Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 720

Nội dung:

KINH THÁNH: Cô-lô-se 3:1-17

CÂU GỐC: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi; và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

MỤC ĐÍCH: Giúp các tín hữu ý thức trách nhiệm của họ là phải dâng mọi sự cho Chúa để Ngài ban cho họ một đời sống sung mãn.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Đấng Christ là sự sống của tôi Cô-lô-se 3:1-17
T2 Đời sống sung mãn Giăng 10:10Ê-phê-sô 3:17-19
T3 Sống là Christ Phi-líp 1:12-21
T4 Đấng Christ ngự trong lòng Cô-lô-se 1:25-29
T5 Gốc nho và nhánh Giăng 15:1-11
T6 Sống cho Đức Chúa Trời Rô-ma 6:11-23
T7 Hy vọng tràn đầy Rô-ma 8:28-39 Không ai muốn sống cuộc đời cằn cỗi, nửa sống nửa chết, song muốn sống cuộc đời sung mãn. Con đường đạt đến cuộc sống sung mãn là hoàn toàn phục tùng Chúa. Có người nghĩ một cách sai lầm tai hại rằng nếu làm vậy chúng ta sẽ mất cả nhân cách, tự do và phải hủy bỏ chương trình tốt đẹp của mình. Trái lại chỉ khi nào chúng ta tận hiến đời mình cho Chúa thì nhân cách mới phát triển, tự do mới thiết thực và chương trình của chúng ta mới thành đạt. Chúa Giê-xu đã phán: “Ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật”.

 

I. BÍ QUYẾT CỦA CUỘC ĐỜI SUNG MÃN (Cô-lô-se 3:1-4).

1. Kể mình đã đồng chết và đồng sống lại với Chúa.

 Điểm sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh là “anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời” (2:12). Khi chịu báp- têm, chúng ta kể mình đã chết và chôn trong nước, rồi từ trong nước lại lên chúng ta kể mình đã sống một đời mới.

2. Sống trong đời mới.

 Như khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, Ngài được cất lên bên hữu Đức Chúa Trời, thì chúng ta được sống lại với Ngài, chúng ta cũng “hãy tìm các sự trên trời... ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”. Mặc dầu chúng ta còn sống tại trần gian, song tương quan với thiên đàng, gieo dưới đất mà gặt trên trời, làm việc cho hiện tại mà phần thưởng ở tương lai. “Sự sống của chúng ta giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời”. Khi nào Đấng Christ tái lâm, chúng ta sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

 Nếu mỗi chúng ta bởi đức tin chấp nhận chân lý này là chúng ta đã nắm được bí quyết của cuộc sống sung mãn.

 

II. TƯ CÁCH CỦA NGƯỜI SỐNG SUNG MÃN (Cô-lô-se 3:5-14).

 Bởi đức tin, chúng ta kể mình đã chết với Chúa về người cũ, thì bây giờ phải:

1. Đoạn tuyệt với người cũ (c. 5-11).

 “Hãy làm chết các chi thể...”, tức là làm tê liệt, đoạn tuyệt hoàn toàn với chúng, kể như chúng không còn nữa. Đó là cách đối xử với người cũ.

2. Sống theo người mới (c. 12-14).

 Bởi đức tin chúng ta kể mình đã sống lại với Chúa, thì bây giờ sống theo tư cách của người mới. Người mới là người được chọn của Chúa, người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Một người như thế phải thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ và yêu thương.

 

III. DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI CÓ SỰ SỐNG SUNG MÃN (Cô-lô-se 3:15-17).

1. Sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng.

 Có sự sung mãn là có sự bình an của Chúa. Đó là sự bình an vượt quá trí hiểu. Khi Chúa sắp bị nộp cho kẻ ác để bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài vẫn phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta” (Giăng 16:33). Sự bình an của Ngài như con sông, dòng nước nó tuôn tràn không dứt làm vui đền thờ của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 46:4).

 Người có sự sống sung mãn lúc nào cũng nghe, đọc, nghiên cứu, suy gẫm, nhất là thực hành Lời Chúa. Người ấy để Lời của Chúa kiểm soát, hướng dẫn hành động, ngôn ngữ, tư tưởng của mình.

3. Ca ngợi Chúa luôn luôn.

 Có sự sống sung mãn là có lòng đầy ơn Chúa, nên lúc nào cũng vui vẻ, tuôn tràn lời ca tiếng hát để tôn vinh Ngài. Không những hát trong nhà thờ và nhà riêng mà cũng hát trong rừng, trên núi, tại vùng kinh tế mới, trong bệnh viện, trên giường chết. Đây không phải là sự vui mừng của đời do hoàn cảnh tạo nên, giống như hàn thử biểu khi lên khi xuống tùy khí hậu bên ngoài. Song sự vui mừng này là của Chúa, không tuỳ thuộc hoàn cảnh bên ngoài, nó giống như máy điều hòa giữ được nhiệt độ cao luôn.

4. Tạ ơn Chúa trong mọi sự.

 Có sự sống sung mãn thì lúc nào và làm gì cũng tạ ơn Chúa. Biết rằng Chúa đang tể trị mọi sự, khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho mình. Chúa thấu rõ mọi sự từ đầu đến cuối, không có gì đột xuất cho Ngài cả. Chúa làm được mọi sự, không có gì quá khó cho Ngài. Chúa có mọi sự, không có nhu cầu nào của chúng ta là lớn quá cho Ngài. Ha-lê-lu-gia.

 Hãy để Chúa Giê-xu tuôn tràn sự sống dư dật, sức mạnh vô cùng của Ngài vào lòng chúng ta, hầu cho ai nấy đều có một đời sống sung mãn.

 

CÂU HỎI

  1. Nhờ đâu chúng ta hy vọng có cuộc sống sung mãn?
  2. Bí quyết của cuộc sống sung mãn là gì?
  3. Tại sao gọi lễ báp tem là sự đồng chết và đồng sống lại với Chúa?
  4. Sống trong đời mới có nghĩa gì?
  5. Đoạn tuyệt với người cũ là làm sao?
  6. Hãy kể các dấu hiệu của một người có sự sống sung mãn?
  7. Hãy giải nghĩa các dấu hiệu đó?