Tìm kiếm

SÁCH MỚI ĐĂNG

Các Tác Giả

Warren W. Wiersbe

 Warren W. Wiersbe

Sinh ngày 16/5/1929 tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ, Wiersbe nhận biết Chúa kêu gọi mình hầu việc Ngài khi chỉ mới 16 tuổi qua tổ chức Tuổi trẻ vì Đấng Christ (Youth for Christ) và sau khi nghe bài giảng của nhà truyền giáo Billy Graham.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Indiana ở Indianapolis và Đại học Roosevelt ở Chicago, ông bắt đầu chức vụ hầu việc Chúa trọn thời gian bằng việc ghi danh vào Chủng viện Thần học Báp-tít phương Bắc (Northern Baptist Theological Seminary) ở Lombard và tốt nghiệp Cử nhân Thần học vào năm 1953.

Trước đó, khi đang còn là sinh viên thần học, ông đã được tấn phong Mục sư và hầu việc Chúa tại Hội Thánh Báp-tít Trung Tâm (Central Baptist Church) ở Đông Chicago vào năm 1951. Sau này, ông làm Mục sư Quản nhiệm của Hội Thánh danh tiếng Moody. Ngoài vai trò Mục sư, ông cũng có thời gian hầu việc Chúa với Mục vụ Tuổi trẻ vì Đấng Christ, với các tổ chức văn phẩm Cơ Đốc (như Back to the Bible). Bên cạnh đó ông còn giảng dạy Kinh Thánh trên các đài phát thanh, là Giáo sư môn nghiên cứu Kinh Thánh, thần học, tuyên đạo pháp cũng như biên soạn giáo trình giảng dạy cho các Viện Thần học.

Ông là tác giả của nhiều bộ sách giải kinh, thần học và bồi linh. Ông bắt đầu sự nghiệp viết lách vào những năm 1950 khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Trong suốt cuộc đời và chức vụ của mình, ông viết trên 150 bộ/đầu sách, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Bộ giải nghĩa Kinh Thánh “hãy” (BE SERIES), giải nghĩa gần như toàn bộ các sách trong Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.

Tiến sĩ Warren W. Wierbe nổi tiếng trên các làn sống phát thanh. Ông từng làm Mục sư Quản nhiệm tại Hội thánh Moody, Chicago, và là giáo sư về môn giảng luận tại Chủng viện Grand Rapids Baptist Seminary tại Michigan.

Mục sư, Giáo sư Kinh Thánh Warren Wendel Wiersbe qua đời vào thứ Năm, ngày 2/5/2019, hưởng thọ 89 tuổi.


Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của 34 - NA-HUM

34 - NA-HUM

Số lần xem: 208
Bìa của 35 - HA-BA-CÚC

35 - HA-BA-CÚC

Số lần xem: 208
Bìa của 36 - SÔ-PHÔ-NI

36 - SÔ-PHÔ-NI

Số lần xem: 220
Bìa của 37 - A-GHÊ

37 - A-GHÊ

Số lần xem: 213
Bìa của 38 - XA-CHA-RI

38 - XA-CHA-RI

Số lần xem: 240
Bìa của 39 - MA-LA-CHI

39 - MA-LA-CHI

Số lần xem: 198
Bìa của 40 - MA-THI-Ơ

40 - MA-THI-Ơ

Số lần xem: 278
Bìa của 41 - MÁC

41 - MÁC

Số lần xem: 222
Bìa của 42 - LU-CA

42 - LU-CA

Số lần xem: 234
Bìa của 43 - GIĂNG

43 - GIĂNG

Số lần xem: 250
Bìa của 44 - CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ

44 - CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ

Số lần xem: 291
Bìa của 45 - RÔ-MA

45 - RÔ-MA

Số lần xem: 259
Bìa của 46 - ICÔ-RINH-TÔ

46 - ICÔ-RINH-TÔ

Số lần xem: 262
Bìa của 47 - 2CÔ-RINH-TÔ

47 - 2CÔ-RINH-TÔ

Số lần xem: 236
Bìa của 48 - GA-LA-TI

48 - GA-LA-TI

Số lần xem: 234
Bìa của 49 - Ê-PHÊ-SÔ

49 - Ê-PHÊ-SÔ

Số lần xem: 249
Bìa của 50 - PHI-LÍP

50 - PHI-LÍP

Số lần xem: 262
Bìa của 51 - CÔ-LÔ-SE

51 - CÔ-LÔ-SE

Số lần xem: 227
Bìa của 52 - 1TÊ-SA-LÔ-NI-CA

52 - 1TÊ-SA-LÔ-NI-CA

Số lần xem: 268
Bìa của 53 - 2TÊ-SA-LÔ-NI-CA

53 - 2TÊ-SA-LÔ-NI-CA

Số lần xem: 235
Bìa của 54 - 1TI-MÔ-THÊ

54 - 1TI-MÔ-THÊ

Số lần xem: 199
Bìa của 55 - 2TI-MÔ-THÊ

55 - 2TI-MÔ-THÊ

Số lần xem: 228
Bìa của 56 - TÍT

56 - TÍT

Số lần xem: 236
Bìa của 57 - PHI-LÊ-MÔN

57 - PHI-LÊ-MÔN

Số lần xem: 200
Bìa của 58 - HÊ-BƠ-RƠ

58 - HÊ-BƠ-RƠ

Số lần xem: 321
Bìa của 59 - GIA-CƠ

59 - GIA-CƠ

Số lần xem: 308
Bìa của 60 - 1PHI-E-RƠ

60 - 1PHI-E-RƠ

Số lần xem: 237
Bìa của 61 - 2PHI-E-RƠ

61 - 2PHI-E-RƠ

Số lần xem: 225
Bìa của 62-64 - 1,2,3GIĂNG

62-64 - 1,2,3GIĂNG

Số lần xem: 235
Bìa của 66 - KHẢI HUYỀN

66 - KHẢI HUYỀN

Số lần xem: 271