Tìm kiếm

Thư Viện

Bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh của Tiến sĩ Bob Utley

Bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh của Tiến sĩ Bob Utley

Tiến sĩ Bob Utley cho biết:

Hiện nay trang mạng nghiên cứu Kinh thánh miễn phí này cam kết đi theo sự linh cảm đặc biệt của Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Đây là nguồn tài liệu giúp sức cho đức tin (sự cứu rỗi) và sự thực hành (nếp sống Cơ đốc). Chìa khóa để giải nghĩa Kinh thánh là tìm ra ý của tác giả nguyên thủy qua các bước sau:

(1) cách dùng thể loại văn chương,
(2) bối cảnh văn chương,
(3) sử dụng ngữ pháp,
(4) cách dùng chữ,
(5) bối cảnh lịch sử của tác giả và tác phẩm,
(6) các phân đoạn tương ứng,

(công cụ giải nghĩa tốt nhất cho một cuốn sách được linh cảm chính là cuốn sách được linh cảm. Kinh thánh là một kho thư viện lẽ thật).

Tác giả đã được trang bị qua trường lớp hẳn hoi (xin xem resume và bản tuyên ngôn đức tin của tác giả trên mạng www. freebiblecommentary.org) về lãnh vực giải kinh (giải nghĩa Kinh thánh) và nổ lực:

  • Khuyến khích bạn tự đọc Kinh thánh (bạn, cuốn Kinh thánh, và Đức Thánh Linh chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu)
  • Giúp bạn lượng giá lại sự hiểu biết của mình và đưa ra một số cách giải nghĩa khác nhau
  • Một khi ý nghĩa nguyên thủy (tức là ý nghĩa chính của nó) được tìm ra, thì nó phải được áp dụng vào bối cảnh văn hóa và cuộc sống của bạn! Có thể có nhiều áp dụng khác nhau nhưng chỉ có một ý nghĩa có thẩm quyền.
  • Các định luật về giải kinh không thể cho bạn biết chắc đoạn Kinh văn có nghĩa gì nhưng nó giúp bạn lọc ra những ý nào nó không có ý nói đến!
  • Giải nghĩa Kinh thánh là một bản kiểm kê những điều bạn học về Kinh thánh. Các khía cạnh của việc giải kinh là quan trọng nhưng thông thường các nhà giải kinh hiện đại chỉ hỏi câu hỏi này, "Đoạn Kinh văn đó có ý nghĩa gì cho tôi?” trong khi câu hỏi thích hợp hơn phải là, "Tác giả nguyên thủy (tức là người duy nhất được linh cảm) muốn nói gì với thời đại của họ?” và "Lẽ thật đó áp dụng như thế nào cho tôi ngày hôm nay?”

Tôi mong rằng Khóa Giải nghĩa Kinh thánh đem lại ơn phước cho bạn và các sách giải nghĩa Kinh thánh theo từng câu đem bạn lại gần với Chúa hơn.

Tiến sĩ Bob Utley
Giáo sư Khoa Giải nghĩa Kinh thánh (Đã về hưu)
Copyright © 2013 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA

Bìa của 01 - CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO

01 - CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO

Năm: 2002
Số lần xem: 2963
Bìa của 02 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO

02 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO

Năm: 2000
Số lần xem: 2504
Bìa của 03 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI NGHĨA KINH THÁNH

03 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI NGHĨA KINH THÁNH

Năm: 1996
Số lần xem: 1046
Bìa của 04 - GIẢI NGHĨA SÁCH PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

04 - GIẢI NGHĨA SÁCH PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

Năm: 2011
Số lần xem: 807
Bìa của 05 - GIẢI NGHĨA SÁCH TRUYỀN ĐẠO VÀ NHÃ CA

05 - GIẢI NGHĨA SÁCH TRUYỀN ĐẠO VÀ NHÃ CA

Năm: 2011
Số lần xem: 890
Bìa của 06 - GIẢI NGHĨA SÁCH Ê-SAI (ĐOẠN 1-39)

06 - GIẢI NGHĨA SÁCH Ê-SAI (ĐOẠN 1-39)

Năm: 2010
Số lần xem: 799
Bìa của 07 - GIẢI NGHĨA SÁCH Ê-SAI (ĐOẠN 40-66)

07 - GIẢI NGHĨA SÁCH Ê-SAI (ĐOẠN 40-66)

Năm: 2010
Số lần xem: 842
Bìa của 08 - GIẢI NGHĨA SÁCH A-MỐT, Ô-SÊ, GIÔ-NA, MI-CHÊ

08 - GIẢI NGHĨA SÁCH A-MỐT, Ô-SÊ, GIÔ-NA, MI-CHÊ

Năm: 2010
Số lần xem: 990
Bìa của 09 - GIẢI NGHĨA SÁCH MÁC, I VÀ II PHI-E-RƠ

09 - GIẢI NGHĨA SÁCH MÁC, I VÀ II PHI-E-RƠ

Năm: 2010
Số lần xem: 662
Bìa của 10 - GIẢI NGHĨA SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

10 - GIẢI NGHĨA SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

Năm: 2010
Số lần xem: 691
Bìa của 11 - GIẢI NGHĨA SÁCH PHÚC ÂM GIĂNG, I, II, IIIGIĂNG

11 - GIẢI NGHĨA SÁCH PHÚC ÂM GIĂNG, I, II, IIIGIĂNG

Năm: 2010
Số lần xem: 730
Bìa của 12 - GIẢI NGHĨA SÁCH RÔ-MA

12 - GIẢI NGHĨA SÁCH RÔ-MA

Năm: 1996
Số lần xem: 628
Bìa của 13 - GIẢI NGHĨA SÁCH I, II CÔ-RINH-TÔ

13 - GIẢI NGHĨA SÁCH I, II CÔ-RINH-TÔ

Năm: 2010
Số lần xem: 653
Bìa của 14 - GIẢI NGHĨA SÁCH GA-LA-TI, I, II TÊ-SA-LÔ-NI-CA

14 - GIẢI NGHĨA SÁCH GA-LA-TI, I, II TÊ-SA-LÔ-NI-CA

Năm: 1996
Số lần xem: 653
Bìa của 15 - GIẢI NGHĨA SÁCH 1 TI-MÔ-THÊ, TÍT, 2 TI-MÔ-THÊ

15 - GIẢI NGHĨA SÁCH 1 TI-MÔ-THÊ, TÍT, 2 TI-MÔ-THÊ

Năm: 2002
Số lần xem: 684
Bìa của 16 - GIẢI NGHĨA SÁCH HÊ-BƠ-RƠ

16 - GIẢI NGHĨA SÁCH HÊ-BƠ-RƠ

Năm: 2013
Số lần xem: 859
Bìa của 17 - GIẢI NGHĨA SÁCH GIA-CƠ, GIU-ĐE

17 - GIẢI NGHĨA SÁCH GIA-CƠ, GIU-ĐE

Năm: 1996
Số lần xem: 605
Bìa của 18 - GIẢI NGHĨA SÁCH KHẢI-HUYỀN

18 - GIẢI NGHĨA SÁCH KHẢI-HUYỀN

Năm: 1998
Số lần xem: 776