Tìm kiếm

Tuân Thủ Mười Điều Răn

TẢN MẠN

Đức Chúa Trời ghi khắc Mười Điều Răn trên hai bảng đá. Khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội đúc và thờ con bò bằng vàng thì ông Môi-se liệng hai bảng đá xuống đất. Hai bảng đá bị bể tượng trưng cho sự kiện họ vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phạm tội, không những chúng ta phạm tội với Ngài, mà chúng ta còn xé bỏ giao ước đã lập với Ngài và làm cho lòng Ngài tan nát.

THUỘC LÒNG

1. Không có một thần nào khác
2. Không thờ một hình tượng nào
3. Danh của Đức Chúa Trời
4. Nghỉ ngơi trong ngày thánh
5. Hiếu kính cha mẹ
6. Không giết người
7. Không tà dâm
8. Không trộm cắp
9. Không làm chứng dối
10. Không tham lam

ĐIỀU RĂN I

 

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
(Xuất Ai-cập Ký 20:3)

 

ĐIỀU RĂN II

 

Ngươi chớ làm cho mình tượng,
cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia,
hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất.
(Xuất Ai-cập Ký 20:4)

 

ĐIỀU RĂN III

 

Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi,
vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội
kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
(Xuất Ai-cập Ký 20:7)

 

ĐIỀU RĂN IV

 

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
(Xuất Ai-cập Ký 20:8)

 

ĐIỀU RĂN V

 

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,
hầu cho ngươi được sống lâu trên đất
mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
(Xuất Ai-cập Ký 20:12)

 

ĐIỀU RĂN VI

 

Ngươi chớ giết người.
(Xuất Ai Cập Ký 20:13)

 

ĐIỀU RĂN VII

 

Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
(Xuất Ai-cập Ký 20:14)

 

ĐIỀU RĂN VIII

 

Ngươi chớ trộm cướp.
(Xuất Ai-cập Ký 20:15)

 

ĐIỀU RĂN IX

 

Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
(Xuất Ai-cập Ký 20:16)

 

ĐIỀU RĂN X

 

Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi,
cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa,
hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
(Xuất Ai-cập Ký 20:17)

 

TÌM HIỂU

1. Kinh Thánh Tân Ước lặp lại chín trong số Mười Điều Răn, và điều chỉnh lại điều răn thứ tư. Ngày Sa-bát của người Do Thái rơi nhằm ngày thứ bảy trong tuần, còn Cơ Đốc nhân thường nhóm lại thờ phượng Chúa vào Chúa nhật, là ngày thứ nhất trong tuần. Dầu vậy, thật ra, chúng ta muốn họp lại thờ phượng và nghỉ ngơi vào ngày nào trong tuần cũng được (Rô-ma 14:5; Ga-la-ti 4:10).

2. Quan trọng là tự trong thâm tâm bạn sẵn sàng tuân thủ các mạng lịnh này. Đừng như những người đạo đức giả chỉ lo phô trương cho người ta thấy họ có tuân thủ những điều răn đó ngoài môi miệng nhưng trong lòng thì luôn luôn tìm cách thoái thác để khỏi phải tuân thủ hoàn toàn các điều răn đó. Bí quyết giúp bạn hiểu Mười Điều Răn là hiểu điều răn thứ mười: Đừng tham lam. Tham lam là chuyện diễn ra trong thâm tâm của bạn, chẳng một người nào có thể nhìn thấu tánh tham lam đó ngoại trừ Đức Chúa Trời. Khi bạn vi phạm chín điều răn khác thì người ta biết ngay; nhưng họ không thể biết được khi bạn vi phạm điều răn cuối cùng. Vì vậy, khi tự trong bạn tuân thủ điều răn thứ mười thì bạn sẽ hiểu rằng sự tuân thủ Mười Điều Răn phải phát xuất từ trong lòng.

3. Đôi lúc chúng ta cần suy ngẫm kỹ lưỡng về Mười Điều Răn để bảo đảm là chúng ta không vi phạm điều răn nào cả. Thí dụ, nhiều Cơ Đốc nhân chẳng bao giờ tính chuyện ăn cắp của bạn bè, nhưng họ sẵn sàng ăn cắp của chính quyền qua việc trốn thuế. Một số người ăn cắp danh tiếng hoặc sáng kiến của người khác. Một số Cơ Đốc nhân chắc chắn sẽ không bao giờ cầm dao giết ai cả nhưng họ vẫn thù hằn và nguyền rủa người khác (1Giăng 3:15), hoặc họ phá thai. Có người không bao giờ phạm tội tà dâm, nhưng thường nhìn phái nữ với lòng thèm muốn rạo rực (Ma-thi-ơ 5:28).

4. Bạn cần lập giao ước với Đức Chúa Trời về việc tuân thủ các điều răn này, vì nhờ đó mà tình yêu thương và mối thông công của bạn với Ngài không bị gián đoạn. Nên nhớ là nếu đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì đương nhiên bạn vâng theo các điều răn đó bởi vì bạn yêu mến Ngài (Phục truyền 6:5-6). Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, chắc chắn bạn được cứu rỗi, chắc chắn bạn được vào thiên đàng.  Vậy đừng bao giờ nghĩ rằng phải tuân thủ các điều răn để được vào thiên đàng.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính: Giao ước

1. Điều răn thứ nhất là không được thờ một thần nào khác. Phải thờ phượng, phục vụ và kính sợ một mình Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà thôi. Nếu bạn chưa nhận lễ báp-têm thì nên xin vị mục sư, truyền đạo tại Hội Thánh của bạn làm báp-têm cho bạn để bạn có cơ hội tuyên bố với thế gian rằng nay bạn là Cơ Đốc nhân, bạn không bao giờ quay trở lại với lề thói của niềm tin cũ nữa. Đừng chỉ dành cho Đức Chúa Trời một góc nhỏ trong đời sống của bạn, phải để Ngài làm trung tâm cho mọi phương diện của cuộc sống của bạn.

Bạn chưa để Chúa Giê-xu làm vua độc tôn, trong lãnh vực nào của cuộc sống bạn?

[  ] Nghề nghiệp / học vấn
[  ] Tìm bạn đời / cuộc sống hôn nhân
[  ] Con cái
[  ] Nhà cửa
[  ] Quan niệm sống
[  ] Bạn hữu
[  ] Hội Thánh          
[  ] Sống với cộng đồng / đất nước
[  ] Nội tâm / thân thể
[  ] Những lãnh vực khác _________________________

2. Theo điều răn thứ hai thì bạn không được phép thờ một hình tượng nào trong sinh hoạt cũng như trong nội tâm. Bất cứ điều quan tâm hoặc ưu thích nào đang giành địa vị trung tâm của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn cũng đều là thờ hình tượng. Có thể là một hình tượng do bàn tay con người chế tạo ra, cũng có thể là một hình tượng trong tâm hồn (Ê-xê-chiên 14:4). Trong lòng của bạn có một hình tượng nào đang ngự trị không?

(Chú ý: Nhớ là đừng miệt mài thảo luận bất cứ một câu nào. Cần thúc giục chuyển qua thảo luận câu kế tiếp).

3. Bạn cần hành động ra sao để đặt Đức Chúa Trời vào vị trí tối cao trong lòng và trong đời sống của bạn (Xem Ma-thi-ơ 19:20-22).

4. Điều răn thứ ba là đừng dùng danh của Đức Chúa Trời một cách bất kính. Xin đọc Lê-vi Ký 19:12; Ma-thi-ơ 5:33-37Ma-la-chi 1:6-8. Trong quá khứ bạn đã tỏ ra bất kính đối với danh của Đức Chúa Trời qua những việc nào?

[  ] Nhân danh Đức Chúa Trời mà thề dối
[  ] Không làm trọn lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời
[  ] Thề thốt với Đức Chúa Trời “Tôi thề với Đức Chúa Trời rằng...”
[  ] Dâng cho Đức Chúa Trời những của lễ kém chất lượng thay vì chỉ dâng điều tốt nhất.

5. Điều răn thứ tư là giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh, có nghĩa là dành riêng thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, lắng nghe Ngài phán và nghỉ ngơi thư giãn. Bạn muốn dành ngày nào và thời gian nào trong ngày cho vấn đề này?

Ngày trong tuần

Sáng

Chiều

Tối

Chúa Nhật

 

 

 

Thứ Hai

 

 

 

Thứ Ba

 

 

 

Thứ Tư

 

 

 

Thứ Năm

 

 

 

Thứ Sáu

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

6. Điều răn thứ năm là hiếu kính cha mẹ. Suy nghĩ về những cách thức chúng ta có thể hiếu kính cha mẹ: vâng lời, giúp đỡ họ trong mọi công việc, cung ứng tiền bạc, thăm viếng...  Bạn có thể làm việc gì để tỏ lòng hiếu kính cha mẹ trong tuần này?

[  ] Vâng lời trong việc ___________________________________
[  ] Giúp đỡ cha mẹ trong việc ____________________________
[  ] Cho cha mẹ ________________________________________
[  ] Thăm cha mẹ vào lúc ________________________________
[  ] Những việc khác ____________________________________

7. Điều răn thứ sáu là: Đừng giết người. Ghét một người nào đó cũng bằng là giết người rồi (1Giăng 3:5). Bạn đang ghét ai? Bạn có bằng lòng giao nộp lòng ghen ghét này cho Đức Chúa Trời không?

