Tìm kiếm

Tránh Xa Ba Tội Lỗi

TẢN MẠN

Thử tưởng tượng một cái bình lủng ba lỗ ở gần đáy. Thử đổ nước vào cho đầy bình - kết quả ra sao? Dĩ nhiên nước tuôn ra hết qua ba cái lỗ đó nên khó lòng đổ nước cho đầy bình. Cái bình tượng trưng cho đời sống của chúng ta. Ba cái lỗ tượng trưng cho những tội lỗi chúng ta thường phạm trong ba lãnh vực chính. Vì cớ những tội lỗi đó mà chúng ta khó lòng sống một đời sống đầy trọn (làm trọn mọi điều Chúa dạy).

THUỘC LÒNG

 

Tội lỗi của xác thịt
Tội lỗi của mắt
Tội lỗi của sự kiêu ngạo (tấm lòng và môi miệng)

 

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian,
thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 
Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt,
và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra”

1Giăng 2:15-16

TÌM HIỂU

1. Các câu Kinh Thánh này tập trung vào tội tham muốn. Tự thân thể xác, đôi mắt và cuộc sống không có gì là tội.  Nhưng lòng tham muốn và kiêu ngạo là tội.

2. Tội lỗi của thể xác là những tội về tình dục chẳng hạn, phóng túng trong quan hệ tình dục, thủ dâm, gian dâm, tà dâm, say sưa, hút hít, nghiện ma tuý, xì ke và lười biếng.

3. Tội lỗi của mắt là những tội như thèm muốn, ganh tị, đố kỵ, tham lam và thờ hình tượng.

4. Tội lỗi của lòng kiêu ngạo là những tội như hám quyền lực, ham muốn địa vị cao trọng, ham muốn thanh thế, tham vọng ích kỷ.  Những tội này sinh ra giận dữ, chia rẽ, vu cáo và thù ghét.

5. Những việc đó thuộc về đời này chớ không thuộc về Đức Chúa Trời.

6. Trong bài trước chúng ta học phải yêu thương Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta học biết là không yêu mến thế gian, không yêu mến những điều thuộc về đời này.

7. Xưa kia trong vườn Ê-đen, Sa-tan đã dựa vào ba điều tham muốn này mà cám dỗ ông A-đam và bà Ê-va (Sáng Thế Ký 3:6) phạm tội. Bà Ê-va thấy trái của cây đó coi bộ ăn ngon (tham muốn của thể xác), đẹp (tham muốn của mắt) và có khả năng khiến cho bà khôn ngoan (kiêu ngạo).

8. Tự thân sự tham muốn đã là tội rồi.  Nói cách khác, không phải là có hành động theo xác thịt mới là phạm tội.

9. Thử quan sát các bảng quảng cáo ngoài phố, quảng cáo trên truyền hình và trên báo chí. Lưu ý là người ta dựa vào ba lãnh vực đó (tham muốn của xác thịt, tham muốn của mắt và lòng kiêu ngạo của đời) để cám dỗ bạn.

10. Đức Chúa Trời truyền lịnh cho bạn là đừng yêu thương thế gian cũng không yêu thương mọi điều thuộc về thế gian. Nhưng Ngài không truyền cho bạn phải ghét mọi điều thuộc về thế gian, cho nên phải quân bình trong việc sử dụng những điều thuộc về thế gian để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính:  Không tham muốn

1. Tội lỗi của xác thịt là những tội lỗi nào?  (Xem Rô-ma 13:13-14).

2. Trong số các trường hợp liệt kê dưới đây bạn thấy khó lòng chống cự sự cám dỗ nào nhất?

□ Các buổi liên hoan náo loạn
□ Ma tuý, xì ke
□ Uống rượu
□ Ăn uống vô độ
□ Vô đạo đức trong tình dục
□ Ngủ nghỉ vô độ
□ Hút thuốc
□ Điều khác: ____________________

(Chú ý: cuộc thảo luận sẽ rất hữu ích nếu bạn chia sẻ theo kinh nghiệm bản thân. Cần nhất trí là phải giữ kín cho nhau những điều riêng tư mà mỗi thành viên thổ lộ).

