Ê-phê-sô 5:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.