Tìm kiếm

Thể loại: Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật

Số lần xem: 760

Nội dung:

Kinh Thánh: Thi Thiên 136:1-9

Câu gốc: "Ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác,
Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta.
Ta đã rao ra sự cuối cùng của buổi đầu tiên và
đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên"
.
Ê-sai 46:9-10

Mục đích: Giúp tín hữu nhận thức rằng Đức Chúa Trời cao cả
có một chương trình và họ cũng nằm trong chương trình của Ngài.

 

Kinh Thánh đọc hằng ngày

Chúa Nhật:      Đức Chúa Trời có từ ban đầu        Thi Thiên 90:1-12

Thứ Hai:          Sự dựng nên vũ trụ                     Thi Thiên 19:1-14

Thứ Ba:            Trời và Đất được dựng nên          Ê-sai 40:12-22

Thứ Tư:            Nền của trái đất                         Giê-rê-mi 31:37; Hê-bơ-rơ 1:10-11

Thứ Năm:        Kích thước trái đất                       Gióp 38:4-6; Ê-sai 40:12-22

Thứ Sáu:          Đức Chúa Trời biết tôi                  Thi Thiên 139:1-18

Thứ Bảy:          Đức Chúa Trời cao cả                   Thi Thiên 136:1-9

 

Đức Chúa Trời là Đấng Tự hữu và Hằng hữu. Ngài vốn có từ trước vô cùng và còn cho đến sau vô tận. Ngài là Đấng đời đời. Đời đời là không có lúc bắt đầu cũng không có khi chấm dứt.

Chương trình của Đức Chúa Trời là để cho loài người được biết Ngài qua ba nguồn tài liệu chính xác như :

1. Sự Khải thị của Ngài trong Kinh-thánh.

2. Sự Khải thị của Ngài trong vũ-trụ.

3. Sự Khải thị của Ngài qua Chúa Giê-xu.

Ba nguồn tài liệu trên đây như ba pho sách của một tác giả, nên lời lẽ và tư tưởng trong ba pho sách nầy không hề mâu thuẫn nhau mà bổ túc cho nhau. Chúng ta có thể hiểu biết Đức Chúa Trời và không sợ sai lầm bằng cách dựa vào 3 nguồn tài liệu đó.

Hôm nay chúng ta học về chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong vũ trụ và trong Kinh thánh.

I. Vũ Trụ bao la.

Kinh thánh chép " Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất " (Sáng Thế Ký 1:1). Kinh thánh quả quyết Đức Chúa Trời thực hữu và thực hữu từ ban đầu.

Ngài là Số một (1), trước Ngài chỉ có một số không (0). Ngài đã dựng nên vũ trụ. Trong Thi Thiên 136:1-3, tác giả tôn xưng Chúa bằng 3 Danh Hiệu " Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các thần, Chúa của muôn chúa "

1. Đức Giê-hô-va :

Đức Giê-hô-va là Đấng tự hữu, hằng hữu (Xuất Ê-díp-tô 3:14) Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời đất (Nê-hê-mi 9:6 ; Ê-sai 42:5)

2. Đức Chúa Trời của các Thần :

Đây là nói theo cách của loài người thường nói, kỳ thật chỉ có một Thần là Đức Chúa Trời (1Cô-rinh-tô 8:4-16). Tất cả đều là loài thọ tạo, còn Chúa là đấng tạo hóa.

3. Chúa của muôn Chúa :

Đây chỉ về quyền cai trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trên muôn loài, muôn nước, muôn dân (Dân Số Ký 6:24-26, Khải Huyền 19:26).

Tiếp theo, tác giả cảm tạ Chúa, ca ngợi Chúa, vì chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao (Câu 4). Công việc của Chúa thật kỳ diệu, lớn lao quá đến nỗi viễn vọng kính cũng không khám phá ra hết được, và nhỏ li ti đến nỗi kính hiển vi cũng không thấy rõ được.

