Tìm kiếm

"Rồi Sẽ Qua Đi..."

Một tín hữu cao tuổi luôn kè kè quyển Kinh Thánh cũ mòn. Mục sư hỏi:

- “Quyển Kinh Thánh cho biết bà đã đọc nó nhiều lắm. Vậy bà thích câu nào nhất?”

Bà đáp:

- “Tôi thích tất cả những đoạn có câu 'Rồi sẽ qua đi...' ('It came to pass').

Mục sư ngạc nhiên:

- “Đó chỉ là cụm từ chuyển tiếp?".

Bà cười:

- “Nhưng đó là điều Chúa nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi: cuộc giải phẫu tim tháng tới, cái chân đau, nỗi nhớ ông nhà tôi vừa mới mất... Tất cả sẽ rồi qua đi, không kéo dài mãi, và Chúa đang cùng tôi vượt qua”.

 

 

Kinh Thánh dạy hãy vui mừng mãi mãi, không có nghĩa cười nói suốt ngày. Nhưng là thái độ bình an, tin tưởng vì biết Chúa đang làm các phép lạ trong đời sống mình; Ngài sẽ dùng thử thách để làm thành những điều tốt nhất vì mục đích Ngài đã định cho ta.

Ai cũng vui khi thành công. Nhưng người thật sự cam kết với Chúa sẽ nói: “Dù khó khăn, con vẫn vui vì có Chúa đi cùng!”

Để kinh nghiệm Chúa nhiều hơn: Hãy luôn vui mừng!

Thái độ đem ta đến gần Chúa và bày tỏ tin mừng, phước hạnh, niềm vui cho người khác.

Nguồn: Sưu tầm