Ê-phê-sô 5:15 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.