Tìm kiếm

Các Tác Giả

John Bevere

 John Bevere

John bevereVới đặc điểm can đảm và nhiệt huyết, John Bevere là tác giả của các sách bán chạy như Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of theLord, Under Cover và Driven by Eternity.

Các sách của ông được dịch ra trên 100 thứ tiếng và chương trình ti vi hàng tuần, the Messenger, được phát hình khắp thế giới.

John là diễn giả nổi tiếng tại các hội nghị và hội thánh, và chức vụ của ông cung cấp các tư liệu quý giá cho những ai muốn hiểu và áp dụng các nguyên tắc của Chúa.

John thích sống với vợ là Lisa cũng là tác giả và diễn giả nổi tiếng cùng với con cháu của ông tại Colorado Springs.

Quí vị có thể đến trang Cloud Library của John. Những tư liệu trên trang Cloud Library là dành tặng cho bạn! John khuyến khích quí vị hãy sao chép, phân phối, trích dẫn hay chia sẻ những tư liệu này cho người khác. 

 


Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của Câu Chuyện Hôn Nhân

Câu Chuyện Hôn Nhân

Năm: 2015
Số lần xem: 2320
Bìa của CHÚA ƠI, NGÀI Ở ĐÂU?

CHÚA ƠI, NGÀI Ở ĐÂU?

Năm: 2019
Số lần xem: 2971
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của GIẢI ĐỘC SIÊU NHÂN

GIẢI ĐỘC SIÊU NHÂN

Năm: 2019
Số lần xem: 1444
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của HƯỚNG VỀ CÕI ĐỜI ĐỜI

HƯỚNG VỀ CÕI ĐỜI ĐỜI

Năm: 2017
Số lần xem: 1268
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của KHÔNG NAO SỜN

KHÔNG NAO SỜN

Năm: 2012
Số lần xem: 999
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của KHÔNG NAO SỜN - Sách Bài Tập

KHÔNG NAO SỜN - Sách Bài Tập

Năm: 2012
Số lần xem: 1081
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của KÍNH SỢ CHÚA

KÍNH SỢ CHÚA

Năm: 2013
Số lần xem: 1196
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của KÍNH SỢ CHÚA - Bài Tập

KÍNH SỢ CHÚA - Bài Tập

Năm: 2013
Số lần xem: 990
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của MỒI CỦA SATAN

MỒI CỦA SATAN

Năm: 2011
Số lần xem: 1738
Thẻ: Bồi Linh  
Bìa của ĐỜI HAY ĐẠO?

ĐỜI HAY ĐẠO?

Năm: 2017
Số lần xem: 1093
Bìa của ĐỨC THÁNH LINH

ĐỨC THÁNH LINH

Năm: 2015
Số lần xem: 1420