Ê-phê-sô 4:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.