Khi đứng trên núi hay bên bờ đại dương, chúng ta cảm thấy mình chỉ là một sinh vật vô cùng bé nhỏ trong quả đất nhỏ này của vũ trụ. Kể ra quả đất của chúng ta cũng khá lớn, bằng cớ là chẳng mấy ai trong chúng ta đủ tiền đi vòng quanh nó. Song mặt trời lớn hơn quả đất môt triệu ba trăm ngàn lần. Dầu vậy, mặt trời so với các thiên thể khác chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Trong dãy ngân hà của chúng ta có 25 triệu mặt trời. Ngoài ra còn có các ngôi sao bề trục kính 240 triệu dặm và có đến hàng tỉ tỉ ngôi sao, không thể nào đếm được. Lại từ ngôi sao này đến ngôi sao kia xa quá, nên người ta phải đo bằng tốc độ ánh sáng. Mỗi giây đồng hồ ánh sáng đi 186 ngàn dặm. Với tốc độ đó, ánh sáng đi từ quả đất đến mặt trăng chỉ hơn 11 giây. Song ánh sáng phải đi mất hai triệu năm mới từ quả đất đến dãy ngân hà gần nhất, và có mấy triệu ngân hà như vậy. Ánh sáng phải đi hơn một tỉ năm mới từ quả đất đến ngân hà xa nhất mà con người có thể thấy được. Thế thì vũ trụ thật là bao la vô cùng!

Bây giờ chúng ta hãy nghe khoa học kể những sinh vật li ti của vũ trụ. Khi nói một vật nhỏ, chúng ta thường nói nhỏ như con kiến. Song vi trùng còn nhỏ hơn mà mắt trần không thấy được, lại trong vi trùng còn có các bộ phận tiêu hóa, sinh sản, thì nhỏ biết bao! Thế mà nguyên tử còn nhỏ hơn nữa. Trong một giọt nước mà chúng ta uống có chừng một trăm triệu nguyên tử. Vậy nguyên tử nhỏ là dường nào.

Tóm lại, một giáo sư đại học đã viết "Đối với một nhà thiên văn điều đáng chú ý hơn hết về vũ trụ không phải sự bao la của nó, không phải là thời đại lâu dài của nó, cũng không phải là sức mãnh liệt đang hành động trong nó. Điều làm cho nhà thiên văn cảm động và sợ hãi là cái yếu tố trật tự của nó. Từ một vệ tinh nhỏ xíu của thái dương hệ đến những ngân hà mênh mông vượt quá sự hiểu biết của chúng ta thì không có một dấu vết nào của sự hỗn độn, chẳng hề có sự ngẫu nhiên hoặc bất thường. Trật tự của vũ trụ là sự khám phá tuyệt đỉnh của khoa học".

Một giáo sư khác viết "Vũ trụ không phải do kết quả của một định luật đui mù, nhưng là sự sắp đặt bởi một Trí Thông Minh vĩ đại, chậm chạp song chắc chắn. Trí Thông Minh vĩ đại đó là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời".

Chúa dựng nên vũ trụ là công việc kỳ diệu, Chúa cứu chuộc loài người còn kỳ diệu hơn biết bao! Từ chỗ hư vô, Chúa đã dùng lời phán của Ngài mà dựng nên vũ trụ bao la. Song để cứu chuộc loài người Chúa phải giáng hạ trần gian, nếm trải trăm ngàn cay đắng, thậm chí phải chết trên thập tự giá và sống lại. Vậy nếu chúng ta cảm tạ và ca ngợi Chúa về công việc của Ngài đã dựng nên vũ trụ thì chúng ta càng phải cảm tạ và ca ngợi Ngài muôn lần hơn về công việc của Ngài đã cứu chuộc chúng ta. "Vì sự nhân từ Ngài, còn đến đời đời".

II. Kinh Thánh chính xác.

Mục đích của Kinh thánh không phải để dạy khoa học, song khi đề cập đến lỉnh vực khoa học, Kinh thánh nói chính xác. Vì như trên đã tỏ: Vũ trụ và Kinh thánh là 2 pho sách của cùng một tác giả,2 nguồn khải thị của Đức Chúa Trời. Vũ trụ và Kinh thánh không hề có sự mâu thuẫn. "Bị thử nghiệm bởi vũ trụ học, thiên văn học, địa chất học, động vật học, sinh lý học, cơ thể học, vật lý học. . . Kinh thánh chứng minh sự trí thức khôn ngoan siêu phàm của nó".

Vào thế kỷ thứ 11, có 2 nhà thiên văn tưởng có thể đếm hết các ngôi sao trên trời nên đã cho Kinh thánh nói sai, vì Chúa phán với Áp-ra-ham "Ngươi hãy ngó lên trời và ngươi đếm được các ngôi sao thì cứ đếm đi!.. Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy" (Sáng Thế Ký 15:5). Ngày nay nhờ chế tạo được viễn vọng kính cực mạnh có đường kính 5 mét thấy thật xa, các nhà thiên văn phải thú nhận không thể nào đếm hết các ngôi sao. Thế thì, tại khoa học khám phá chưa tới, chứ không phải Kinh thánh nói sai.

