Tìm kiếm

Luôn Mặc Sáu Binh Giáp

TẢN MẠN

Bộ binh giáp của Đức Chúa Trời được dùng trong cuộc chiến thuộc linh. Binh giáp này gồm sáu bộ phận dùng để bảo vệ Cơ Đốc nhân trước những đợt tấn công của ma quỉ. Điều hết sức quan trọng là bạn phải mặc binh giáp này và không bỏ quên món nào cả.

THUỘC LÒNG

 • Dây nịt Lẽ thật. (Thắt lưng bằng Chân lý)
 • Áo giáp Công nghĩa. (Mặc áo giáp Công chính)
 • Giày Phúc Âm hoà bình. (Mang giày Phúc Âm)
 • Thuẫn Đức tin. (Dùng mộc Đức tin)
 • Mão trụ Cứu rỗi. (Đội nón sắt Cứu rỗi)
 • Gươm Thánh Linh. (Cầm gươm Thánh Linh)

Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh em là kẻ chiến thắng. Muốn được như thế anh em phải 

 • thắt lưng bằng Chân lý,
 • mặc sự Công chính làm áo giáp che ngực,
 • mang giày Phúc Âm hòa bình,
 • luôn luôn dùng mộc Đức tin để gạt đỡ tên lửa của Sa-tan,
 • đội nón sắt Cứu rỗi,
 • cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời
  (Ê-phê-sô 6:13-17 – Bản Diễn Ý)

TÌM HIỂU

1. Kẻ thù của bạn trên đời này không phải là con người mà là sự xấu xa gian ác, năng lực của tội lỗi và ma quỉ. Đứng bao giờ tranh chiến chống con người, nhưng luôn luôn tranh chiến chống tội lỗi.

2. Đừng tưởng rằng chỉ khi bị ma ám, quỉ nhập thì bạn mới bị tấn công về phần thuộc linh. Về căn bản, tất cả mọi rắc rối, trắc trở, khó khăn đều có tính cách thuộc linh. Khi người ta vu oan cho bạn, khi mối nguy hiểm đe doạ bạn, khi bạn gặp thất bại, tất cả những việc đó là dấu hiệu cho thấy quyền lực của tội ác đang hoành hành tìm cách xui giục bạn phạm tội, nói và hành động thiếu lẽ thật, không công nghĩa, thiếu đức tin và không có sự bình an.

3. Dầu vậy, không có nghĩa là một khi bạn xử lý xong phương diện thuộc linh của vấn đề khó khăn là bạn tháo gỡ được toàn bộ vấn đề. Nhưng như vậy có nghĩa là bạn phải vận dụng phương cách thuộc linh để giải quyết tất cả các vấn đề của bạn. Nói cách khác bạn phải luôn luôn giải quyết những vấn đề khó bằng năng lực của Chúa (Ê-phê-sô 6:10 và 1:19). Mặc binh giáp là cách chúng ta vận dụng năng lực của Đức Chúa Trời để đánh trận thuộc linh.

4. Chú ý: Bộ binh giáp này là binh giáp của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đó là lẽ thật của Ngài, sự công nghĩa của Ngài, sự bình an của Ngài... Đừng bao giờ dựa vào sức mạnh của chính bạn, sự thật của bạn, sự công nghĩa của bạn...

5. Bạn mặc bộ binh giáp này bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh, tức là cầu nguyện bởi sức mạnh, năng lực và thẩm quyền của Thánh Linh. Cầu nguyện trong lẽ thật, cầu nguyện trong sự công nghĩa... Thông thường chúng ta cảm thấy không muốn cầu nguyện. Đó là lúc chúng ta thực sự cần đến sự Ngài.

6. Dây nịt lẽ thật cột chặt bộ binh giáp lại. Không có dây nịt, những bộ phận khác lỏng lẻo. Vì vậy, đây là phần chúng ta cần trang bị đầu tiên. Cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời khiến bạn nhận biết sự thật về những điều Đấng Christ đã hoàn tất trong đời sống của bạn.

7. Thí dụ: Đấng Christ đã cho bạn lòng bình an. Nhưng có một chuyện gì đó xảy ra hoặc một người nào đó gây cho bạn tranh chấp với anh em khác. Có nguy cơ là bạn sẽ không hiệp nhất, không hoà thuận với người đó nữa. Bạn chẳng có cách nào thay đổi ý kiến của người anh em đó. Vì vậy bạn cần cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp bạn duy trì sự hoà bình, vì đó là một lẽ thật mà Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh (Ê-phê-sô 4:3).

8. Thật ra, giày không phải chỉ là giày bình an, mà là giày chuẩn bị cho Phúc Âm Bình An. Phúc Âm có nghĩa là ‘tin vui, tin tốt’. Đôi giày trang bị cho bạn đem tin vui của sự bình an đến cho người khác.

9. Chúng ta không làm sao nhấn mạnh đúng mức tầm quan trọng của thuẫn đức tin. Đừng tìm cách tranh chiến chống lại sự xấu xa bằng lý luận và kế hoạch. Trái lại nên vận dụng thuẫn đức tin. Hãy đặt niềm tin vào những việc Đấng Christ đã thực hiện ở trong bạn và vào năng lực của Thánh Linh để chiến thắng sự xấu xa và tội lỗi.

10. Mão trụ cứu rỗi là lời hứa về sự cứu rỗi chung cuộc dành cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời trong tương lai (Ê-sai 59:17).

11. Khi Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong nơi hoang mạc, Ngài dùng gươm của Thánh Linh (Lời của Đức Chúa Trời) để chiến thắng Sa-tan (Ma-thi-ơ 4:4).

12. Chúng ta được kêu gọi để chống cự tội lỗi và những lực lượng xấu xa trong phương diện thuộc linh mà thôi. Chúa không kêu gọi chúng ta tấn công những điều đó. Trái lại, những điều đó sẽ tấn công chúng ta! Mỗi khi chúng ta đối phó với sự cám dỗ, sự xấu xa gian ác thì chúng ta biết mình đang bị ma quỉ tấn công.

13. Khi bạn mặc lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, bạn cũng phải thay đổi để trở nên hoàn toàn chân thật. Khi bạn mặc lấy sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, bạn phải sống công nghĩa. Khi bạn mặc lấy Phúc Âm của sự Bình An, thì bạn phải sống hoà bình với người khác...

THAY ĐỔI

Thay đổi chính: Đứng vững

1. Liệt kê những điều trái ngược với sáu bộ phận trong bộ binh giáp thuộc linh. Thí dụ: Trái với sự thật là lừa bịp, dối trá.

Lẽ thật, sự thật

Lừa bịp, dối trá

Công nghĩa

 

Bình an, hoà bình

 

Đức tin

 

Cứu rỗi

 

Gươm của Thánh Linh

(Lời của Đức Chúa Trời)

 

2. Suy xét về những vấn đề khó khăn mà bạn hiện đang phải đối phó trong sở làm, trong gia đình, Hội Thánh và trong xóm. Ma quỉ đang bắn ‘những mũi tên lửa’ nào vào đời sống của bạn?

Lãnh vực cuộc sống

‘Tên lửa’ tấn công

Bộ phận binh giáp để đối phó

Gia đình

 

 

Sở làm / Trường học

 

 

Láng giềng

 

 

Hội Thánh

 

 

3. Bạn có mặc toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời chưa? Theo bạn thì dễ quên phần nào nhất. Đánh số các phần đó theo thứ tự dễ quên nhất đến hiếm khi quên.

___ Lẽ thật, sự thật
___ Đức tin
___ Công nghĩa
___ Cứu rỗi
___ Bình an, hoà bình
___ Lời Đức Chúa Trời (gươm Thánh Linh)

4. Ghi ra giấy tên của ba người đang chịu những sự tấn công trong phần thuộc linh và đang cần bạn cầu thay (Ê-phê-sô 6:18)

Lãnh vực cuộc sống

‘Tên lửa’ tấn công

Bộ phận binh giáp để đối phó

1

 

 

2

 

 

3

 

 

5. Sự thật, lẽ thật là bộ phận đầu tiên trong bộ binh giáp mà bạn cần mặc vào. Ma quỉ là một tên lừa bịp. Mới đây bạn đã dối trá hoặc không hoàn toàn chân thật trong những việc nào hoặc lãnh vực nào?

[ ] Gian lận trong kỳ thi / bài trắc nghiệm
[ ] Khai man với chính quyền
[ ] Dối gạt chủ
[ ] Giấu diếm sự thật
[ ] Lừa đảo bạn bè
[ ] Phỉnh gạt một thành viên trong gia đình
[ ] Nói dối trắng trợn...
[ ] Khác: ____________________________

6. Trường hợp cụ thể: Giả dụ một ngày kia bạn cảm thấy rất nản lòng vì công tác phục vụ Chúa của bạn tại Hội Thánh ít có hiệu quả, cũng không ai công nhận công lao của bạn. Vậy mà tình cờ bạn lại nghe một trong những người lãnh đạo Hội Thánh nói rằng bạn trở nên nhân vật quá nổi tiếng trong Hội Thánh rồi. Nghe vậy bạn tức giận lắm. Trong trường hợp này bạn “mặc vào” phần nào trong bộ binh giáp của Đức Chúa Trời và vận dụng ra sao? (Xem Ê-phê-sô 4:24-27).

7. Trường hợp cụ thể: Một số thuộc viên trong Hội Thánh gặp khó khăn. Bạn bị rúng động, xuống tinh thần và cạn kiệt năng lực thuộc linh. Bạn bị cám dỗ sinh ra hết sức cay đắng đối với người gây khó khăn vì cho rằng họ bất công. Trong hoàn cảnh này bạn làm sao tìm lại năng lực của Đức Chúa Trời và mặc vào mình bộ binh giáp của Đức Chúa Trời (Xem Công vụ 4:23-31).

(Chú ý: Nếu không có đủ thời gian cho tổ thảo luận tất cả những trường hợp cụ thể này thì nên chọn trường hợp nào phù hợp với tổ mà thôi. Nhưng nhớ viết ra giấy câu trả lời cho những trường hợp cụ thể không được nêu ra thảo luận).

8. Trường hợp cụ thể: Giả sử Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đi đến một nơi nào đó để thực hiện một công tác đòi hỏi nhiều can đảm. Bạn rất sợ hãi. Muốn khắc phục nỗi sợ hãi và đắc thắng về phần thuộc linh bạn cần làm gì? (Xem Lu-ca 22:40-46).

9. Trường hợp cụ thể: Một ngày nọ, giám đốc thăng cấp cho bạn vì ông tin tưởng nơi tính ngay thẳng của bạn. Nhưng những bạn cùng hãng ghen tị, tìm cách khiến bạn bị rắc rối với giám đốc. Thay vì vận dụng tài trí riêng của mình, bạn phải đối phó với những rắc rối này bằng những ‘vũ khí thuộc linh’ nào? (Xem Đa-ni-ên 6:4-10).