Tìm kiếm

NHỮNG BÀI VIẾT MỚI ĐĂNG: 

“Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ.” (Đa-ni-ên 9:5-6) Qua những bài học trước chúng ta đã xem xét cách cầu nguyện trong cơn khủng hoảng. Đa-ni-ên cho chúng ta thấy sáu nguyên tắc chính qua lời cầu nguyện của ông, chép trong... Xem bài viết
123. Có bao nhiêu ngôn ngữ đã được dùng để ghi chép Kinh Thánh? Có 3 thứ ngôn ngữ đã được sử dụng để ghi chép Kinh Thánh, đó là tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng A-ram, và tiếng Hy-lạp Tân Ước. 124. Tiếng Hê-bơ-rơ là loại ngôn ngữ nào? Tiếng Hê-bơ-rơ là tiếng của người Y-sơ-ra-ên, mà tổ tiên họ thời Cổ đại vẫn được các dân tộc láng giềng gọi là người Hê-bơ-rơ [Sáng14:13;39:14; 1Sa 4:9…]. Tiếng Hê-bơ-rơ thuộc về dòng ngôn ngữ Sémitique tại Trung đông. Mẫu tự Hê-bơ-rơ gần giống với mẫu tự... Xem bài viết
Có lẽ bạn đã bước sang năm 2020 với những kế hoạch lớn. Mục vụ vĩ đại mà bạn mơ ước thức hiện vốn không hề liên quan đến một cơn đại dịch toàn cầu. Thế rồi Tháng Ba đến và tất cả các kế hoạch của bạn đều phải thay đổi. Tôi biết nhiều lãnh đạo hội thánh đã từng chứng kiến Đức Chúa Trời hành động theo những phương cách họ chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi còn biết nhiều lãnh đạo hội thánh cảm thấy nản lòng trong sáu tháng đầu năm nay. Đối với họ, dường như không có việc gì hanh thông cả. Nếu các bạn... Xem bài viết

MS Rick Warren 700widthXEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN 

“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài” (Đa-ni-ên 9:4 BHĐ). Trong cơn khủng hoảng, điều quan trọng nhất bạn có thể làm được là cầu nguyện. Như chúng ta đã học, Đa-ni-ên chương 9 cho chúng ta khuôn mẫu tuyệt vời về sự cầu nguyện trong những giờ phút khó khăn của cuộc sống. Chúng ta đã học biết: Để Đức Chúa Trời phán dạy trước khi chúng ta thưa chuyện với Ngài. Tập trung chú ý vào Chúa... Xem bài viết
“…khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu” (Đa-ni-ên 9:3b). Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên chương 9 cho ta gương mẫu tuyệt vời về phương thức cầu nguyện trong cơn khủng hoảng. Trong phân đoạn này qua các bài tĩnh nguyện đã học vừa qua, chúng ta biết rằng mình cần phải: Lắng nghe Chúa phán trước... Xem bài viết
“Tôi dốc đổ lòng mình ra, trút cả linh hồn tôi cho Chúa” (Đa-ni-ên 9:3a) Trong hai bài tĩnh nguyện trước, chúng ta đã tìm hiểu cách Đa-ni-ên cầu nguyện khi ông gặp khủng hoảng trong đời sống riêng của ông và của dân Y-sơ-ra-ên. Tấm gương của ông cho chúng ta thấy khuôn mẫu của lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Đến đây, chúng ta đã học biết... Xem bài viết
“Ta yêu những người yêu mến ta, Người hết lòng tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm-ngôn 8:17 BHĐ). Tất cả chúng ta đều đã gặp những cơn khủng hoảng nhằm thử nghiệm mọi điều trong đời sống chúng ta, kể cả niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Đa-ni-ên cho chúng ta một bảng kế hoạch cầu nguyện chi tiết để ứng dụng trong những lúc khó khăn... Xem bài viết
“Năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, thuộc dòng giống người Mê-đi, là người được lập lên cai trị vương quốc Canh-đê; vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Giê-ru-sa-lem, mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi,... Xem bài viết

Khich le nguoi phuc vuXem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 

Nếu muốn hầu việc Chúa lâu dài, bạn cần học cách giải quyết sự thất vọng. Bản chất của chức vụ chính là điều khiến bạn rất dễ gặp thất vọng. Mỗi người lãnh đạo đều phải biết cách giải quyết sự căng thẳng giữa lý tưởng và thực tế. Dù hội thánh bạn có hiệu quả đến đâu cũng chưa đúng theo ý bạn. Bạn sẽ luôn muốn hội thánh mình tốt hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Môi-se biết rất rõ về sự thất vọng trong chức vụ. Chưa có ai từng bị phàn nàn hay thiếu công nhận như ông. Hết lần này đến lần khác dân... Xem bài viết
Trong những năm tháng sắp tới, thế giới sẽ được cài đặt ở chế độ tái dựng. Chúng ta sẽ là những hội thánh, cộng đồng và nền kinh tế tái dựng. Quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ là những cuộc đời làm công tác tái dựng. Sự lãnh đạo đóng vai trò cốt yếu trong bất kỳ một nỗ lực tái xây dựng nào, và Nê-hê-mi là người lãnh đạo yêu thích nhất của tôi... Xem bài viết
Sự lo lắng đang gây thiệt hại nặng nề cho thế giới ngày nay. Cuối tháng trước, một cuộc thăm dò ý kiến của Hiệp Hội Tâm Lý Mỹ cho thấy rằng gần một nửa dân số Mỹ lo sợ bị mắc COVID-19. Gần 2/3 lo người thân của mình mắc bệnh. 2/3 dân số còn lo ngại về những tác động lâu dài trên nền kinh tế. Thưa quý Mục Sư, tôi chắc bạn không ngạc nhiên về... Xem bài viết
Đối với nhiều người trên thế giới ngày nay, một vài tháng qua là khoảng thời gian đầy căng thẳng. Có lẽ, chính bạn cũng thấy như vậy. Bề ngoài, rất dễ nghĩ rằng sự căng thẳng của bạn bắt nguồn từ chỗ chính bạn hay một người thân của bạn nhiễm COVID-19 hay đang đối diện với những thách thức ngày càng gia tăng về kinh tế liên quan đến đại... Xem bài viết
Vài tuần vừa qua đã xảy ra nhiều sự thay đổi chưa từng thấy trong đời sống và chức vụ của chúng ta. Tôi biết nhiều mục sư đang cố gắng làm sao để hầu việc Chúa trong giai đoạn người người phải cách xa nhau, để phục vụ những người có nguy cơ cao nhất trong cộng đồng chúng ta và để duy trì chức vụ khi phần mười và các của dâng đều sụt giảm. Không... Xem bài viết