2Cô-rinh-tô 10:10 - Bản dịch Truyền thống
Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh; nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì.