Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 1 Giăng 4:11-12

Bi-lê-am

Bi-lê-am\ Bileam. Biham (tham lam).

Một thành trong địa hạt về phía tây của phân nửa chi phái Ma-na-se, và phía tây sông Giô-đanh, đã phân chia cho những người Lê-vi của dòng Kê-hát (ISử 6:70). Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ, tên Bi-lê-am cũng giống Gíp-lê-am trong Giô 17:11, chỉ thay đổi cách chép văn. Trong Giô 21:25 cũng đặt tên là Gát-Rim-môn, bản Kinh Thánh bảy mươi người (Septante) cũng giống như vậy.