Hê-bơ-rơ 11:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua.