1 Sa-mu-ên 3:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.