đức Chúa Trời đẹp lòng. Hãy xem phần A5.4 để có thêm những sự dạy dỗ.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông đã cầu nguyện trong tiếng mới nhiều hơn hết thảy (14:18). Thật là một gương mẫu tuyệt vời để chúng ta noi theo trong những giờ tương giao cá nhân của chúng ta với Chúa.