Trong khi các khoa học gia thuở xưa nghỉ rằng quả đất là một mặt phẵng thì Kinh thánh đã chép "Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không" (Gióp 26:7), và Đức Chúa Trời là "Đấng ngự trên vòng trái đất này" (Ê-sai 40:22). Vậy, khoa học ngày càng tiến bộ càng chứng minh Kinh thánh nói đúng.

Sự khải thị của Đức Chúa Trời trong vũ trụ vật chất và sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh là 2 phương diện của một sự khải thị. Sự khải thị của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên không hề mâu thuẫn với sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Mỗi khi có một điều dường như mâu thuẫn giữa khoa học (là phương pháp giải thích thiên nhiên), với thần học (là phương pháp giải thích Kinh thánh), là vì một trong 2 phương pháp giải thích đó sai lầm. Và vấn đề căn bản của sự xung đột giữa Cơ-đốc-giáo và khoa học nằm trong địa hạt giải thích. Một nhà khoa học về không gian đã nói "Càng đi xa hơn trong việc thăm dò không gian, đức tin của tôi càng sâu nhiệm".

1. Nội dung hiệp nhất của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời dùng dùng gần bốn chục trước giả, sống trong khoảng thời gian 1500 năm ở Châu Âu, Á và Phi  để viết 66 quyển trong Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh không hề có sự mâu thuẫn mà cả nội dung hiệp nhất cách kỳ diệu.

2. Tính cách hợp thời của Kinh Thánh: Dầu Kinh Thánh đã được viết trước đây hàng ngàn năm, nhưng hàng ngàn năm qua cho đến nay Kinh Thánh vẫn được hàng tỉ người trẻ, già, học thức, ít học... của mọi dân tộc trên thế giới đọc và nghiên cứu say sưa. Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 1200 thứ tiếng và là sách in nhiều nhất trên thế giới.

3. Sự ứng nghiệm các lời tiên tri: Kinh Thánh chứa đựng hàng ngàn lời tiên tri, các lời tiên tri của Kinh Thánh được tuyên bố rõ ràng và chi tiết. Hầu hết các lời tiên tri của Kinh Thánh - Ngoại trừ các lời tiên tri về cõi lai thế sẽ xảy ra mai sau - đều đã và đang được ứng nghiệm. Lạ lùng nhất vẫn là lời tiên tri về Đấng Cứu Thế Giêxu đến thế gian để cứu chuộc nhân loại.

4. Quyền năng biến cải lòng người của Kinh Thánh: Kinh Thánh có quyền năng biết cải con người cách lạ lùng. Một vị tù trưởng nổi tiếng dã man của Phi Châu đã nói với một người Anh khi người nầy chê bai ông đọc Kinh Thánh: "Thưa ông, nếu không nhờ quyển Kinh Thánh mà ông chê là cổ xưa và không có giá trị đó thì bây giờ ông đã ở trong bụng tôi rồi."

5. Kinh Thánh một quyển sách lạ lùng về chương trình cứu rỗi nhân loại: Ngay khi con người đầu tiên phạm tội thì Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại qua Con Ngài là Chúa Giêxu và được chép trong Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa về chương trình kỳ diệu của Ngài.

Đức Chúa Trời có một chương trình là bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta biết. Qua vũ trụ và Kinh thánh, không những chúng ta biết Chúa là Đấng Hằng Hữu, quyền năng, vinh hiển, thánh khiết, hơn nữa chúng ta còn biết Ngài rất mực yêu thương chúng ta. Vậy, chúng ta hãy dâng mình cho Ngài, để dự vào chương trình của Ngài là đem tình thương cho kẻ khác. (Hãy kêu gọi mọi học viên cầu nguyện dâng mình cho chúa ngay bây giờ).

 

Câu hỏi

1. Đức Chúa Trời Hằng hữu, đời đời là có nghĩa gì ?

2. Đức Chúa Trời tự bày tỏ cho chúng ta qua ba nguồn nào?

3. Tại sao chúng ta dám quả quyết rằng vũ trụ và Kinh thánh không hề mâu thuẫn nhau?

4. Hãy nhắc lại một điều gì chứng minh vũ trụ thật bao la?

5. Điều gì trong vũ trụ làm cho các nhà thiên văn phải cảm động và sợ hãi?

6. Tại sao chúng ta biết Kinh thánh nói không ai có thể đếm được hết các ngôi sao là đúng?

7. Ở chỗ nào trong Kinh Thánh nói quả đất tròn?

8. Xin cho biết về nội dung hiệp nhất của Kinh Thánh?

9. Điều gì chứng tỏ tính cách hợp thời của Kinh Thánh?

10. Chúng ta phải làm gì để dự phần vào chương trình của Chúa?