Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chơn tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Gióp 23:10-11

Tìm Nội Dung Thánh Ca

Tìm Kiếm

NỘI DUNG CẦN TIM:
Trong Mục: