2Ti-mô-thê 3:1 - Bản dịch Truyền thống
Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.