3. Vì sao không bao giờ thoả mãn được ‘sự tham muốn của mắt’?  (Câu trả lời trong Truyền Đạo 5:10-11).

4. Bạn xét thấy tội lỗi nào thuộc phạm vi ‘tham muốn của mắt’ bộc lộ rõ trong đời sống của bạn?

□ Muốn có những vật dụng biểu trưng cho địa vị
□ Muốn thu gom / tích luỹ / chất chứa
□ Đòi hỏi đồ dùng đắt tiền đúng mẫu mã, đúng nhãn hiệu
□ Thích phim ảnh/ những trò giải trí không lành mạnh
□ Bị lôi cuốn vào việc mua sắm / tiêu xài
□ Không ngừng thay đổi đồ dùng cho đúng mốt

5. Trường hợp cụ thể:  Anh rể của bạn rủ bạn đi đến một thành phố khác để thử làm ăn một chuyến xem sao. Anh ấy nói rồi đây sẽ không còn cơ hội kiếm tiền nữa. Bạn có nên đi với anh ấy không? (Gia-cơ 4:13-16).

6. Bạn xét thấy tội lỗi nào thuộc phạm vi ‘kiêu ngạo của đời’ có sức cám dỗ mạnh mẽ nhất?

□ Kiêu ngạo
□ Thèm muốn quyền lực và quyền chỉ huy
□ Muốn có thanh thế
□ Muốn nổi danh
□ Chạy đua vào đường chính trị
□ Phấn đấu giành địa vị cấp cao

7. Trường hợp cụ thể:  Một thuộc viên trong Hội Thánh kể cho bạn nghe là ông ta tính mua một chiếc xe hơi đắc tiền hiện đang là biểu tượng cho địa vị. Bạn hỏi lại vì sao ông ta lại mua xe khác trong khi xe ông đang dùng không trục trặc gì cả. Ông ta trả lời là ông ta mới lên chức giám đốc công ty, và các giám đốc khác đều lái xe kiểu mới này. Ông này bị cám dỗ trong phạm vi nào? Tham muốn của xác thịt, của mắt hoặc kiêu ngạo của đời?

(Chú ý:  Nhớ quay về với vấn đề đang thảo luận nếu cuộc thảo luận kéo bạn lạc xa đề).

8. Trong ngành nghề của bạn, bạn phải thường xuyên đối phó với tội lỗi nào nhiều nhất? Ghi số 1, 2, 3 theo thứ tự từ thường xuyên nhất đến thỉnh thoảng và viết ra một vài cám dỗ cụ thể mà bạn đã phải đối phó.

____ Tội lỗi của xác thịt  ________________________________

____ Tội lỗi của mắt ___________________________________

____ Tội lỗi của sự kiêu ngạo ở đời ________________________

9. Theo bạn vì sao khó chống cự tội lỗi đó?

□ Tôi phải đối phó với các tội lỗi đó mỗi ngày.
□ Tôi có điểm yếu đặc biệt.
□ Ai ai cũng làm việc đó.
□ Tôi không biết làm thế nào để nhờ cậy sức của Đấng Christ khắc phục tội lỗi này. 
□ Lý do khác: _____________________________________

10. Xin một bạn cho biết loại tội lỗi nào bạn khó phát hiện nhất. Mời họ ghi số 1, 2, 3 theo thứ tự thường dễ phát hiện đến khó phát hiện được. Và xin họ nêu ra một tội cụ thể trong mỗi phạm vi.

____ Tội lỗi của xác thịt ________________________________

____ Tội lỗi của mắt ___________________________________

____ Tội lỗi của sự kiêu ngạo ở đời _______________________

11. Bạn làm thế nào để khắc phục những ham muốn của xác thịt? (Xem Ga-la-ti 5:16-17).

12. Bạn phải nghĩ đến điều gì để chiến thắng tội lỗi? (Xem Cô-lô-se 3:1-2Phi-líp 4:8 để trả lời cho đúng).

13. Bạn phải biết điều gì để chiến thắng tội lỗi? (Xem Ga-la-ti 5:24, Cô-lô-se 3:3Rô-ma 6:1-9 để trả lời đúng theo Kinh Thánh).

14. Bạn phải biết điều gì để chống cự lại sự cám dỗ của tính khoe khoang kiêu ngạo của đời này? (Câu trả lời trong Ga-la-ti 6:14).

15. Nối câu Kinh Thánh với cách xử lý phải lẽ đối với mỗi loại tội.

Gia-cơ 4:6-7                Tránh xa ham muốn (tình dục) của tuổi trẻ

1Ti-mô-thê 6:9-11       Chống cự ma quỉ để khắc phục sự kiêu ngạo

2Ti-mô-thê 2:22           Tránh xa sự ưa thích tiền bạc / đồ vật