Tìm kiếm

Yêu Thương Hai Đối Tượng

TẢN MẠN

Quan sát kỹ cây thập tự. Hai thanh gỗ ghép chéo lại là thành cây thập tự. Thanh gỗ thẳng đứng tượng trưng cho mối tương quan giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Thanh gỗ nằm ngang tượng trưng cho mối tương quan giữa chúng ta với người khác. Chú ý là hai thanh gỗ liên kết với nhau.

Nếu mối liên hệ của chúng với Đức Chúa Trời đạt đến mức tốt thì chúng ta cũng liên hệ với người khác cách phải lẽ, đúng đắn. Nếu chúng ta liên hệ với người khác không tốt đẹp thì đó là dấu hiệu cho thấy có trục trặc trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.

THUỘC LÒNG

YÊU CHÚA - YÊU NGƯỜI

 

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí
mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi;
và yêu người lân cận như mình”

 

TÌM HIỂU

1. Cơ Đốc giáo là tôn giáo duy nhất đặt nặng tình yêu thương.

2. Không có tình yêu thương đời sống trở nên vô nghĩa. Không có tình yêu thương hôn nhân chỉ là một hợp đồng. Không có tình yêu thương mái ấm gia đình chẳng qua chỉ là một ngôi nhà. Không có tình yêu thương cha mẹ chỉ là người bảo trợ chăm sóc trẻ em.

3. Thế giới cần tình yêu thương hơn nữa, nhưng tìm đâu cho được nhiều tình yêu thương? Tìm nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước (1Giăng 4:19). Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì chúng ta để chứng minh một lần đủ cả rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta (Giăng 3:16). Sau khi nhận lãnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người khác như chính mình.

4. Có người lẫn lộn tình yêu thương với nhục dục. Chúng ta kính yêu Đức Chúa Trời bằng một tình yêu hoàn toàn trong sạch, thánh khiết, không dính dáng gì tới nhục dục cả.

5. Khái niệm về tình yêu thương này cần được xây dựng từ Kinh Thánh, theo Kinh Thánh chớ không theo thế gian. Trong thế gian này, yêu thương chỉ là một loại cảm xúc, cảm xúc này khiến chúng ta cảm thấy phơi phới, dễ chịu. Còn theo Kinh Thánh, khi chúng ta yêu thương một người bằng tình yêu thương trong sạch thánh khiết đúng nghĩa thì đôi khi chúng ta có thể cảm thấy phơi phới dễ chịu thật, nhưng đôi khi thì không cảm thấy gì cả. Vai trò của cảm xúc không quan trọng ở đây.

6. Theo Kinh Thánh, luôn luôn có hy sinh cho đối tượng được yêu thương. Không phải chúng ta hy sinh điều mình muốn hy sinh nhưng hy sinh điều đối tượng đang cần. Chúng ta phải hy sinh điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta hy sinh và điều người lân cận chúng ta đang cần.

7. Chúng ta được lịnh là phải yêu thương Đức Chúa Trời. Đây là mạng lịnh chớ không phải một đề nghị.

8. Chúng ta cũng được lệnh phải yêu thương Đức Chúa Trời như thế nào? - Trọn lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí. Không phải chúng ta chỉ yêu thương Đức Chúa Trời bằng tấm lòng của mình mà thôi; hoặc bằng tâm trí mà thôi. Chúng ta phải hết lòng yêu thương Ngài trong bốn phương diện: tấm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí. Như vậy nghĩa là yêu thương Ngài với tất cả con người của chúng ta trong mọi bình diện: cảm xúc, thuộc linh, thể xác, tâm trí.

9. Chúng ta không được phép yêu thương Đức Chúa Trời nửa vời, lưng chừng như thể chỉ phân nửa tấm lòng của chúng ta yêu thương Ngài, chỉ phân nửa sức lực chúng ta yêu thương Ngài… Chúng ta phải trọn lòng yêu thương Ngài, trọn linh hồn, tận lực, hết sức, trọn tâm trí yêu thương Ngài. Như vậy tức là chúng ta yêu thương Ngài mà không vương vấn chút nghi ngờ nào, không sót lại chút e dè nào, không san sớt lòng trung thành cho ai cả và không hòa hoãn một chút nào cả.

10. Chúng ta cũng được lịnh phải yêu thương người lân cận của mình. Đây cũng không phải là một đề nghị mà là một mạng lịnh. Một mạng lịnh chớ không phải một lời khuyến giục.

11. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta yêu thương người lân cận như thế nào. Phải yêu thương họ như chúng ta yêu thương chính mình. Yêu thương người khác như yêu thương chính mình thì cũng tương tự như làm theo một luật vàng: “Làm cho người khác điều mình muốn người ta làm cho mình” (Ma-thi-ơ 7:12).

12. Ẩn dụ người Sa-ma-ri nhân từ (Lu-ca 10:29-37) cho chúng ta một thí dụ điển hình về người lân cận của chúng ta.

THAY ĐỔI

Thay đổi chủ chốt: Yêu thương

1. Đọc Giăng 21:15. Bạn yêu thương ai hoặc yêu thương cái gì nhất trên đời?

□ Đức Chúa Trời
□ Nghề nghiệp / Công ăn việc làm / học hành
□ Chồng / vợ
□ Xe / nhà
□ Con trai / con gái
□ Khác: _____________________________

2. Nếu yêu thương Chúa bạn phải làm gì? Xem Giăng 14:15

3. Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 10-1212:2-7, nghĩ về những việc bạn có thể làm để bày tỏ rằng bạn yêu thương Đức Chúa Trời trong tất cả bốn phương diện: tấm lòng, linh hồn, sức lực, tâm trí.

□ Dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với tôn giáo cũ
□ Chấm dứt lối sống vô đạo đức ngày trước
□ Hủy bỏ những vật thờ cúng của tôn giáo cũ
□ Dứt bỏ những tập tục theo tôn giáo cũ
□ Thờ Đức Chúa Trời theo ý của Ngài
□ Dâng hiến cho Đức Chúa Trời tiền bạc và lễ vật

4. Trường hợp cụ thể: Một Cơ Đốc nhân hỏi bạn là có được phép thắp nhang (dâng hương) trong đám tang của cha mẹ mình hay không. Xin đọc 1Các Vua 3:3Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:2-7. Vua Sa-lô-môn cóhết lòng yêu mến Đức Chúa Trời không? Bạn khuyên người bạn Cơ Đốc nhân là nên thắp nhang, dâng hương hay không?

(Chú ý: Khi thảo luận chung quanh một trường hợp cụ thể nhớ đừng bàn luận lạc đề)

5. Xin đọc Thi Thiên 91:14. Lời dạy về vấn đề yêu mến Đức Chúa Trời có thể an ủi bạn như thế nào khi bạn đối diện với nguy hiểm?

6. Trường hợp cụ thể: Con trai bạn xin một chiếc xe đạp làm quà Giáng Sinh, cháu nói là tất cả các bạn của cháu đều có xe rồi (thực sự chỉ có hai bạn có xe mà thôi). Bạn biết trong trường hợp có một cậu bé nghèo đến nỗi không có tiền mua sách vở. Bạn làm cách nào để dạy con mình biết yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận của cháu? (Đọc 1Giăng 3:16-18).

7. Trường hợp cụ thể: Một Cơ Đốc nhân non trẻ than thở là nếu anh ta làm theo mọi điều Kinh Thánh dạy thì anh ta chẳng bao giờ có thể giàu có được. Anh đã làm lụng hết sức nhưng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Anh hỏi bạn là anh có thể đi làm trong ngày Chúa Nhật để kiếm thêm tiền thay vì nhóm họp với các Cơ Đốc nhân khác để thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời hứa như thế nào với những người yêu mến Ngài? Bạn nên khuyên bảo Cơ Đốc nhân trẻ tuổi này ra sao? (Xin xem Gia-cơ 1:9-15 trước khi bạn viết ra giấy câu trả lời).

(Chú ý: Căn cứ vào câu Kinh Thánh mà trả lời. Đừng chỉ dựa vào vốn hiểu biết chung chung của bạn)

8. Nếu không yêu mến Đức Chúa Trời thì người ta yêu mến gì? (Xin đọc 1Ti-mô-thê 3:2,4). Bạn yêu mến điều gì trong bảng liệt kê dưới đây:

□ Yêu chính mình
□ Không ưa điều thiện
□ Yêu tiền bạc
□ Yêu thích vui chơi
□ Không yêu thương cha mẹ / người khác
□ Yêu mến Đức Chúa Trời

9. Ngẫm nghĩ xem Đức Chúa Trời muốn bạn hy sinh điều gì để chứng tỏ bạn yêu mến Ngài?

□ Thời gian
□ Mối quan hệ tội lỗi
□ Tiện nghi
□ Tiền bạc
□ Tự do
□ Nổi danh
□ Địa vị
□ Tham vọng / ước mơ
□ Cơ hội tiến than
□ An ổn / an ninh
□ Khác: __________________

10. Những điều gì cản trở bạn yêu mến Đức Chúa Trời?

□ Con cái
□ Nghi hoặc về Chúa Giê-xu / Kinh Thánh 
□ Sự bắt bớ
□ Hội Thánh hâm hẩm
□ Người phối ngẫu
□ Cha mẹ
□ Lo sợ / hổ thẹn
□ Mặc cảm / kiêu ngạo
□ Bất ổn / lo nghĩ
□ Tài sản vật chất
□ Bổn phận
□ Khác: ___________________________

11. Suy nghĩ về hai việc cụ thể mà một em thiếu niên có thể thực hiện để bộc lộ lòng yêu thương của em đối với cha mẹ. Viết ra giấy hai việc tương đương mà bạn sẽ làm để bày tỏ tình yêu thương của bạn đối với Cha Thiên Thượng của mình.

12. Kể tên một vài ‘người lân cận’ mà bạn phải yêu thương (xin lưu ý là không nhất thiết phải sống sát bên nhà của bạn mới là người láng giềng của bạn). Thử nghĩ xem bạn muốn họ làm cho bạn một việc gì. Rồi hãy làm việc đó cho họ. Thử nghĩ xem bạn muốn họ cho bạn một món quà tốt đẹp nào. Rồi bạn hãy cho họ món quà đó. Bạn sẽ làm / tặng cho họ điều gì?

Tên người lân cận:
Món quà sẽ tặng cho người này:
Việc sẽ làm cho người này:

13. Trường hợp cụ thể: Giả dụ một ngày kia, trên đường từ nhà thờ về, bạn thấy một người đàn ông gần chết nằm bên vệ đường. Có vẻ như ông ta bị tai nạn xe cộ. Ông ta thuộc sắc dân mà dân tộc của chính bạn thù ghét lắm. Bạn có thể làm gì để thực thi luật vàng và để bày tỏ lòng yêu thương của bạn dành cho người đó?

14. Trường hợp cụ thể: Một tín hữu trẻ hỏi bạn rằng nếu anh ta không đóng thuế lợi tức tính trên tiền bán trái cây trong vườn của anh ta thì có sao không. Hãy cho bạn này một lời khuyên đúng theo Kinh Thánh xây dựng trên nguyên tắc ‘yêu thương người lân cận của ngươi’ như Rô-ma 13:1-10 đã giải thích.