1 Sa-mu-ên 31:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thế trận dữ dội cho Sau-lơ; những lính cầm cung bắn trúng người, làm cho trọng thương.