Tìm kiếm

PHẦN 2

PHẦN 2 NHỮNG BÀI HỌC VỀ NẾP SỐNG CƠ ĐỐC

Khi Bạn đang được tăng trưởng trong đời sống tâm linh của một người Cơ Đốc, điều quan trọng là Bạn cần tiếp tục học hỏi Lời Chúa cách thường xuyên và học cách làm thế nào để áp dụng vào cuộc sống những điều căn bản thuộc về nếp sống Cơ Đốc. Trong phần “Những Bài Học Về Nếp Sống Cơ Đốc” nầy, Bạn sẽ học 8 nguyên tắc và lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho Bạn trong địa vị là con cái Ngài. Bên cạnh đó, cũng có những trách nhiệm và đặc quyền tương xứng mà Bạn cần phải sống thế nào cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có thể khám phá phương cách tốt nhất là mỗi ngày học hỏi vài câu hỏi nêu ra trong bài học hơn là cố gắng hoàn tất bài học trong một lúc. Điều nầy sẽ giúp Bạn mỗi ngày ăn nuốt Lời Chúa cách đều đặn hơn. Hãy nhớ dành riêng ít thì giờ mỗi ngày để ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ. Học thuộc lòng mỗi câu cách chính xác, đầy đủ, từng lời từng chữ một.

Để việc học Kinh Thánh được hiệu quả hơn, Bạn nên có một quyển Kinh Thánh riêng, một quyển Thánh Kinh Tự Điển và một nơi yên tĩnh để ngồi học.