Khải huyền 3:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.