Tìm kiếm

Thư Viện

Sách Tham Khảo Viết Về Dân Do Thái

Nhu Liệu Thánh Kinh Online giới thiệu đến quý vị một số sách viết về Người Do Thái (Israel) để tham khảo thêm. 

Chúng tôi không biết rõ lắm về tác giả và quan niệm thần học của họ.

Nhưng những gì họ viết về người Do Thái, dân tộc của Đức Chúa Trời cũng đáng để chúng tham khảo.

Quý vị hãy xem như một nguồn tư liệu bên ngoài để nghiên cứu thêm.