Cô-lô-se 4:14 - Bản dịch Truyền thống
Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy.