Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 680

Nội dung:

KINH THÁNH: Giăng 6:1-15;Giăng 6:22-69">22-69.

CÂU GỐC: “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (Giăng 6:29).

MỤC ĐÍCH: Khích lệ tín hữu dâng trọn đời sống mình cho Chúa, bất chấp phải trả giá nào.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Bánh và cá Giăng 6:1-15
T2 Bài học về các ổ bánh Giăng 6:22-40
T3 Chỗ khó hiểu của bài học Giăng 6:41-69
T4 Giá phải trả để theo Chúa Giê-xu Lu-ca 9:23-26
T5 Những kẻ theo Chúa Giê-xu nửa chừng Lu-ca 9:57-62
T6 Sự tự do làm nô lệ Rô-ma 6:15-19
T7 Sự đáp ứng của lòng biết ơn Rô-ma 12:1,Rô-ma 12:2

 

 Trọng tâm của Tin Lành không phải là những tổ chức từ thiện, những cơ quan cứu tế, thậm chí cũng không phải là những giáo huấn cao siêu của Chúa Giê-xu, bèn là chính mình Ngài. Theo Chúa là theo chính mình Ngài, không phải để được những gì riêng rẽ ngoài Ngài, mà là được chính mình Chúa.

 

I. SỰ ĐÁP ỨNG NÔNG NỔI (Giăng 6:1-15).

 Một đoàn dân đông theo Chúa Giê-xu, vì đã thấy phép lạ Ngài làm cho kẻ bệnh. Ngài muốn cho họ thấy một phép lạ khác để chứng minh Ngài là Chúa Cứu Thế phải đến trần gian.

 Ngài dùng năm cái bánh mạch nha và hai con cá là phần ăn của một người mà hóa ra cho năm ngàn người ăn no nê và còn dư 12 giỏ đầy.

 Khi đoàn dân thấy vậy, họ không suy nghĩ gì sâu xa hơn về Chúa, mà chỉ cho Ngài là một tiên tri, và họ muốn ép Ngài làm vua của họ. Họ muốn lợi dụng Ngài để được chữa lành khi đau ốm, được bữa ăn khi đói, mà không phải trả tiền.

 

II. ĐÁP ỨNG SỰ ĐÒI HỎI SÂU XA (Giăng 6:20-58).

 Sáng hôm sau, đoàn dân đông ấy lại lũ lượt đi tìm Chúa Giê-xu và khi gặp Ngài, họ nói: “Lạy Thầy, Thầy đến bao giờ?” Họ đoán rằng hành động và thái độ của họ làm cho Chúa vui lắm. Song Ngài nghiêm nét mặt mà trách họ rằng họ tìm Ngài không phải vì thấy các phép lạ, song vì được ăn bánh no nê.

 Rồi họ hỏi Chúa, vậy phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Ngài đáp: “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến”.

 Chúa phán: “Ta là Bánh Của Sự Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát”.

 Từ đó Ngài hướng tư tưởng của đoàn dân đông đến với chính mình Ngài là Đấng từ trời xuống, dâng thịt làm thức ăn, huyết làm thức uống cho mọi người. Ma-na xưa chỉ là tượng trưng, chính mình Ngài mới là bánh thật từ trời xuống, ban sự sống đời đời cho kẻ tin nhận Ngài. Tin nhận Chúa là đáp ứng với Tin Lành.

 

III. ĐÁP ỨNG VỚI TIN LÀNH THÌ PHẢI PHÂN RẼ THẾ GIAN (Giăng 6:59-69).

 Nhiều người, kể cả môn đồ của Chúa cũng lằm bằm là không hiểu nổi sự dạy dỗ của Ngài.

 “Từ lúc đó có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa”. Có lẽ về sau họ đã hiệp với một số người mà la lên rằng: “Hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá”. Thật, nên phân rẽ khỏi những người như vậy. Đó là lý do Chúa phán với 12 sứ đồ: “Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?”

 Số còn lại tuy ít, song được vững vàng hơn, tiến bộ hơn, dám công khai tuyên bố rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời”.

 Chúng ta tự xét mình theo Chúa có đáp ứng tiếng gọi của Ngài không? Theo Ngài vì thức ăn hay hư nát hay vì thức ăn còn lại đến đời đời? Theo Ngài vì lợi lộc trần gian hay vì cơ nghiệp trên trời? Theo Ngài vì ham mê xác thịt hay vì biết Chúa và hết lòng yêu Ngài? Chúng ta tận hiến đời mình để Chúa hoàn toàn chiếm hữu, hay chúng ta lợi dụng danh nghĩa của Ngài để mưu cầu lợi ích cho riêng mình? Tóm lại chúng ta có sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đáp ứng lời kêu gọi của Chúa không?

 Nên nhớ rằng Đấng từ trời xuống đời không phải để ban cho chúng ta cơm no áo ấm, hoặc tiền tài, địa vị, danh vọng, hay bất cứ lợi lộc nào của trần gian, mà để ban cho chúng ta chính mình Ngài, để nhờ Ngài chúng ta được sự sống đời đời. Đó là nhu cầu thiết yếu nhất của con người, nếu muốn sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau.

 

CÂU HỎI

  1. Chủ đích của Chúa Giê-xu khi làm các phép lạ là gì?
  2. Đoàn dân đã đáp ứng thế nào khi ăn bánh của Chúa hóa ra?
  3. Hội Thánh đã dùng các tổ chức từ thiện và cơ quan cứu tế để làm gì?
  4. Công việc quan trọng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải làm là gì?
  5. Ma-na của dân Israel ăn trong đồng vắng là tượng trưng cho bánh gì hôm nay?
  6. Tâm linh của chúng ta được sống bởi thứ bánh nào?
  7. Tại sao một số môn đồ trở lui trên đường theo Chúa?
  8. Tại sao Chúa thấy cần để cho họ trở lui?
  9. Chúng ta phải trả giá thế nào để theo Chúa?