Rô-ma 14:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi.