MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Những Quyết Định Đúng Đắn Luôn Phù Hợp Với Lời Chúa

Những Quyết Định Đúng Đắn Luôn Phù Hợp Với Lời Chúa

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Thi Thiên 119:105 Mỗi ngày chúng ta làm hết quyết định này đến quyết định khác và thật khó để biết được làm thế nào để có được quyết định. Nhưng đây là một nguyên tắc...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01