Ê-phê-sô 4:1-3 - Bản dịch Truyền thống
1
Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,
2
phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,
3
dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.