Tên của người bạn ghét: __________________________________

[  ] Tôi bằng lòng giao nộp lòng ghen ghét cho Đức Chúa Trời
[  ] Tôi không bằng lòng
[  ] Hiện nay tôi chưa sẵn sàng nhưng tôi sẽ để Đức Chúa Trời giục giã thôi thúc dần dần.

8. Điều răn thứ bảy là: Đừng phạm tội tà dâm. Xin đọc Ma-thi-ơ 5:27-28. Bạn có thể làm gì để giữ mình được trong sạch?

[  ] Loại bỏ một số sách / tạp chí / hình ảnh.
[  ] Học thuộc lòng các câu KT trong Thi Thiên 119:9-10
[  ] Bằng lòng ở dưới quyền kiểm tra của ____________   (tên)
[  ] Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và thêm năng lực hằng ngày.
[  ] Những việc khác ___________________________________

9. Điều răn thứ tám là: Đừng trộm cắp. Bạn đã lấy trộm của Đức Chúa Trời những gì?  (Xin đọc Ma-la-chi 3:10).

[  ] Một phần mười
[  ] Của lễ    
[  ] Công sức phục vụ
[  ] Thời gian
[  ] Sự vinh hiển / uy danh
[  ] Sự cảm ơn của công chúng
[  ] Sự ca ngợi và lòng tôn sùng của người khác. 
[  ] Những chuyện khác _________________________________

10. Bạn đã ăn trộm của người khác những điều gì?

[  ] Tiền bạc
[  ] Lòng trung thành
[  ] Danh tiếng
[  ] Cơ hội
[  ] Sáng kiến / tác quyền
[  ] Sự riêng tư / lòng tin cẩn
[  ] Đồ vật
[  ] Những chuyện khác ______________________

11. Bạn đã ăn cắp của ai?  Làm thế nào để bồi hoàn lại những thứ bạn đã ăn cắp?  (Xin đọc Xuất Ê-díp-tô 22:1-4)

Tên nạn nhân: ____________________________________

Thứ bị mất trộm: __________________________________

Hình thức bồi hoàn: ________________________________

12. Điều răn thứ chín là: Đừng làm chứng dối. Bạn đã nói dối với ai? Hoặc đã xử sự cách dối gạt với ai? (Lê-vi Ký 19:11)

Tên nạn nhân: ___________________________________
Trường hợp: ______________________________________
Hình thức sửa chữa đính chính / xin lỗi: ________________

13. Bạn có gạt gẫm lừa dối người hàng xóm về món đồ nào mà người đó gửi bạn trông nom giùm không? Bạn có nói dối về việc lượm được của rơi hay không? (Lê-vi Ký 6:2-5)

Tên nạn nhân: ___________________________________
Vụ lường gạt/dối trá: ______________________________
Xin lỗi / bồi hoàn: _________________________________

14. Điều răn thứ mười là: Đừng tham lam. Tham lam có nghĩa là muốn có thứ mà người khác đang sở hữu dù rằng thực sự bạn không cần đến thứ đó. Thí dụ như nhà cửa, người làm việc nhà, hoặc bất cứ những vật nào bạn thấy người ta có. Bạn đang bị cám dỗ thèm muốn điều gì?

[  ] Nhà cửa / đất đai
[  ] Chồng / vợ
[  ] Con cái
[  ] Người làm việc nhà
[  ] Tài năng / tài nghệ
[  ] Sắc đẹp / nét trẻ trung
[  ] Địa vị / chức vụ
[  ] T.V / máy thu thanh / ...
[  ] Xe cộ / phương tiện vận chuyển khác
[  ] Những thứ khác _________________________________

15. Khi bạn loại bỏ những món bùa ngãi, ếm chú và những hình tượng khi theo tín ngưỡng cũ, bạn có tham muốn, tiếc số vàng và bạc của những món đó không? (Phục truyền 7:25).

Món đồ ếm chú bị loại bỏ: ______________________________
Giá trị của vàng, bạc nơi món đồ đó: _____________________

16. Lập giao ước với Đức Chúa Trời về việc yêu mến Ngài bằng cách tuân thủ Mười Điều Răn.

Gợi ý:

Tôi tên là _____________ xin lập giao ước với Đức Chúa Trời rằng tôi luôn luôn hết lòng tuân thủ Mười Điều Răn để duy trì mối thông công chặt chẽ với Ngài.

_________________________          ________________________

Ngày / Tháng / Năm                 Ký tên

17. Chúc mừng bạn đã học xong mười bài này! Giờ đây bạn nên giúp ít nhất một người khác học với bạn về những điều bạn đã học qua. Cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn đến với một người hoặc vài người mà bạn có thể giúp họ học 10 Điều này.

Tên của người / những người mà Đức Chúa Trời khiến tôi nghĩ đến.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________