Tìm kiếm

Các Tác Giả

Millard J. Erickson

 Millard J. Erickson

Ông là một giáo sư thần học của Viện Thần học Truett thuộc trường đại học Baylor và Viện Thần Học Western Seminary, Porland. 

Ông là một trong những nhà thần học Tin Lành thuần túy (Evangelical) hàng đầu với nhiều tác phẩm, trong đó có:

  • God The Father Almighty
  • God in Three Person
  • The Word Became Flesh
  • Postmodernizing the Faith

Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO - Phần I

THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO - Phần I

Năm: 2001
Số lần xem: 3603
Bìa của THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO - Phần II

THẦN HỌC CƠ ĐỐC GIÁO - Phần II

Năm: 2001
Số lần xem: 1837