1 Ti-mô-thê 3:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa,